Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı

KİSBU YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kırklareli(Lüleburgaz), Tekirdağ(Muratlı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

211 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

211 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ülkemizi Teknik Tekstil sektöründe Ulusal ve Uluslararası düzeyde başarı ile temsil ederek dünyaca ünlü markalara üretim yapmakta olan KİSBU GROUP’ a bağlı FİBRİL Şirketimizin Tekirdağ Muratlı İlçesinde bulunan ıslak mendil üretim tesisine aşağıdaki niteliklere sahip Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı aramaktayız.


Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun olan
 • Üretim, planlama, lojistik yönetimi süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli
 • İletişim ve yönetsel becerileri gelişmiş, sorumluluk bilinci yüksek
 • Dinamik çalışma ortamı, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
 • Sorumluluk bilinci yüksek, stratejik iş yönetimi konusunda gelişmiş, iş konusunda takipçi ve sonuç odaklı
 • Microsoft Dynamics 365 Programı ve MS Office uygulamalarını etkin kullanabilen ve ileri seviye Excel kullanabilen ve raporlama yapabilen
 • Tekirdağ Muratlı veya Kırklareli Lüleburgaz civarında ikamet eden
 • Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış. 

 İş Tanımı:

 • Şirketimizin hedef ve prensipleri kapsamında üretim verimliliğini en üst seviyeye getirecek şekilde günlük ve belirlenen periyotlarda üretim planlarını yapmak ve uygulamalarını yürütmek
 • Şirketin hammadde ve yardımcı malzeme ürün stok ve kritik stok takiplerini gerçekleştirerek iç lojistik sisteminin geliştirilmesini sağlamak, ilgili raporlamaları yapmak
 • Üretim hat programlarının sevkiyat planlarıyla paralel yürütülmesini sağlamak, ürün sevkiyat süreçlerinde günlük, haftalık ve aylık sipariş-sevkiyat-operasyon iletişim ve işleyiş trafiğinin takibinin yapılmasını sağlamak
 • En uygun maliyetli araç ve taşıma yöntemlerini sağlamak için araştırmada bulunmak
 • Üretim planlama proseslerinde süreç iyileştirme projelerinde aktif rol alarak, ERP geliştirme sürecini sağlamak
 • Üretim Planlama ve Lojistik Yönetim ile ilgili olan süreç performanslarını izlemek, ölçmek ve sonuçlarını analiz ederek gerekli raporlamaları yapmak, 
 • Maliyet azaltma ve verimlilik arttırma alanında çalışmalar yapmak, kaynakların etkin ve doğru kullanımını sağlamak
 • Stok hareketlerini incelemek ve olası sorunları çözmek
 • Şirketin lojistik işlemleri ile ilgili tüm belge ve dokümanların muhafazasını sağlamak
 • Lojistik bütçesinin hazırlanmasında ve tedarikçi ödemelerinin yönetilmesinde rol almak
 • İhtiyaç duyulması halinde personele iş başı eğitimi vermek
 • Üretim hedeflerine göre kapasitenin optimum kullanımı için gerekli planlamayı gerçekleştirmek ve bu planlamaya göre üretimin yapılması için ilgili Üretim Birimini yönlendirmekten sorumlu olmaktır.


Aday Kriterleri

3 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Maaşları Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Nasıl Olunur? Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Nedir? Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYIİŞ BAŞVURU FORMU VERİLERİAYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu (KVKK m.10a)Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kisbu Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı (KVKK m.10b)İş bu aydınlatma metninin konusu kişisel veri kategorisindeki “İş Başvuru Formu” unda bulunan verilerinizdir. Bu veriler aşağıda belirtildiği gibidir.• Kimlik Verileri (Ad- Soyad, Doğum Yeri Ve Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durum), • İletişim Verisi (Adres, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu),• Fotoğraf, İmza,• Ehliyet Durumu,• 4A SSK Bildirimi,• Askerlik Bilgisi,• Eğitim Durumu Bilgisi (Mezun Olunana Okullar),• Mesleki Durum Bilgisi (İş Deneyimi, Aldığı Son Ücret, Beklenen Net Ücret, Referans Verisi, Ayrılış Nedeni ve Tarihi)• Sigara Alışkanlığı, Alkol Bağımlılığı, Sağlık Problemleri, • Yabancı Dil Bilgisi,• Referans Bilgisi,• Aile Yakını Bilgileri• Ücret Beklentisi, Engellilik ve Hükümlülük Durumu Bilgileri;• Kişilik ve Yetenek Testleri.Belirtilen kişisel verileriniz; Çalışan Adayı kişinin işin niteliğine uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılabilmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi amaçları ile işlenmektedir.Kişisel Verilerin Aktarımı (KVKK m.10c)İş Başvuru Formu verileriniz Şirketler Topluluğu olmamızdan dolayı yönetimsel sebeplerle grup şirketleri ile; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için talep edilmesi halinde adli makamlar, kolluk kuvvetleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK m.10ç)İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” ve “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak rızanız alınması kayıt ve şartıyla Kisbu Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. yetkilendirmiş olduğu insan kaynakları departmanı tarafından bilgisayar vasıtasıyla personel kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda ve manuel olarak personel özlük dosyasında işlenmektedir.Veri Sahibi Olarak Haklarınız (KVKKm.10d)Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kisbu Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.’nin Beylikdüzü Mermerciler San. Sit. 10.Cad. No:22 Beylikdüzü / İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla kisbugayrimenkul@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvk@kisbu.com.tr adresine iletebilirsiniz.Teslim Alan Ad Soyad :Tarih :İmza :İŞ BAŞVURU FORMU VERİLERİNİNİŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDAAÇIK RIZA BEYANIKisbu Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak “İş Başvuru Formu Verileri Aydınlatma Metni” tarafıma tebliğ edilmiştir.İş Başvuru Formu verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Kisbu Gayrimenkul Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Çalışan Adayı kişinin işin niteliğine uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılabilmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi amaçları ile; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde elde edilmesini, işlenmesini, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasını, yeniden düzenlenmesini,Kabul Ediyorum [ ] Kabul Etmiyorum [ ]İş başvuru formu verilerimin Şirketler Topluluğu olmanızdan dolayı yönetimsel sebeplerle grup şirketlerine; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için talep edilmesi halinde adli makamlar, kolluk kuvvetleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını;Kabul Ediyorum [ ] Kabul Etmiyorum [ ]Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum İş Başvuru Formu verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimive bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikasını ve İş Başvuru Formu Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;Kabul Ediyorum [ ] Kabul Etmiyorum [ ]Veri SahibiAdı Soyadı :…………………………………… Tarih :…/…./……İmza :……………………………….

Detaylı Bilgi

Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Maaşları Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Nasıl Olunur? Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı Nedir? Üretim Planlama ve Lojistik Uzmanı İş İlanları