GENEL NİTELİKLER

Medikal sektörde faaliyet gösteren şirketler grubumuzun genişleyen organizasyonel ihtiyaçları doğrultusunda, Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görevlendirmek üzere, aşağıdaki niteliklere  sahip takım arkadaşı arıyoruz.
 • Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun;
 • Mali işler yönetimi konusunda, 3 yılı yönetici seviyesinde olmak üzere, asgari 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip;
 • SMMM belgesine sahip;
 • Mali mevzuat, vergi mevzuatı ve dış ticaret mevzuatına hâkim;
 • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal planlama, bütçeleme & raporlama, dış ticaretin finansmanı, bankacılık işlemleri ve farklı kredi enstrümanları hakkında ileri düzeyde deneyim sahibi;
 • Paket muhasebe ve raporlama programlarını etkin olarak kullanabilen;
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen;
 • Tercihen, yurtdışı ile yapılan yazışmaları takip edebilecek şekilde İngilizce dil bilgisine sahip;
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek;
 • Yurtiçi / yurtdışı seyahat engeli olmayan;
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş;
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen;
 • Tercihen, Anadolu yakasında ikamet eden;
 • Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış;
 • Analitik becerileri gelişmiş, iletişimi güçlü, enerjisi yüksek ve pozitif yaklaşıma sahip.
 • Mali ve İdari İşler müdür'ü olarak çalışacak adaylar da dikkate alınacaktır

İŞ TANIMI

 • Şirketler Grubumuzun genel stratejileri ve politikaları doğrultusunda, uzun, orta ve kısa vadeli mali politikaları şekillendirmek;
 • Muhasebe kayıtlarının zamanında, tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak;
 • Şirketler Grubumuz bünyesindeki şirketlerin mali tablolarının zamanında, tam ve doğru olarak hazırlanmasını sağlamak;
 • Her türlü yasal beyanname ve bildirimlerin zamanında, tam ve doğru olarak düzenlenmesini sağlamak;
 • Her türlü mali sorumlulukların zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak;
 • Şirketler Grubumuz bünyesindeki şirketlerin bütçe, revize bütçe ve tahminlerini hazırlamak ve bütçe gerçekleşme analizlerini yapmak;
 • Finansal planlama ve kontrol ve finansal risk yönetimi süreçlerin aktif olarak yürütmek;
 • Başta Vergi Daireleri olmak üzere her türlü kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Şirketler Grubumuz bünyesindeki şirketleri temsil etmek;
 • Bankalar ve diğer finans kurumları ile her türlü bankacılık ilişkilerini yürütmek;
 • Şirketler Grubumuz bünyesindeki şirketlerin genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, sermaye artırım ve kar dağıtımı işlemlerini organize etmek;
 • Şirketler Grubumuz bünyesindeki şirketlerin gerçekleştireceği ortaklık ve iş ortaklıklarında fizibilite aşamasından başlamak üzere aktif olarak rol almak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri