Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Ergene)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

133 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

133 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tekstil Makina üretimi yapan firmamızın Ergene'de bulunan fabrikasında Muhasebe Sorumlusu olarak görevlendirmek üzere çalışma arkadaşı arıyoruz,

  • Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun (İşletme, İktisat, Maliye vb.)
  • Alanında en az 5 yıl tecrübeli,

  • Logo programını aktif olarak kullanabilen,

  • Dış Ticaret konularına hakim, İthalat - ihracat ve teşvik bilgisi olan,

  • E-fatura, e-arşiv ve e-defter süreçlerine hakim,

  • KDV ,KDV 2 , Muhtasar- SGK , BA-BS , Geçici Vergi , Kurumlar  Vergisi beyannamelerinin hazırlanmasının ve verilmesinin sağlanması,

  • İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı çalışan, disiplinli, düzenli,

  • Ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış,

  • Çorlu /Ergene 'de ikamet eden/ edebilecek

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİKIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“KIRAY MAKİNA” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, KIRAY MAKİNA bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin BilgilerÇorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 16754 sicil numarasıyla kayıtlı, 0556074349800012 MERSİS numaralı, Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresinde mukim KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. veri sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz KIRAY MAKİNA tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• İş başvurularınızı değerlendirmek ve sonuçlandırmak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, KIRAY MAKİNA insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve Şirket yöneticilerine aktarılmaktadır.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve KIRAY MAKİNA’nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.İş başvurularınızın değerlendirme tarihi itibariyle uygun görülmemesi halinde, ileride doğabilecek istihdam ihtiyacı halinde yeniden değerlendirilmesi adına 1 yıl süreyle Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanız halinde işlenecektir. Söz konusu 1 yıllık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ilk periyodik imha döneminde iş başvurusu kapsamında KIRAY MAKİNA bünyesinde işlenen kişisel verileriniz otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman KIRAY MAKİNA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya• Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.6. Hak ve Talepleriniz İçin İletişimKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kiraymakina@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular KIRAY MAKİNA tarafından reddedilecektir.KIRAY MAKİNA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Detaylı Bilgi

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları