Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Misafir İlişkileri Vardiya Lideri

McDonald's

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan, Etimesgut, Çankaya), Antalya(Muratpaşa), İstanbul(Avr.)(Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt), İzmir, Kocaeli(Gebze, Çayırova), Rize, Aksaray(Ağaçören), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Başvuru Sayısı

452 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

452 başvuru

Departman

Yiyecek ve İçecek

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

McDonald’s restoranlarımızda misafir alanlarında görevlendirilmek üzere,

• Lise ,Ön Lisans ve Lisans mezunu, 

 • Teknolojiye yatkın , 

• Raporlama becerisi ve analitik yönü kuvvetli olan, 

• İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına yatkın, 

• Öğrenmeye açık, dikkatli, takipçi ve sonuç odaklı çalışan, 

• Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyumlu, 

• Yoğun iş temposunda çalışabilen, 

• Tercihen perakende sektöründe deneyimli, 

• Dinamik, güler yüzlü ve diksiyonu düzgün

İŞ TANIMI

• Misafiri her zaman ilk sıraya koyar. Restoran ziyareti boyunca mükemmel konukseverlik deneyimi sağlamak için iyi bir elçidir.

• Misafirlerle etkileşime girmekten çekinmez ,her temas noktasında onlara yardımcı olmaya ve onları güvende tutmaya odaklanır .

• Misafir sorun ve şikayetlerini ele alır ,şirket stratejileri ve standartları doğrultusunda çözülmesini sağlar.

• Restoran operasyonu içerisinde misafir önerilerini değerlendirir ve misafir memnuniyetini sağlar.

• Sorumlu olduğu konular kapsamında ilgili raporları zamanında, beklenen standartlarda hazırlar ve Restoran Müdürü’ne sunar.

• Restoran içerisindeki tüm ekibe konukseverlik eğitimlerinin verir ve takip eder.

• Misafir memnuniyet anketlerini tamamlayarak, çıkan sonuca göre gerekli aksiyonu alır ve raporlar.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Misafir İlişkileri Vardiya Lideri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Vardiya Lideri İş İlanları
Hakkımızda

McDonald's

McDonald's

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Veri Sorumlusuİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi (‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli çalışan adaylarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin bu aydınlatma metninde yer almayan detaylı bilgileri Şirket’imizin internet sitesi olan mcdonalds.com.tr adresinde sayfanın en altında bulunan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası” linkine tıklayarak bu bölümde bulunan “Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki SebepleriKişisel Verileriniz, Şirket ile ilişkinizle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.i. İşyeri ofis ve bina içerisinde yer alan kamera kaydı vasıtasıyla, ii. Çalışan adaylarından bina girişi sırasında alınan bilgiler vasıtasıyla,iii. İşe giriş sürecinde yapılacak olan görüşmeler esnasında sözlü olarak ve/veya fiziki ortamda yazılı olarak doldurulacak formlar vasıtasıyla,iv. Çalışma hayatınıza ilişkin olarak özgeçmişleriniz üzerinden ifşa etmiş olduğunuz bilgilervasıtasıyla ve v. Sizin için referans olmuş üçüncü kişiler vasıtasıyla.Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:i. Açık rızanızın bulunması,ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veviii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.3. Toplanan Kişisel VerilerinizSizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.4. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:i. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, askerlik durum bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri, sağlık bilgileri, ehliyet bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar bilgileri, referans bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat, bir sözleşmenin kurulması veya ifası)ii. Çalışan adaylarının seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, özlük bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, askerlik durum bilgileri, ehliyet bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, referans bilgileri ve sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası)iii. Çalışan adaylarının yetkinlikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda pozisyona uygunluğunun ölçülmesi sürecinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)iv. İşyerinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)v. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) amaçlarıyla işlenmektedir.5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiŞirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve yurt dışında; işe alım süreçleri boyunca Anadolu Restoran’ın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilerle (insan kaynakları, bulut bilişim, bilgi işlem desteği veren firmalar ve yukarıda belirtilen amaçlarla yabancı dil sınavı desteği veren firmalar ve benzeri) ile paylaşabileceğini ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki HaklarıKişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir, noter aracılığıyla gönderebilir veyahut Şirket’imizin internet sitesi olan mcdonalds.com.tr adresinde sayfanın en altında bulunan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası” linkine tıklayarak, bu bölümde bulunan “Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi Veri Sorumlusu Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.Veri Sorumlusu : Anadolu Restoran İşletmeleri Limited ŞirketiPosta adresi :Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, No: 122/9 A Blok Zincirlikuyu, Beşiktaş, İstanbulE- posta adresi : kvkk@mcdonalds.com.tr

Detaylı Bilgi

Misafir İlişkileri Vardiya Lideri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Vardiya Lideri İş İlanları