Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Asya)
3 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

92 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

92 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Pazarlama alanında minimum 4 sene tecrübeli,
 • İnsanlarla iletişimi kuvvetli, temsil yeteneği güçlü ve iş takibi iyi olan,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
 • Meraklı, trend takibi konusunda istikrarlı ve dijital pazarlama dünyası hakkında bilgi sahibi
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B Sınıfı sürücü belgesi bulunan ve aktif araç kullanabilen,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Marka Uzmanı takım arkadaşı arıyoruz.

 

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

 • Markanın dijital varlıklarının (web sitesi,) içerik güncelleme ve kullanıcı deneyimi çalışmalarının yürütülmesi, düzenli kontrol edilmesi ve gerekli optimizasyonların yapılması,
 • Dijital iletişimde ihtiyaç duyulan tüm kreatifler çalışmaların hazırlık sürecinin yönetilmesi,
 • Sosyal Medya platformlarındaki tüm müşteriler için başarılı bir sosyal medya ve topluluk yönetimi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Marka bilinirliğini artırmak için mevcut ve yeni marka ürün kampanyalarının yönetilmesi,
 • Web sitelerinin kullanılabilirliğinin, tasarımının ve içeriğinin geliştirilmesi,
 • Markaya ve ürünlere uygun olacak şekilde görsel alanlar dahil site içeriklerin oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Tüm dijital pazarlama kanallarının, kampanyaların yönetimi ve raporlaması,
 • Yeni ürün ve ürün değişikliği lansman çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri şikâyet sürecinin yönetilmesi,
 • Ürünler ve kampanyalarla ilgili görsel ve teknik her türlü materyallerin takip edilmesi, 
 • Kongre, fuar, nihai müşteri etkinlikleri gibi her türlü organizasyon hazırlık sürecinin yürütülmesi,
 • B2B operasyonlarının yürütülmesi,
 • Ajans ve markalar arası iş birliğinin sağlanması
 • Mevcut ve yeni oluşturulacak markaların tüm iş süreçleri ile ilgili departmanlarla koordineli olarak çalışılması

Aday Kriterleri

En az 4 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Marka Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Marka Uzmanı Marka Uzmanı Maaşları Marka Uzmanı Nasıl Olunur? Marka Uzmanı Nedir? Marka Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Kuzey Pet Veteriner Ürünleri Dış Tic.Ltd.Şti.

Kuzey Pet Veteriner Ürünleri Dış Tic.Ltd.Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza MetniVeri Sorumlusu: Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak Pakpen Plaza No:40/12 Kat:9 Kadıköy / İSTANBULBiz, Kuzey Pet Veteriner Ürünleri A.Ş olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.Şirketimiz ile müşteri, tüketici, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek vesınıflandırılabilecektir.Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıKişisel verileriniz;Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,Doğru ve güncel olarak,Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün vehizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, işbağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurt dışına aktarılabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya sadakat programı kapsamına üyeliğiniz sırasında doldurulan üyelik formu ya da internet sitelerimize üyelik veya girişsırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik kitap uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdatoplanmaktadır.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.Yazılı talebinizi Kuzey Pet Veteriner Ürünler A.Ş Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak Pakpen Plaza No:40/12 Kat:9 Kadıköy / İSTANBUL adresine ıslak imzalı veya kuzeypet.786720@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor isenizbu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza MetniKuzey Pet Veteriner Ürünleri A.Ş. (“Kuzey Pet” veya “Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:Kuzey Pet ile paylaştığım kimlik verilerimin Kuzey Pet tarafından temsil edilen markalarla ilgili tanıtım, bilgilendirme, duyuru yapılması, benimle olan bağlantının devamının sağlanması ve diğer faydaların sunulması amacıyla işlenerek tarafıma bülten gönderilmesine ve bu amaçlarla Kuzey Pet’ in hizmetlerinden faydalandığı ajanslara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.Kuzey Pet’ in tarafıma Şirket tarafından temsil edilen markalarla ilgili tanıtım, bilgilendirme, duyuru yapılması, benimle olan bağlantının devamının sağlanması ve diğer faydaların sunulması amacıyla kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.□ Yukarıdaki konularda açık rızam vardır ve ticari elektronik ileti almayı kabul ediyorum.Adı - Soyadı E-posta Adresi Cep Telefonu Ticari Unvanı Tarih İmza

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Marka Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Marka Uzmanı Marka Uzmanı Maaşları Marka Uzmanı Nasıl Olunur? Marka Uzmanı Nedir? Marka Uzmanı İş İlanları