Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 6 years of experience

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 6 years of experience

Application Count

999+ application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

The AKKA Group, an engineering and technology consulting company, supports its clients in meeting their increasing challenges. Our key assets are: 

 • A wide-range of global services for industrial projects 
 • The ability to collaborate across the entire product lifecycle 
 • Offices in Europe, Africa, Middle-East, Asia and Americas 
 • 21 centers of excellence across Europe and the World to enhance Group synergies 

AKKA is the European leader in the Mobility segment. With more than 22,000 skilled employees and a solid presence in Europe, Asia and America, AKKA is one of the leaders among European consulting engineering companies, always eager to meet the highest quality standards.

Mechanical Design Engineer

Qualifications

 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering or other related engineering fields of the universities
 • Minimum 2 years of work experience
 • Involved in design activities in the automotive industry
 • Knowledge of Catia
 • Proactive, hardworking and result-oriented problem solver
 • Strong ability to cooperate and work in a team
 • Fluency in English

Job Description

 • Carrying out three-dimensional mechanical design studies with the CATIA program in line with customer special requests for city and intercity buses
 • Technical documentation of designed parts and management of related PLM processes
 • Ensuring project coordination with the suppliers and the production line regarding the designed partsPreferred Candidate

Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Mekanik Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Tasarım Mühendisi Mekanik Tasarım Mühendisi Maaşları Mekanik Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Mekanik Tasarım Mühendisi Nedir? Mekanik Tasarım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Bir AKKA Technologies Grup şirketi olan MBtech Group’un Türkiye birimi olan MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. , İstanbul Hadımköy’de 2009 yılında kurulmuştur. MBtech Group, başlangıçta Daimler AG tarafından, otomotiv sektöründe hizmet vermek üzere 1995 yılında kurulmuş olup, 2012 yılında %65’lik, 2018 yılında ise %100’lük katılım oranı ile Fransız kökenli AKKA Technologies Group'a satılmıştır. Mühendislik ve teknolojik danışmanlık alanında hizmet veren AKKA Group, müşterilerine günümüzde sayısı giderek artan zorluklarla başa çıkmak konusunda çözümler sunmaktadır. AKKA Group’un sahip olduğu kilit özellikler ise şu şekildedir: • Endüstriyel projelere yönelik geniş çaplı global hizmet yelpazesi, • Tüm ürün hizmet döngüsü boyunca ortak çalışma becerisi, • Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Amerika'da faaliyetlerini sürdüren ofisleri, • Grup sinerjisini artırmak için Avrupa ve Dünya genelinde 21 mükemmeliyet merkezi, AKKA, sayısı 22.000’den fazla kalifiye çalışanı ile Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında çeşitli başarılara imza atmıştır. Ayrıca, Avrupa’daki danışmanlık hizmeti veren mühendislik şirketleri arasında önde gelen isimlerden biri olan AKKA, mobilite segmentinde Avrupa lideri konumundadır ve her zaman en yüksek kalite standartlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

Bir AKKA Technologies Grup şirketi olan MBtech Group’un Türkiye birimi olan MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. , İstanbul Hadımköy’de 2009 yılında kurulmuştur. MBtech Group, başlangıçta Daimler AG tarafından, otomotiv sektöründe hizmet vermek üzere 1995 yılında kurulmuş olup, 2012 yılında %65’lik, 2018 yılında ise %100’lük katılım oranı ile Fransız kökenli AKKA Technologies Group'a satılmıştır. Mühendislik ve teknolojik danışmanlık alanında hizmet veren AKKA Group, müşterilerine günümüzde sayısı giderek artan zorluklarla başa çıkmak konusunda çözümler sunmaktadır. AKKA Group’un sahip olduğu kilit özellikler ise şu şekildedir: • Endüstriyel projelere yönelik geniş çaplı global hizmet yelpazesi, • Tüm ürün hizmet döngüsü boyunca ortak çalışma becerisi, • Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Amerika'da faaliyetlerini sürdüren ofisleri, • Grup sinerjisini artırmak için Avrupa ve Dünya genelinde 21 mükemmeliyet merkezi, AKKA, sayısı 22.000’den fazla kalifiye çalışanı ile Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında çeşitli başarılara imza atmıştır. Ayrıca, Avrupa’daki danışmanlık hizmeti veren mühendislik şirketleri arasında önde gelen isimlerden biri olan AKKA, mobilite segmentinde Avrupa lideri konumundadır ve her zaman en yüksek kalite standartlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

MBTECH MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİÇALIŞAN ADAYLARI İÇİNKişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Limited Şirketi (bundan sonra “MBtech” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. MBtech, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak, aşağıda açıklanan kapsamda işleyebilecektir.1. İşlenen Kişisel VerilerKimlik Verileri : Ad ve soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumuİletişim Verileri : Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresiEğitim Verileri : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, alınan seminer ve kurslar, bilgisayar ve program kullanma bilgileri, sürücü belgesi bilgileriİş Deneyimi Verisi : Firma isimleri, çalışılmış olan süre ve dönemler, iş ve görev tanımıGörsel ve İşitsel Veri : Fotoğraf, selvi (video CV), kamera ve ses kayıtlarıNitelikli Kişisel Veri : Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgileri, kan gurubu ve sağlık bilgileri ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgilerDiğer : Yetkinlikler, hobi, maaş beklentisi, askerlik durumu, ailevi bilgiler, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı/görevi, işyeri, telefonu, e-posta adresi), sigara kullanımı vb. bilgiler ve özgeçmişte yer verilen her türlü bilgi2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve özel istihdam büroları vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki SebeplerKişisel verileriniz, MBtech’in insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen; ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’, ‘veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ ve ‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’ hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kişilere Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.5. HaklarınızKVKK uyarınca, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarınıza sahip bulunmaktasınız.Haklarınıza ilişkin taleplerinizi; kimliğinizi, iletişim bilgilerinizi ve taleplerinizin dayanaklarını belirtmek suretiyle yazılı olarak Akçaburgaz Mah. 3019. Sk. No:1/2 Esenyurt/İstanbul adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi

MBTECH MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ İş İlanları

Mekanik Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Tasarım Mühendisi Mekanik Tasarım Mühendisi Maaşları Mekanik Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Mekanik Tasarım Mühendisi Nedir? Mekanik Tasarım Mühendisi İş İlanları