Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara
11 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

547 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

547 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

YAPISAL TASARIM MÜHENDİSİ

Savunma Sanayi alanında faaliyet gösteren şirketimiz LENTATEK (Uzay Havacılık ve Teknoloji A.Ş.) Organize Sanayi Bölgesi Sincan lokasyonunda görevlendirilmek üzere Genel Havacılık Yapısı kapsamındaki tasarım/analiz, geliştirme, modelleme, konfigürasyon kontrol, test ve yapısal analiz/tasarım yöntem geliştirme ile ilgili çalışacak ekip arkadaşı aramaktayız. Bu pozisyonda, projelerde üst seviye gereksinimlerden yola çıkarak, hava araçları yapısı konularında ayrıntılı gereksinimlerin türetilmesinden itibaren, kompozit ve metalik tasarımın icrası, analizlerle doğrulamaların yapılması ve planlar doğrultusunda test edilerek doğrulanmasına kadar geçen tüm süreçte, bu disiplin çerçevesinde tasarım, geliştirme, doğrulama faaliyetlerini icra etmesi beklenmektedir.

 Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Makina, Havacılık/Uçak ve Uzay bölümlerinden asgari lisans derecesiyle mezun olmak,
 • Genel Havacılık, Uçak/Helikopter/İHA Tasarımı ve Geliştirme veya Savunma Sanayi/Otomotiv Endüstrilerinde, Sistem Entegrasyonu ile ilgili genel bilgi sahibi olmak,
 • Kompozit malzeme, metalik malzeme, talaşlı üretim, saç büküm, mekanizma tasarımları konularından en az birisinde en az 2 yıl tasarım/analiz tecrübesi olmak
 • Sonlu Elemanlar yöntemi ile mukavemet, titreşim ve yorulma analizleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • İyi derecede İngilizce, konuşma, yazma, anlama bilgisine sahip olmak,
 • 3D katı modelleme araçlarından herhangi birisine hakim olmak
 • Uçak Yapısal konseptleri hakkında genel bilgi sahibi olmak tercih edilir
 • CREO katı modelleme ve Windchill Ürün Yaşam Döngüsü sistemlerini bilmek tercih sebebidir.
 • Temel kalite sistemleri ve konfigürasyon yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İnsansız Hava Araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Askeri ve sivil havacılık, havacılık idame ve işletme, sistem mühendisliği, test ve değerlendirme konusunda kavram ve terminolojide bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Birim, alt sistem testleri tecrübesi ve test altyapısı kurabilme yetenekleri tercih sebebidir,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

İş Tanımı:

 • Sözleşmelerden gelen üst seviye gereksinimlere uyumlu şekilde, kendi alanındaki gereksinimleri analiz etmek, ilgili iç/dış standartları incelemek, rakip veya benzer ürünleri araştırmak, alt gereksinim üretmek,
 • Kendi alanındaki dünya standartları, askeri elkitapları, sivil yönetmelikleri ve tasarım elkitaplarını tanımak,
 • Şirketin genel, mühendislik ve imalat süreçlerini iyi tanımak,
 • İmal edilebilirliği gözetmek; sahip olunan veya erişimi mümkün olan imalat yöntemlerini iyi tanımak; tasarımları bu çerçevede kısıtlamak,
 • Kompozit malzeme, metalik malzeme, NC, sheet metal veya mekanizma tasarımları konularından ilgili olduğu alanda tasarım/analiz yapmak,
 • Tasarım/analiz dokümantasyonunu, şirket kalite gereksinimlerine ugun şekilde ve zamanında üretmek,
 • Kendi bileşenleriyle ilgili alt sistem ürün teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Kendi bileşenleriyle ilgili, gerektiğinde sunum, tanıtım materyalinin hazırlanmasını sağlamak ve istendiğinde sunmak,
 • Toplam ürün ağacında kendi bileşenleriyle ilgili, her türlü konfigürasyon verilerinin eksiksiz ve şirket standartları dahilinde oluşturulmasını sağlamak,
 • Ürün tedarik süreçlerinde, tedarikçi ile teknik görüşmeleri sağlamak ve ürünün beklenen şekliyle gelmesine yönelik ve sonradan öngörülmeyen başka işler ve sorunların oluşmamasına yönelik veri alış verişi sağlamak,
 • Ortaya çıkan komple sistem veya alt sistemin denenmesini sağlamak,
 • Tasarımın bütün evrelerinde, kavramsal, ön ve detay analizler yapmak ve gereksinimlerin projenin her evresinde o olgunluk seviyesinde karşılanabilir olmasını garantilemek,
 • Proje kapsamındaki iş paketlerinin belirlenmiş zaman içerisinde ve belirlenmiş bütçeler altında icra edilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde ilgili alt sistemlerin ana ürüne entegrasyonuna ve testlerine yönelik teknik dokümantasyonun üretilmesini sağlamak,
 • Kendisi ile ilgili bileşen testleri, laboratuvar testleri ve entegre testlerin ürüne ve personele zarar vermeyecek şekilde emniyetli ve hedefine uygun şekilde icrasını sağlamak,
 • Teslim edilen ya da şirket içi test/kullanım altındaki ürünlerden geri beslemeleri sistematik şekilde değerlendirmek. Kullanımda çıkan problemlere, ivedilik derecelerine göre çözümler oluşturmak. Bu süreç esnasında, yapılan işlemlerin kalıcılığını sağlamak adına arızacılık dokümantasyonları üretmek,
 • Diğer grupların teknik dokümantasyonlarını gözden geçirmek ve yorum vermek,
 • Diğer gruplarla birlikte gözden geçirmelerle mevcut işlerin tüm ilgili arayüzlere uygun çözümlenmesi,
 • Bağlı olduğu bölümüne yönelik, atanmış yıllık performans metrikleri dahilinde çalışma ve çıktılar üretmek,
 • Bilginin şirket kurumsal kültüründe kalıcı olmasını sağlamak,
 • Yöneticisine, yaptığı işleri raporlamak,  yukarı ve paralel bilgi akışı ve iletişim döngülerinde bulunmak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Yapısal Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yapısal Tasarım Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

VESTEL ŞİRKETLERİÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda detaylı bir şekilde belirtilen Vestel Şirketleri’ne iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.• Vestel Ticaret A.Ş• Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş• Vestel Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş• Vestel Komünikasyon San. Ve Tic. A.Ş• Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme Aş• Ventures Arge Araştırma Geliştirme Aş• Zorlu Holding A.Ş.• Lentatek Uzay Havacılık ve Teknoloji A.Ş.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere resmi internet adresinde yer alan Vestel KVK İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiÇalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlenmektedir:Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim ve Eğitim Bilgileri, Görsel ve İşitsel veri, Sağlık Bilgileri, İş sözleşmesinin kurulması amacıyla işlenen kişisel veriler Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına ve Açık rızanın varlığı halinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.- Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi, - Çalışan adaylarının iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, - Çalışan adayı, stajyer veya öğrenci seçme ve değerlenme süreçlerinin yürütülmesi,- İleride açılabilecek size uygun pozisyonlardan faydalanmanızın sağlanması amaçlarıyla,Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ise, Şirketin operasyonel olarak sürekliliğinin sağlanması açısından raporlamaların gerçekleştirilmesi amaçlı işlenen kişisel veriler Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartı kapsamında, Şirket içi insan kaynakları politikalarının planlanması ve gerekli raporlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.2. Açık Rıza Alınmasını Gerektiren Kişisel VerilerSağlık bilgileriniz kural olarak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimlerimiz tarafından işlenmektedir.Yanı sıra, açık rızanız olması halinde çalışan adaylarının iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi kapsamında yetkili personellerimiz tarafından sağlık bilgileriniz işlenebilecektir.3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım AmacıÇalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde paylaşılabilecektir.• İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde başvurmuş olduğunuz pozisyona göre yazılım testi, yabancı dil, genel yetenek ve kişilik envanteri değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında iş/çözüm ortaklarımıza ve sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına aktarılabilecektir. • Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.• İnsan kaynakları süreçlerimizin denetimi ve gerekli raporlamaların sağlanması amacıyla Zorlu Holding Anonim Şirketi,• Onay vermiş olmanız halinde çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Vestel Şirketleri veya Zorlu Holding bünyesinde sizlere sunulan iş olanaklarından faydalanmanız ve sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması amacıyla Vestel Şirketleri ve Zorlu Holding Anonim Şirketi ile paylaşılabilecektir. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, Vestel Şirketleri ile temas kuracağınız; elektronik ortamda Vestel kariyer internet sitesi, online kariyer portalları, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, e-posta, online mülakat, iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kariyer envanteri, yetenek ve yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır.5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve TaahhütlerŞirketimiz, • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.7. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Son güncelleme tarihi: 01.03.2022

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yapısal Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yapısal Tasarım Mühendisi İş İlanları