Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)

Remote

Remote

1 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Sales

Sales

Application Count

631 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

631 application

Department

Sales

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job Profile

 • Responsible for sales, collection and business development to special projects and industrial insitutions,
 • Determining opportunities and targets in line with the organization's goals and policies,
 • Gaining new customers and conducting market research,
 • Preparing analyzes and reports on customers, markets and competitors,
 • Realization of sales, marketing and training activities with our foreign business partners.

Qualifications

 • University degree (Metallurgical Materials Engineering or Mechanical Engineering),
 • MBA is a plus,
 • Preferably minimum 1-2 years of experience in a similar position,
 • Excellent verbal and written communication skills in English,
 • Proficiency in MS Office applications,
 • Having a customer-oriented, constructive, and positive perspective,
 • Driving Licence is a must and no restrictions to travel,
 • Living/willing to live in Istanbul.

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)

Satış Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Mühendisi Satış Mühendisi Maaşları Satış Mühendisi Nasıl Olunur? Satış Mühendisi Nedir? Satış Mühendisi İş İlanları
Lincoln Electric Türkiye

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Hakkımızda

1 Mart 1974'de kaynak elektrodları üretimine ile çalışmalarına başlayan kuruluşumuz, 1992 yılının başında merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bulunan "The Lincoln Electric Company" ile Türkiye'de distribütörlük anlaşması imzalamış ve 5 Mayıs 1998'de bu anlaşmayı eşit paylı ortaklığa dönüştürerek Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Rusya ve Ortadoğu pazarlarında genişleme ve bu bölgelere yapılan ihracatta artış sağlama yolunda büyük bir adım atmıştır.Yıllık 36.000 ton örtülü elektrod, 25.000 ton gazaltı kaynak teli ve 3.500 ton tozaltı kaynak teli üretim kapasitesine sahip olan ASKAYNAK, üretimini ulusal ve uluslararası kaynak standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.Genel merkezi ve fabrika binası Kocaeli Gebze Belediyesi sınırları içinde olan Askaynak 22000 m²'si kapalı, toplam 40.000 m²'lik bir alan üzerine kurulmuştur.Yurt genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da toplam 4 satış bürosu bulunan ve 17 ana distribütorü ve 600'e varan tali bayi ağı ile sektöre hizmet veren Askaynak’ta 400'ün üzerinde personel görev yapmaktadır.

1 Mart 1974'de kaynak elektrodları üretimine ile çalışmalarına başlayan kuruluşumuz, 1992 yılının başında merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bulunan "The Lincoln Electric Company" ile Türkiye'de distribütörlük anlaşması imzalamış ve 5 Mayıs 1998'de bu anlaşmayı eşit paylı ortaklığa dönüştürerek Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Rusya ve Ortadoğu pazarlarında genişleme ve bu bölgelere yapılan ihracatta artış sağlama yolunda büyük bir adım atmıştır.Yıllık 36.000 ton örtülü elektrod, 25.000 ton gazaltı kaynak teli ve 3.500 ton tozaltı kaynak teli üretim kapasitesine sahip olan ASKAYNAK, üretimini ulusal ve uluslararası kaynak standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.Genel merkezi ve fabrika binası Kocaeli Gebze Belediyesi sınırları içinde olan Askaynak 22000 m²'si kapalı, toplam 40.000 m²'lik bir alan üzerine kurulmuştur.Yurt genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da toplam 4 satış bürosu bulunan ve 17 ana distribütorü ve 600'e varan tali bayi ağı ile sektöre hizmet veren Askaynak’ta 400'ün üzerinde personel görev yapmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniKişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz iş başvuru süreci kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişki olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Kişisel verileriniz; insan kaynakları operasyonlarının kurgulanması, yürütülmesi veya geliştirilmesi kapsamında başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, iş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi, iletişimin sağlanması, iş görüşmelerinin yürütülmesi, işe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik Envanteri/Genel Yetenek/İngilizce/Alan Bilgisi/Simülasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirilmeler dolayısıyla danışmanlık alınırsa ilgili iş ortaklarıyla sürecin yürütülmesi, şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması, adli sicil sorgulaması yapılabilmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, işe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, (işe giriş güvenlik kontrolü ve check up uygulamalası dahil), iş sözleşmelerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, iş sözleşmelerinin kurulması, Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilere ve Şirketimizde daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi için gerekli verilerin saklanması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında Şirketimiz yerleşkelerinin fiziki veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenmektedir.2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım AmaçlarıKişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Lincoln Electric Holdings ve grup şirketleri başta olmak üzere, Şirketimizin, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından , mülakatlar, özgeçmiş ve başvuru formu aracılığıyla fiziki ortamlarda ve Şirketimiz yerleşkelerini ziyaretiniz sırasında CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) sistemleri aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, (i) açık rızanızın alınması, (ii) iş sözleşmelerinin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [kvkk@askaynak.com.tr] adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuz şahsınız ile ilgili olmalı, kimliğinizi doğrular belgeler (TC kimlik fotokopisi vb.) başvurunuz ile birlikte sunulmalı ve başkası adına hareket ediyor iseniz, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair belge de ayrıca sunulmalıdır.Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere; şirket internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Prim, Yemekhane, Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Satış Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Mühendisi Satış Mühendisi Maaşları Satış Mühendisi Nasıl Olunur? Satış Mühendisi Nedir? Satış Mühendisi İş İlanları