Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

General Affairs Asst. Specialist / Specialist

LG Electronics Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Assistant Specialist

Department

Finance

Finance

Application Count

286 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Assistant Specialist

Application Count

286 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

ROLES & RESPONSIBILITIES

•  Doing all administrative work necessary for the company

•  Assisting expat related out of office duties (Bank account opening, house renting etc.)

•  Planning and controlling cleaning service’s and drivers’ schedule

•  Recording and managing company/new employee car reservations and following-up schedule and return of car on time in proper conditions

•  Procurement/inventory control of office stationaries and pantry supplies

•  Managing procurement of 3rd party services (e.g. rental car, fuel supply for company cars, courier, consumables etc.)

•  Negotiating and contracting with service/product suppliers.

•  Maintaining the office by ensuring office working systems are all operating properly (heating and cooling system, telephones, entrance card reader etc.) and dealing with issues as they arise in a timely manner

•  Submission of expense claim with regarding invoice and evidences on time.

•  Recording and controlling GSM line list for both voice and data lines. Providing new SIM cards, managing line transfer between employee and company, extra voice and data purchase in need.

•  Taking care about recycling / garbage disposal and greenery

•  Taking care about health and safety equipment on stock (first aid kit supplies, fire extinguishers etc.)

•  Reports timely and accurately to his/her superior and is responsible for data accuracy;

•  Adhering to ethical principles of the profession and acting in accordance with company policies and procedures;

•  Performing other duties within their competencies at the request of the immediate superior;


SKILLS & QUALIFICATIONS

•  Strong communication and analytical thinking skills.

•  Being pro-active and forward thinker in identifying situations and opportunities, and solving the issues.

•  Ability to work with cross functional teams in a fast-paced global company, and adapt to change.

•  Proficient in high level commercial negotiations.

•  Proficient in Microsoft Office Programs (Excel, PowerPoint, Word)

•  No military obligation for male candidates

•  No restriction for traveling

•  Driving license (B class)

Preferred Candidate

No experience preference
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

İdari İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İdari İşler Uzmanı İdari İşler Uzmanı Maaşları İdari İşler Uzmanı Nasıl Olunur? İdari İşler Uzmanı Nedir? İdari İşler Uzmanı İş İlanları
LG Electronics Tic. A.Ş.

Dayanıklı Tüketim Ürünleri

Hakkımızda

LG Electronics Tic. A.Ş.

LG Electronics Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LG Electronics Ticaret A.Ş. Çalışan Adayı için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma MetniBu metnin amacı, LG Electronics Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen çalışan adaylarına, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.• Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar? • Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?• Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?• Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir? • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?• İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir? • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır? Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadogu Plaza Kat:7 34384 Okmeydanı Şişli – Istanbul adresinde faaliyet gösteren Şirketimiz LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?1. Kimlik Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yaş, Cinsiyet, Uyruk, Sürücü Belgesi Bilgisi, İmzab. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 2. İletişim Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Adres, Telefon/Cep telefonu numarası, E-posta Adresib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi3. Özlük Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Özgeçmiş, Seyahat Engeli Bilgisib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,4. Mesleki Deneyim Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Eğitim Bilgileri, İş Tecrübesi Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, İş Deneyim Bilgileri, Seminerler, Bilgisayar Yeterliliği Bilgisi, Askerlik Durumu Bilgisi, Referans Adı Soyadı, Çalıştığı Firma, Telefon Bilgilerib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,5. Sağlık Bilgileria. İşlenen Kişisel Veriler: Aday olunan pozisyondaki işin yerine getirilmesine engel teşkil edecek sağlık sorunu bilgisib. Kişisel Veri İşleme Amaçları:• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiKişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; iş başvuru formu ve iş başvuru esnasında adayın isteği ile gönderilen özgeçmiş ve aday tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler yoluyla elektronik ve/veya basılı olarak toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve/veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 5. maddesinde belirtilen;● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?Kişisel verileriniz kural olarak şirketimiz tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık onayınız olmadan hiçbir koşulda, kişisel verileriniz pazarlama veya tanıtım amacıyla işlenemez veya pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılmaz.Kişisel verileriniz aktarılırken, verilerinizin aktarıldığı yabancı ülkenin veri koruma yasalarının en az Türkiye’deki düzeyde olmasına dikkat edilmekte ve verinin gönderildiği üçüncü kişinin verinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi talep edilmektedir.Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olarak yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin dolması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek DeğişikliklerBu aydınlatma metni zaman zaman Şirket tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?Kişisel verilerinize ilişkin;● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?kisisel.veri@lge.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

İdari İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İdari İşler Uzmanı İdari İşler Uzmanı Maaşları İdari İşler Uzmanı Nasıl Olunur? İdari İşler Uzmanı Nedir? İdari İşler Uzmanı İş İlanları