Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·      Tercihen Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okullarının Mekatronik veya Makine bölümlerinin birinden mezun,

·         Üretim veya Kalite Kontrol süreçlerinde en az 2 yıl tecrübesi olan,

·         Üretim tesisinde ürün analizleri yapabilecek

·         Ürün geliştirmeye katkı yapabilecek

·         Ürünlerin analizlerini yapabilecek

·         Yeni ürünlerin geliştirmesinde yeni reçetelere katkı sağlaya bilecek

·         Üretilen ürünlerin kalite kontrol ve kayıtlarını tutabilecek

·         Teknik resim okumasını ve yorumlamasını bilen,

·         Geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma konusunda bilgi sahibi,

·         Office programlarını aktif olarak kullanabilen,

·         Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

·         Sorumluluk sahibi,

·         Kalite bilincine sahip,

·         Planlı, programlı ve düzenli çalışan,

·         Takım çalışmasına yatkın ve uyumlu,

·         Pratik ve sonuç odaklı,

İŞ TANIMI

 • Üretim süreçlerinde bulunan Girdi Kalite Kontrol, Ara Kalite Kontrol ve Final Kalite Kontrol adımlarının sorumluluğunu üstlenmek,
 • Hatalı ürünlerin tespitini yapmak,
 • Üretim Kalite Kontrol süreçlerinde kullanılacak formların doğru oluşturulmasını sağlamak ve raporlamasını yapmak,
 • Tespit edilen hatalı üretimlerin tekrarını engellemek amacıyla, üretim takımıyla beraber düzeltici faaliyetleri planlamasın aktif rol almak ve bunların etkinliğini takip etmek,
 • Gerektiğinde hata analizi ve raporlama yapmak,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

 

  Aday Kriterleri

  2 - 5 yıl arası
  Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
  Yapıldı
  B sınıfı

  Kalite Kontrol Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kalite Kontrol Görevlisi Kalite Kontrol Görevlisi Maaşları Kalite Kontrol Görevlisi Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Görevlisi Nedir? Kalite Kontrol Görevlisi İş İlanları
  Hakkımızda

  Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1998 yılında kurulmuştur. Sağlık ürünleri sektörünün ilk ve öncü kuruluşlarından olan Medikal 2000, hitap ettiği ürün gamında Türkiye’nin en iyi firmasıdır. Şirketimiz 2014 yılından itibaren Saraylı Grup bünyesine dahil olmuş ve bu tarihten itibaren teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yaparak sağlık sektörünün talepleri doğrultusunda, inovatif ürün geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. Ar-Ge ve İnovasyon odaklı hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlatılarak imalat, finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları yatırımlarını artıran firmamız, uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacıyla topluma katma değer sunmayı sürdürmektedir.

  Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1998 yılında kurulmuştur. Sağlık ürünleri sektörünün ilk ve öncü kuruluşlarından olan Medikal 2000, hitap ettiği ürün gamında Türkiye’nin en iyi firmasıdır. Şirketimiz 2014 yılından itibaren Saraylı Grup bünyesine dahil olmuş ve bu tarihten itibaren teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yaparak sağlık sektörünün talepleri doğrultusunda, inovatif ürün geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. Ar-Ge ve İnovasyon odaklı hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlatılarak imalat, finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları yatırımlarını artıran firmamız, uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacıyla topluma katma değer sunmayı sürdürmektedir.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI İÇİN AYDINLATMA METNİ Sayın İş Başvurusu Yapan Çalışan Adayı,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 3. maddesinde veri sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda veri sorumlusu. Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Medikal 2000” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) ait bilgiler aşağıdaki gibidir.Veri Sorumlusu : Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Adres : Büyükkayacık OSB Mah., Tevfik Ziyaeddin Akbulut Cad., D:19-A1 Selçuklu/KONYATel: : 0332 239 10 80E-posta : info@medikal2000.com.trİşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Medikal 2000 tarafından hazırlanmıştır.Cv’niz, Medikal 2000 tarafından iş başvurunuzun alınması, başvurunuz neticesinde gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, mülakat süreci ve görüşmelerinin işletilebilmesi, başvurmuş olduğunuz pozisyona göre gerekli test işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Medikal 2000 tarafından CV’ nizde yer alan kişiler verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz sadece iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi, iş pozisyonuna ve şirkete uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. CV’niz çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz ve video mülakat yapılması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz (görüşmeleriniz ayrıca kaydedilmemekte, sadece görüşme sırasında karşılıklı olarak görüntüler işlenmektedir) veya iş görüşmesi için işyerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kamarası kayıtları 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ortamlar vasıtası ile otomatik ve otomatik olmayan yollar aracılığıyla işlenmektedir.Yine CV’niz şirketle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtası ile otomatik ve otomatik olmayan yollar aracılığıyla işlenmektedir. İş başvurunuz kapsamında şirket tarafından elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler kanuni yükümlülükler haricinde şirket dışına aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şirket içi departmanlara ve muhtelif kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek ve kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Bu kapsamda yapılan veri işleme ve aktarım faaliyeti 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygunluk arz etmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde uyarınca Medikal 2000 ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 6698 Sayılı Kanun’dan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen usul çerçevesinde şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir. Başvuru hakkınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.MEDİKAL 2000 TIBBİ CİHAZLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

  Detaylı Bilgi

  Kalite Kontrol Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kalite Kontrol Görevlisi Kalite Kontrol Görevlisi Maaşları Kalite Kontrol Görevlisi Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Görevlisi Nedir? Kalite Kontrol Görevlisi İş İlanları