Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bağcılar, Küçükçekmece)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Ön Büro

Ön Büro

Başvuru Sayısı

85 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

85 başvuru

Departman

Ön Büro

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Turizm ve Otelcilik bölümlerinden mezun, 
 • Vardiyalı sistemde çalışabilecek,
 • Turizm Otelcilik sektöründe benzer pozisyonda tecrübeli,
 • İyi derecede İngilizce bilen (tercihen ikinci dil bilgisi olan),
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Misafir memnuniyeti odaklı çalışan,
 • Analiz etme ve raporlama tecrübesine sahip,
 • Problem çözme becerisi yüksek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri kuvvetli, temsil yeteneğine sahip,
 • Takım çalışmasına uygun,
 • Dış görünüm ve kişisel bakımına özen gösteren,
 • Kariyer gelişimini Ön Büro departmanında sürdürmek isteyen,

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

MAROTA TURİZM VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ Marota Turizm Ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Marota” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.İş bu Aydınlatma Metni, çalışan adaylarının işe alım öncesinde seçme ve değerlendirme sürecinde Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK uyarınca veri sorumlusu Marota tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.Marota bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Marota’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olur.KVKK uyarınca çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERŞirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir: Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel VerilerKimlik Verileri İsim, Soy İsim, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Yeri, Medeni Durumu, Anne-Baba Adı, Adayın Referanslarının Ad-Soyad BilgileriGörsel Veriler Biyometrik veya Vesikalık Fotoğrafİletişim Verileri E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Referans Kişilerinin İletişim Numaraları, İkamet AdresiMesleki Deneyim İş Tecrübeleri, İşe Başlama ve İşten Ayrılma Tarihleri, Mesleki Yetenekleri, Meslek BilgisiFiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik Kamerası Kaydı (Fiziksel Olarak Şirketi Ziyaret Eden Kişiler)Eğitim Bilgileri Mezun Olduğu Okul Adı, Bölümü, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Yabancı Dil Bilgisi, Kurs Seminer Sertifika, Bilgisayar Bilgisi, Eğitim BilgileriDiğer Veriler Askerlik Durumu, Sigara Kullanma Durum Bilgisi, İmza Verisi, Boy-Kilo Durumu, Maaş Bilgisi ve Beklentisi2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARIKişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi iş başvurularının doğru şekilde değerlendirilebilmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari ve özlük işlerin planlanabilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.3. KİŞİSEL VERİ’LERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz, Şirket tarafından;• Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,• Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,• Danışmanlık şirketi aracılığıyla başvurularınızın alınması,gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELERİşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerinizden fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler dışındaki kişisel verileriniz şirket dışına hiçbir şekilde aktarılmıyor olup kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda yer almaktadır.Kişisel Veri Kategorileri Aktarım Yapılan Kurumlar Aktarım Amaçları Saklama SüresiKimlik Verileri Aktarım Yapılmamaktadır. 2 YılGörsel ve İşitsel Veriler Aktarım Yapılmamaktadır.2 Yılİletişim Verileri Mesleki Deneyim Diğer Veriler Fiziksel Mekan Güvenliği (Şirketi fiziken ziyaret eden çalışan adayları) Kolluk Kuvvetleri ve Adli-İdari Merciler 1 AyEğitim Verileri Aktarım Yapılmamaktadır. 2 Yıl5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel veriler, şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİÇalışan adayları, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Çalışan adayları, Şirket’e kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cd. No:39/1 Bağcılar/İstanbul” adresine ulaştırabilir yahut da marotaturizmvegayrimenkulyatirim@hs01.kep.trPTT KEP adresine iletebilirsiniz.Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,• Talep konunuzun, Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Marota Turizm Ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cd. No:39/1 Bağcılar/İstanbul Telefon: 00 90 212 953 00 00PTT KEP: marotaturizmvegayrimenkulyatirim@hs01.kep.tr.....Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin Marota Turizm Ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi

Marota Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (G Rotana Otel) İş İlanları

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları