Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Supplier Quality Assurance Engineer

MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Kartepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Bachelor's degree in Engineering at reputable university,
 • Min 3 years’ experience in Automotive Quality Department, SQA position is preferable,
 • Proficient oral and written communication skills in English, German is plus,
 • Good knowledge of the systems for improving the supplier quality,
 •  IATF 16949:2016 Internal Auditor, VDA 6.3 Certifications is plus,
 • Strong knowledge about AIAG Core tools (FMEA, PPAP, MSA, SPC, APQP),
 • Knowledge about problem solving techniques as 8D, 5Why, Ishikawa etc.,
 • Knowledge of using the measurement equipment’s,
 • Understanding and interpretation of technical drawings,
 • Experience about Injection process and plastics parts, STI, wire harness,
 • Understanding of cost and financial impacts,
 • Good planning and reporting skills,
 • Negotiation and team working skills. 


JOB DESCRIPTION


 • Following supplier part APQP and PPAP (product release).
 • Following supplier performance and define action within supplier KPI's,
 • Review analysis of field inquiry reports and Position of the complaint, management and Monitoring of the required measures in the direction of the supplier,
 • Coordination of supplier visits, implementation of proactive and reactive supplier improvement measures,
 • Making yearly supplier audit within development plans,
 • Reporting to the Supplier Quality Manager and working alongside supervisors, technicians and other support groups,
 • Support to other MAGNA plant if necessary.

 • Aday Kriterleri

  Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
  İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

  Tedarikçi Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Tedarikçi Kalite Mühendisi Tedarikçi Kalite Mühendisi Maaşları Tedarikçi Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Tedarikçi Kalite Mühendisi Nedir? Tedarikçi Kalite Mühendisi İş İlanları
  Hakkımızda

  MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.

  MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla _Deniz Evler Mah. Ali Uçar Cadde No: 53/9 41650 (Ford Otosan Yan Sanayi Parkı K4 Kapısı)Gölcük – Kocaeli /Turkey adresinde mukim Magna Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, cinsiyet, anne baba adı, TCKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi, doğum yeri, imza, askerlik durumu bilgisi, İletişim Bilgileriniz: E-posta adresi, adres bilgileri, telefon numarası, Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, sicil numarası, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, ücret bilgisi, eğitim seviyesi, gidilen kurs ve meslek içi eğitim bilgileri, diploma, sertifika, meslek bilgisi, ilgi alanları ve hobileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy, Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz: Aile yakını kimlik bilgisi ve aile yakını meslek bilgisi Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgilerimin, engellilik durumuna ait bilgilerimin, kan grubu bilgilerimin ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler.2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıda değinilen amaçlarla bizzat sizden ve üçüncü kişilerden internet, çağrı merkezi ve telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. 6,. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİşe başvuru sürecinin yönetilmesi (iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi vb.) • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması • Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Fiziksel BilgilerŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 6/2. maddesi ve KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedirAMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİşe başvuru sürecinin yönetilmesi (iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi vb.) • Açık rızasının bulunması. • Sağlık Verisi• Ceza Mahkumiyeti BilgisiBaşvurunuzun olumsuz olması halinde ise ileride açılacak diğer pozisyonlar için değerlendirilmesi • Açık rızasının bulunması. • Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Fiziksel Bilgiler3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtdışındaki topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Deniz Evler Mah. Ali Uçar Cadde No: 53/9 41650 (Ford Otosan Yan Sanayi Parkı K4 Kapısı)Gölcük – Kocaeli /Turkey . adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, magnaotomotiv@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ilknur.kuru@magna.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

  Detaylı Bilgi

  MAGNA OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş. İş İlanları

  Tedarikçi Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Tedarikçi Kalite Mühendisi Tedarikçi Kalite Mühendisi Maaşları Tedarikçi Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Tedarikçi Kalite Mühendisi Nedir? Tedarikçi Kalite Mühendisi İş İlanları