Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Marmaraereğlisi)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Akaryakıt dağıtım şirketlerine depolama hizmeti veren şirketimizin;

Terminal deniz operasyonlarının her zaman BCAS (Baseline Criteria And Assessment) standartlarına uygun olarak işletilmesini sağlanması

Boru hattı ikmal süreçlerinin işletilmesini sağlamakİŞ TANIMI


Liman işletme kapsamında yasal mevzuat ve şirket prosedüründeki tüm işlerin yapılması ve takibi ve denetimini yapmak

Hissedarların ikmal departmanları ile yakın iletişimde bulunarak liman uygunluğuna göre gemi planlamasını yapmak gerektiğinde güncellemek

Gemilerin yanaştırılması için BOTAŞ pilot, römorkor,gümrük ve Liman Başkanlığı ile koordine kurmak

Gemiler /acentası ile iletişimde bulunarak gerekli prosedür , talimatları paylaşmak ( MDH marine booklet vb )

Gemilerin iskeleye emniyetli yanaşmasını ve bağlanmasını  sağlamak . Gemiye çıkmak için gerekli izinlerin alındığından emin olduktan sonra Gemi Kaptanı ile tahliye protokolü, acil durum protokolü, numune alımı, miktar tesbiti konularını bir fiil yönetmek/yapmak .

Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi’ndeki eksik ve emniyetsiz durumları gemi kaptanına ileterek tamamlatmak,

Tahliye yükleme operasyonlerında gemi terminal kayıp kazançlarını çok yakın takip etmek olası sorunları en hızlı şekilde araştırmak

Tahliye/yüklemelerin kesintisiz yapılması için ilgili tüm tarafları organize/takip etmek ( labaratuvar, gözetim , vb )  

Tanklardaki fiili ve kaydi ölçüm değerlerinin doğruluğunu kontrol etmek 

Tüm ürünlerin ve ilave katıkların mevcut stoklarını takip etmek, stok durumuna göre Genel Müdürün talimatları doğrultusunda gerekli birimlerle görüşmek ve önlemler almak.

Beyanname takibi, transit / ihraç kayıtlı yakıtların gümrük işlemlerinin yapılmasında  Stok & Gümrük Koordinatörü ile koordine olmak. Antrepo sayaç işlemlerini yapmak ve sistemin hazır durumda olduğunu kontrol etmek

Satışa açılacak tankı tespit ederek, ürün kontrollerini yaptırmak, gün sonu kapanış tespitlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak

Terminale ürün girişinden çıkışına kadar gerçekleşen bütün süreçleri takip etmek ve gerekli iyileştirme önerilerini sunmak, gerektiğinde müdahele ederek uygunsuzlukların önüne geçmek.


Aranılan Özellikler

- Gemi terminal operasyonlarında  tecrübeli olmak(>3 yıl)

- Personel yönetimi tecrübesi (>2 yıl)

- Müteahit yönetimi tecrübesi (>2 yıl)

- İleri düzeyde İngilizce bilgisi

- Bilgi teknolojileri yetenekleri (özellike ERP, MS Excel, Word, PP)

- Ehliyet, seyahat engeli olmayan

- Lisans Mezunu (Denizcilik , Güverte vb bölümler)


 Davranış Becerileri

- Olgun, çözüm ve hedef odaklı uyumlu kişiliğe sahip, liderlik yeteneği olan, bağımsız ama aynı zaman da iyi bir takım oyuncusu

- Her zaman ve her koşulda SEÇG politikarına uygun çalışmak,

- İnsan ilişkilerinde başarılı

- Zaman yönetimi ve iyi planlama yapma becerisine sahip

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Operasyon Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Koordinatörü Operasyon Koordinatörü Maaşları Operasyon Koordinatörü Nasıl Olunur? Operasyon Koordinatörü Nedir? Operasyon Koordinatörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.• ırk, • etnik köken, • siyasi düşünce, • felsefi inanç, • din, mezhep veya diğer inançlar, • kılık ve kıyafet, • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler • biyometrik ve genetik verilerSHELL ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, başvuruda bulunduğunuz aşağıda yer alan Shell şirketler grubundan (“Shell”) ilişkiniz olan şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir:• Shell International BVHollanda’da 27155369 sicil numarasıyla kayıtlı olup faaliyet merkezi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Lahey, Hollanda adresinde bulunan bir şirket olan Shell International B.V• The Shell Company of Turkey Limited Türkiye Şubesi Merkezi LondraShell Centre, Londra SE1 7NA, İngiltere adresinde bulunan The Shell Company of Turkey Limited'in Türkiye'deki şubesi olarak faaliyetlerini yürüten ve kayıtlı adresi Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B Blok Esentepe - Şişli İstanbul Türkiye adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili'ne 4545 / 005684 sicil numarası ile kayıtlı durumdaki The Shell Company of Turkey Limited Türkiye Şubesi Merkezi Londra,• Shell & Turcas Petrol A.Ş.Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B Blok Esentepe - Şişli İstanbul Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 580873 sicil numarası ile kayıtlı durumdaki Shell & Turcas Petrol A.Ş.,• Shell Petrol A.Ş.Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B Blok Esentepe - Şişli İstanbul Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 73132 sicil numarası ile kayıtlı Shell Petrol A.Ş.• Shell Enerji A.Ş.Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. No:18 B Blok Esentepe - Şişli İstanbul Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 921111 sicil numarası ile kayıtlı Shell Enerji A.Ş.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Shell Türkiye internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Çalışan Adayı Gizlilik Bildirimi’nden ulaşabilirsiniz.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIŞirket, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz Amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla fiziki ortam veya elektronik ortamda e-posta, internet sitelerimiz ve kariyer portalleri kanallarından bizimle temas edeceğiniz kanal vasıtasıyla; sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmeYukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Shell Türkiye internet sitesinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Shell Şirketler Grubu ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi

Operasyon Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Koordinatörü Operasyon Koordinatörü Maaşları Operasyon Koordinatörü Nasıl Olunur? Operasyon Koordinatörü Nedir? Operasyon Koordinatörü İş İlanları