Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Demand Planning Specialist

LG Electronics Tic. A.Ş.

İstanbul(Avr.)
6 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Sales & Marketing

Sales & Marketing

Application Count

552 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

552 application

Department

Sales & Marketing

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Role & Responsibilities

·         Develop and execute product demand plans to meet organization goals based on demand patterns and business trends.

·         Develop seasonal demand forecasts and anticipate customers’ reactions to the promotions and discounts.

·         Work with customers, sales team and supply chain management to improve forecast accuracy.

·         Update customers and sales team about product availabilities.

·         Maintain inventory levels based on future customer demands.

·         Schedule and execute weekly forecast meetings with all related sales members as required.

·         Monitor and report on important changes in sales forecasts, budgets, and business strategies.

·         Address demand and customs clearance related queries and issues in a timely manner.

·         Support management with risk assessments and mitigation activities.

·         Identify opportunities to meet customer demands during constrained supply.

·         Identify areas of improvements and recommend action plans.

·         Supporting New Product Introduction (NPI) and End of Lifecycle (EOL) processes.

·         Support Supply Chain department providing required documents, certificates, product specifications, test reports on time and properly.

·         Sell-in Plan and Promotion Plan data collection from sales members.

·         Registering products’ price, inputting and processing orders in a timely manner.

·         Processing requests for rush orders, and reviewing pending orders and customer requests to ensure customer satisfaction.

·         Performing data entry tasks for sales and marketing.

·        Supporting marketing budget management; budget allocation and marketing plan creation in the system.

·         Supplying marketing materials & sample products from headquarter.

 

Skills & Qualifications 

·         Bachelor’s degree in business, supply chain or other relevant fields.

·         A minimum of 2 years’ experience in demand planning and/or sales support roles.

·         Solid understanding of inventory management, sales principles and customer service practices.

·         Strong mathematical and statistical knowledge.

·         Strong analytical, organizational, and time management skills.

·         Capability to multitask in a fast paced environment.

·         Flexibility and ability to think and react quickly paying strong attention to details.

·         Advanced strong written and oral communication skills driving productive dialog with customers, vendors and colleagues.

·         Fluency in English both written and spoken is a must.

·         Proficiency in Microsoft Office Programs (Excel, PowerPoint, Word) is a must.

·         No military obligation for male candidates.

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Talep Planlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Talep Planlama Uzmanı Talep Planlama Uzmanı Maaşları Talep Planlama Uzmanı Nasıl Olunur? Talep Planlama Uzmanı Nedir? Talep Planlama Uzmanı İş İlanları
LG Electronics Tic. A.Ş.

Tüketici Ürünleri / Elektrikli ve Elektronik Aletler 1+

Hakkımızda

LG Electronics Tic. A.Ş.

LG Electronics Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LG Electronics Ticaret A.Ş. Çalışan Adayı için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma MetniBu metnin amacı, LG Electronics Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen çalışan adaylarına, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.• Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar? • Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?• Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?• Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir? • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?• İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir? • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır? Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadogu Plaza Kat:7 34384 Okmeydanı Şişli – Istanbul adresinde faaliyet gösteren Şirketimiz LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?1. Kimlik Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yaş, Cinsiyet, Uyruk, Sürücü Belgesi Bilgisi, İmzab. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 2. İletişim Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Adres, Telefon/Cep telefonu numarası, E-posta Adresib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi3. Özlük Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Özgeçmiş, Seyahat Engeli Bilgisib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,4. Mesleki Deneyim Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Eğitim Bilgileri, İş Tecrübesi Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, İş Deneyim Bilgileri, Seminerler, Bilgisayar Yeterliliği Bilgisi, Askerlik Durumu Bilgisi, Referans Adı Soyadı, Çalıştığı Firma, Telefon Bilgilerib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,5. Sağlık Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Aday olunan pozisyondaki işin yerine getirilmesine engel teşkil edecek sağlık sorunu bilgisib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiKişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; iş başvuru formu ve iş başvuru esnasında adayın isteği ile gönderilen özgeçmiş ve aday tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler yoluyla elektronik ve/veya basılı olarak toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve/veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 5. maddesinde belirtilen;● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?Kişisel verileriniz kural olarak şirketimiz tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık onayınız olmadan hiçbir koşulda, kişisel verileriniz pazarlama veya tanıtım amacıyla işlenemez veya pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılmaz.Kişisel verileriniz aktarılırken, verilerinizin aktarıldığı yabancı ülkenin veri koruma yasalarının en az Türkiye’deki düzeyde olmasına dikkat edilmekte ve verinin gönderildiği üçüncü kişinin verinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi talep edilmektedir.Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olarak yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin dolması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek DeğişikliklerBu aydınlatma metni zaman zaman Şirket tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?Kişisel verilerinize ilişkin;● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Talep Planlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Talep Planlama Uzmanı Talep Planlama Uzmanı Maaşları Talep Planlama Uzmanı Nasıl Olunur? Talep Planlama Uzmanı Nedir? Talep Planlama Uzmanı İş İlanları