Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Plc Otomasyon Sorumlusu

LION PAKETLEME ANONİM ŞİRKETİ

Mersin(Akdeniz)
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 20 yıl arası

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

538 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 20 yıl arası

Başvuru Sayısı

538 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

PLC  OTOMASYON SORUMLUSU

LION PAKETLEME A.Ş olarak içinde yer aldığı sektörde dinamik, öncü ve yenilikçi yapısı ile gelişen kuruluşumuza aşağıdaki niteliklere sahip PLC ve  otomasyon sorumlusu olarak çalışacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER

·         Endüstri  Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Yüksek Okulların ilgili bölümlerinden mezun

·         Minimum 5 yıl  sanayi tecrübesi olan 

·         Üretimde çalışmaya istekli, sürekli gelişme ve iyileştirme anlayışına sahip  

·         İş disiplini, sonuç odaklılık, iş zamanlama , kalite ve mükemmellik bilincine sahip

·         Problem çözme yeteneğine sahip

·         Pozitif ve uyumlu kişilik özelliklerine sahip

·         Erkekler için askerlik görevini tamamlamış

·         Vardiyalı çalışabilecek

·         Takım çalışmasına yatkın ve sonuç odaklı

·         Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek

·         Mersin’de  ikamet eden/edebilecek

·         İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışacak, çevreye saygı ilke edinmiş·    

·         İş akışı içerisinde ilgili departmanlarla koordineli çalışacak

İŞ TANIMI

·         PLC ve otomasyon sistemleri konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip

·         PLC programlama dillerini bilen(Allen Bradley  PLC bilgisi tercih sebebidir)

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Plc Otomasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Plc Otomasyon Sorumlusu Plc Otomasyon Sorumlusu Maaşları Plc Otomasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Plc Otomasyon Sorumlusu Nedir? Plc Otomasyon Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 60.000m2 Alan Üzerine, Türkiye'nin İlk YERLİ Alüminyum Teneke Kutu Hattını Kurmuş Bulunmaktayız. Hedefimiz Ülkemize Yararlı BEYAZ Yakalı Bireyler Yetiştirmek ve Dünya'nın 7 Kıtasına İhracat Gerçekleştirmektir.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 60.000m2 Alan Üzerine, Türkiye'nin İlk YERLİ Alüminyum Teneke Kutu Hattını Kurmuş Bulunmaktayız. Hedefimiz Ülkemize Yararlı BEYAZ Yakalı Bireyler Yetiştirmek ve Dünya'nın 7 Kıtasına İhracat Gerçekleştirmektir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LION ÇALIŞAN ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİKişisel Veri Nedir?6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Veri Sorumlusu Kimdir?KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Lion Paketleme A.Ş. (“Lion”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere web adresin de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?Elde edilen kimlik, iletişim, özlük (askerlik bilgisi, özgeçmiş) fiziksel mekan güvenliği kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, araç bilgisi, tarafınızca bilgilerinin paylaşılması konusunda kendisinden açık rıza alındığını belirttiğiniz referans kişi bilgisine,1 ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi· İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması· Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, referans, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler veya istihdam veya danışmanlık şirketleri(Kariyer.net, vb.) aracılığı ile olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecek olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 1 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı web adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.İşlenen kişisel verilerimi ve hangi amaçlarla işlendiğini anladım ve işbu metnin bir örneğini elden teslim aldım.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Plc Otomasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Plc Otomasyon Sorumlusu Plc Otomasyon Sorumlusu Maaşları Plc Otomasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Plc Otomasyon Sorumlusu Nedir? Plc Otomasyon Sorumlusu İş İlanları