Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Zonguldak(Merkez, Alaplı, Beycuma, Çaycuma, Hisarönü (Filyos))
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknisyenlik

Teknisyenlik

Başvuru Sayısı

243 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

243 başvuru

Departman

Teknisyenlik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler

  • MYO ve Teknik Liselerin Elektrik, Elektrik/Elektronik, Mekatronik, Enerji Üretim Dağıtım, Kontrol Otomasyon, Endüstriyel Bakım Onarım, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü gibi ilgili bölümlerinden mezun ya da Elektrik Enerji alanında çalışmaya uygun Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip,
  • Şantiye ortamında çalışmaya uyum sağlayabilecek,
  • İstanbul ,yurt içi ve yurt dışında bulunan şantiyelerimizde aktif çalışabilecek,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • Takım çalışması konusunda uyumlu,
  • Problem çözme yetenekleri gelişmiş, analitik ve sonuç odaklı düşünebilen,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İş Tanımı

  • Çalışma alanı sadece İstanbul olmayıp Yurt içi ve yurt dışında bulunan şantiyelerimizde ; kablo çekimi, tava montajı, terminasyon, bağlantı, mekanik montaj, pano montajı, enstrüman montajı, ekipman montajı  vb. iş kapsamlarında tecrübesiz adayları yetiştirmek, 
  • Tecrübeli olan adayları uzmanlaştıkları alanda şantiyelerde görevlendirmek,
Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
B sınıfı

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları
KESİR Müh. Elekt. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Elektrik & Elektronik / Elektrik Üretim ve Dağıtımı

Hakkımızda

KESİR Mühendislik 1998 yılında kurulmuştur.Endüstriyel Tesislerde montaj ve devreye alma işlerinde hizmet vermeye başlamıştır. Alçak Gerilim- Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim tesislerinin bakım ve servisi, scada adaptasyonu, röle koordinasyonu, kısa devre hesaplamaları sekonder ve primer projelendirme gibi mühendislik çalışmaları, pano tasarım ve imalatı, Rüzgar ve HES enerjisi başta olmak üzere, yinelenebilir enerji uygulamaları hizmetleri devam etmektedir. 400 MVA’ya kadar güç ve dağıtım trafolarının elektriksel saha testleri, yağ testleri, montaj, bakım ve yağ tasfiye işlerini katarak, uzman, mühendis ve teknisyen kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi, tüm ekipman ve test cihazları ile uluslararası teknik standart ve normlara uygun olarak müşterilerine uygun çözüm hizmetleri vermeye devam etmektedir.

KESİR Mühendislik 1998 yılında kurulmuştur.Endüstriyel Tesislerde montaj ve devreye alma işlerinde hizmet vermeye başlamıştır. Alçak Gerilim- Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim tesislerinin bakım ve servisi, scada adaptasyonu, röle koordinasyonu, kısa devre hesaplamaları sekonder ve primer projelendirme gibi mühendislik çalışmaları, pano tasarım ve imalatı, Rüzgar ve HES enerjisi başta olmak üzere, yinelenebilir enerji uygulamaları hizmetleri devam etmektedir. 400 MVA’ya kadar güç ve dağıtım trafolarının elektriksel saha testleri, yağ testleri, montaj, bakım ve yağ tasfiye işlerini katarak, uzman, mühendis ve teknisyen kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi, tüm ekipman ve test cihazları ile uluslararası teknik standart ve normlara uygun olarak müşterilerine uygun çözüm hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni1. GirişTürkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika'nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.İşbu Politika; kefil, müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması, bu Politika'daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Kesir Mühendislik Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika altında yönetilmektedir.KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kesir Mühendislik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.2. AmaçKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek Kesir Mühendislik Elektrik Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve İştirakleri ("Kesir") Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ("Politika") hazırlanmıştır.Politika ile Kesir Mühendislik tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu'nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.İşbu Politika'da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:3. TanımlarAçık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızaAnonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesiKişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgilerKişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiKişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemKVKK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunuKVKK Kurulu Kişisel Verileri Koruma KuruluKVKK Kurumu Kişisel Verileri Koruma KurumuÖzel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileriTCK 5237 sayılı Türk Ceza KanunuVeri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiKişisel Veri Sahibi KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişiKişisel Veri Sahibi Başvuru Formu Kesir Mühendislik bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formuVeri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiVeri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları siciliVeri Envanteri Kesir Mühendislik' in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanterKVK Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkelerKişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmaŞirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.b. Doğru ve gerektiğinde güncel olmaŞirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeŞirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmaŞirketimiz tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeŞirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.5. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıŞirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.1. Kişisel Verilerin İşlenmesiŞirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu'nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu'nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:3. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin KategorizasyonKişisel Veri Kategorisi Açıklaması İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi KategorisiKimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, taşıt plakası, fotoğraf, video, ses ve görüntü kaydı vb. bilgiler. Müşteriler, Tedarikçiler,İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler Müşteriler, Tedarikçiler, Üçünçü Kişiler,Kesir Mühendislik Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin SağlanmasıŞirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik TedbirlerKesir Mühendislik kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış ve olası risklere karşı kişisel verilerinizi korumaktadır. Bunlardan bir kaçına örnek olarak; Kesir Mühendislik ve bağlı şirketlerinde güncel ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Kesir Mühendislik çalışanları için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Kurum içi periyodik ve/veya bilgi güvenliği denetimleri yapılmaktadır. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler- KVK Kanunu'na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,- Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,- KVK Kanunu'na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,2. Kişisel Verilerin Saklama SüreleriŞirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.7. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale GetirilmesiKVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Anonimleştirme söz konusu ise Kesir Mühendislik maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, toplulaştırma, veri karma yöntemlerinden uygun olanı seçerek işlemi gerçekleştirecektir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.Kesir Mühendislik 'in ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.KİŞİ GRUPLARI TANIM AKTARIM AMACIHukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin bilgi ve belgelerini almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarakHukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.8. Şirketimizin Aydınlatma YükümlülüğüŞirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:a. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanıb. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğic. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğid. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebie. Kişisel veri sahibinin hakları9. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Politika' nın yanı sıra Kesir Mühendislik Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.1. Başvuru HakkıKVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan DurumlarKVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:a. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,b. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,c. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,d. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,e. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.KVK Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:f. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.g. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.h. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.i. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.3. Cevap Verme UsulüKVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:a. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesib. Orantısız çaba gerektirmesic. Bilginin kamuya açık bir bilgi olmasıd. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atmasıe. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması10. Şirket İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Üzerinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri1. İnternet Sitesi ZiyaretçileriŞirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Kullanım Koşulları metinleri içerisinde yer almaktadır.14. KVK Kanunu Açısından Önem Arz Eden Tarihler7 Nisan 2016 Aksi belirtilmedikçe KVK Kanunu hükümleri yayım tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir.7 Ekim 2016 KVK Kanunu'nun aşağıda başlıkları yer alan hükümleri 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir:1-Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarımına ilişkin hükümler2-Kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin hükümler3-Kişisel veri sahibinin KVK Kurulu'na şikâyette bulunmasına ilişkin düzenlemeler4-KVK Kanunu'ndan doğan suç ve kabahatlere ilişkin hükümler7 Nisan 2017 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak işlenmiş kişisel verilere ilişkin olarak 7 Nisan 2017 tarihine kadar kişisel veri sahiplerinin aksine bir beyanı olmaması halinde KVK Kanunu'na uygun olarak işlendiği kabul edilir.7 Nisan 2018 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, 7 Nisan 2018 tarihine kadar KVK Kanunu'na uyumlu hale getirilir.İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde Kesir Mühendislik tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Politika' nın en güncel haline Şirket'in internet sitesinde yer verilecektir.I. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahiplerine ("Veri Sahibi") bir takım haklar tanınmıştır. Veri Sahibi kendisine tanına bu hakları veri sorumlusu olan KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK VE MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne ("KESİR") bu başvuru formunda açıklanan yöntemlerle başvurarak ileri sürebilecektir. Veri Sahibi' nin hakları aşağıdaki gibidir:(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,(3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,(5) Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeII. BAŞVURU YÖNTEMİVeri Sahipleri haklarına ilişkin başvurularını, Kanunu'nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("KVK Kurulu") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan Kesir Mühendislik 'e iletmeleri gerekmektedir. Kesir Mühendislik' e "yazılı" olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.BAŞVURU YÖNTEMİ İadeli TaahhütlüMektup/Noter ŞahsenBaşvuru Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) yoluyla E-posta Yolu ile (Teyit edilmek üzere)BAŞVURUADRESİ … … Kesir@hs.03.kep.tr kurumsaliletisim@kesir.com.trBAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ Zarfın/tebligatın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır. Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.E-posta' nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır. E-posta' nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır. Kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır.III. TALEBİN KAPSAMI VE VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİVeri Sahibi'nin başvurusunun Kesir Mühendislik tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların Veri Sahibi'ne iletilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin Veri Sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

KESİR Müh. Elekt. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti İş İlanları

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları