Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

262 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

262 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

KUASOFT Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2014 yılında ODTÜ Teknokent’te kurulmuş olup, savunma sanayi başta olmak üzere kamu ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Donanım ve Yazılım Test Hizmetleri
 • Yazılım Geliştirme
 • Gömülü Sistem Tasarımı
 • Simülasyon Teknolojileri

 

TOBB’un yayınladığı verilere göre 2020 ve 2021 yılında en hızlı büyüyen 100 şirket içerisinde olan şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere, “Yazılım Mühendisi” takım arkadaşımızı arıyoruz.

Büyüyen ailemizin bir parçası olarak kariyerinizde önemli bir sayfa açabilirsiniz.

 

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri ve süreçleri konusunda bilgi sahibi
 • C/C++, C# veya Java dillerinden bir veya birkaçı konusunda programlama deneyimine sahip
 • Askeri arayüz standartları (RS422/RS485/RS232, Ethernet, MIL-STD-1553, ARINC429, Video, Can Bus, v.b.) hakkında tecrübeli
 • Nesne Tabanlı Programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 • Tercihen savunma sanayi alanında yazılım projelerinde görev yapmış
 • Araştırmacı ruhlu, keşfetmeye ve geliştirmeye açık, tek başına problem çözme becerisine sahip
 • İnisiyatif alabilen, takım çalışmasına yatkın, özverili ve disiplinli, proaktif, öğrenmeye açık
 • İyi derece İngilizce bilen
 • Yeni mezun ya da 1-3 yıllık deneyime sahip
 • Teknoloji trendlerini takip eden
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmayan
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen


İş Tanımı:

 • Yazılım geliştirme süreçlerini kurgulamak
 • Yazılım gereksinimleri analiz çalışmalarını gerçekleştirmek ve dokümante etmek
 • Yazılım gereksinimleri doğrultusunda yazılım tasarımı yapmak ve dokümante etmek
 • Yazılım geliştirme süreçlerine ve kodlama standartlarına uygun yazılım geliştirmek
 • Gözden geçirme aktivitelerine katılmak

Aday Kriterleri

1 - 3 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli
B sınıfı

Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Yazılım Mühendisi Maaşları Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Mühendisi Nedir? Yazılım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

KUASOFT Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2014 yılında ODTÜ Teknokent içerisinde ETA Elektronik Tasarım A.Ş. ‘nin Savunma Sanayiindeki 30 yıllık tecrübesi ile desteklenerek kurulmuştur. KUASOFT,Savunma Sanayi başta olmak üzere kamu sektörü ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir: Donanım ve Yazılım Test Hizmetleri Yazılım Geliştirme Gömülü Sistem Tasarımı Simülasyon Teknolojileri

KUASOFT Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2014 yılında ODTÜ Teknokent içerisinde ETA Elektronik Tasarım A.Ş. ‘nin Savunma Sanayiindeki 30 yıllık tecrübesi ile desteklenerek kurulmuştur. KUASOFT,Savunma Sanayi başta olmak üzere kamu sektörü ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir: Donanım ve Yazılım Test Hizmetleri Yazılım Geliştirme Gömülü Sistem Tasarımı Simülasyon Teknolojileri

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİPERSONEL-ADAY PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİA.Veri Sorumlusunun Kimliği 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “KUASOFT A.Ş.” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, KUASOFT A.Ş.’nin Kanun kapsamında Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) /Aday Personel’ine (Aday Stajyer’leri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda KUASOFT A.Ş.tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi KUASOFT A.Ş. şirket Personel /Aday Personel’lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.Personelin/Aday Personelin kişisel verileri; • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, • Adayların KUASOFT A.Ş.’ye elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,• Referans kişiler aracılığı ile, • KUASOFT A.Ş..’nin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile KUASOFT A.Ş.. tarafından yapılan araştırmalar ile toplanmaktadır.Bu bilgiler, KUASOFT A.Ş.’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.KVKK 6. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, araç takip ve lokasyon verileri, işe giriş-çıkış bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. KUASOFT A.Ş., hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,• Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,• Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,• Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla, • Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel’in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;• Personel’in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla, • KUASOFT A.Ş.’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,• Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla, • Acil durumların varlığı halinde Personel’in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,• Personel masraflarının hesaplanması amacıyla, • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla, • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla, • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,• Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla, • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)• e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;• Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla, • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle• Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle, • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,• KUASOFT A.Ş. adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,• KUASOFT A.Ş.’nin kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, • Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,• Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,• Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. E. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KUASOFT A.Ş. tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsinizF. Veri Sahibinin Hakları KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Odtü Teknokent BİM No:280/G-215 Çankaya/ANKARA” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya kuasoft@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından KUASOFT A.Ş..’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

KUASOFT Bilişim Teknolojileri A.Ş. İş İlanları

Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Yazılım Mühendisi Maaşları Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Mühendisi Nedir? Yazılım Mühendisi İş İlanları