Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kocaeli(Kartepe)
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

589 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

589 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Meslek Lisesi veya MYO mezunu (Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Mekatronik),
 • Minimum 3 yıl deneyimli (Tercihen otomotiv sektörü),
 • Temel seviye PLC bilgisine sahip (Tercihen Siemens),
 • Temel seviye Robot programlama, bakım bilgisine sahip (Tercihen ABB, Fanuc,Kuka),
 • Plastik Enjeksiyon Makineleri hakkında bilgi sahibi (Tercihen Engel, Krauss Maffei),
 • Temel seviye pnömatik-hidrolik bilgisine sahip,
 • 5S, TPM, kalite sistemleri, işçi sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi,
 • MS Office yazılımlarını kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı olarak çalışabilecek adaylar. 

  İŞ TANIMI

 • Makina ve yardımcı tesislerin arızalarına müdahale etmek,
 • Günlük periyodik bakımları yerinde kontrol etmek,
 • Bakım planları doğrultusunda bakımları yapmak,
 • Yürürlükteki İSG kurallarına uygun hareket etmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili kuralları yerine getirmek ve koşulları sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarına destek vermek.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.

MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla _Deniz Evler Mah. Ali Uçar Cadde No: 53/9 41650 (Ford Otosan Yan Sanayi Parkı K4 Kapısı)Gölcük – Kocaeli /Turkey adresinde mukim Magna Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, cinsiyet, anne baba adı, TCKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri, imza, askerlik durumu bilgisi, İletişim Bilgileriniz: E-posta adresi, adres bilgileri, telefon numarası, Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, sicil numarası, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, ücret bilgisi, eğitim seviyesi, gidilen kurs ve meslek içi eğitim bilgileri, diploma, sertifika, meslek bilgisi, ilgi alanları ve hobileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy, Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz: Aile yakını kimlik bilgisi ve aile yakını meslek bilgisi Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgilerimin, engellilik durumuna ait bilgilerimin, kan grubu bilgilerimin ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler.2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıda değinilen amaçlarla bizzat sizden ve üçüncü kişilerden internet, çağrı merkezi ve telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. 6,. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİşe başvuru sürecinin yönetilmesi (iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi vb.) • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması • Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Fiziksel BilgilerŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 6/2. maddesi ve KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedirAMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİşe başvuru sürecinin yönetilmesi (iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi vb.) • Açık rızasının bulunması. • Sağlık Verisi• Ceza Mahkumiyeti BilgisiBaşvurunuzun olumsuz olması halinde ise ileride açılacak diğer pozisyonlar için değerlendirilmesi • Açık rızasının bulunması. • Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Fiziksel Bilgiler3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtdışındaki topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Deniz Evler Mah. Ali Uçar Cadde No: 53/9 41650 (Ford Otosan Yan Sanayi Parkı K4 Kapısı)Gölcük – Kocaeli /Turkey . adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, magnaotomotiv@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ilknur.kuru@magna.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları