Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Zonguldak

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

208 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

208 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Zonguldak'ta bulunan Elektrik Dağıtım Şebekeleri yapım işleri şantiyelerimizde görevlendirmek üzere:

 • Şantiye muhasebesi konusunda en az 2 yıl tecrübeli,
 • B Sınıfı Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Microsoft Office (Excel, Word) programlarını kullanabilen,
 • İnsan ilişkileri güçlü,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Düzenli ve tertipli çalışma alışkanlığı edinmiş

Şantiye Muhasebecisi (Ön Muhasebe) istihdam edilecektir.

İŞ TANIMI

 • Proje kapsamında ön muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Fatura ve irsaliyelerin kontrolü ,
 • Ana firma ve taşeronların özlük dosyalarının oluşturulması ve puantajlarının yapılması,
 • Şirketin İSG departmanının talepleri doğrultusunda yapılması gereken işlemlerin tamamlanması,
 • Şirketin satın alma ve lojistik departmanı ile koordinasyonun sağlanması,
 • Şirket gerekli görmesi halinde satın alma işlemlerinin yapılması,
 • Şirketin finans departmanı ile koordinasyonun sağlanması,
 • Şirket piyasa ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Taşeron piyasa ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Personel giriş ve çıkışlarının şirket merkezine bildiriminin yapılması ve
 • Günlük kasa defterinin tutulması.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Şantiye Muhasebecisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şantiye Muhasebecisi Şantiye Muhasebecisi Maaşları Şantiye Muhasebecisi Nasıl Olunur? Şantiye Muhasebecisi Nedir? Şantiye Muhasebecisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARI - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİŞirketimize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer alıp almadığını kontrol etmenizi ve yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.Söz konusu veriler işe uygunluğunuzun tespiti sonrasında sözleşme ilişkisi içerisine girilmesi durumunda mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde gerekli ve amaçlara uygun olduğu ölçüde Şirket tarafından talep edilebilmektedir.İlgili kişisel verinin (engellilik durumu gibi) çalışan seçimi ve yerleştirmesinde dikkate alınmak zorunda olunduğu durumlar hariçtir.● Irk, ● Etnik Köken, ● Siyasi Düşünce, ● Felsefi İnanç, ● Din, Mezhep veya Diğer İnançlar, ● Kılık ve Kıyafet, ● Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, ● Sağlığa İlişkin Veriler,● Cinsel Hayata İlişkin Veriler, ● Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler,● Biyometrik ve Genetik Veriler.Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Met Enerji Üretim İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır .1. Genel Bilgiler6698 sayılı KVK Kanunu’nda kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır.Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda mevcut çalışma ilişkisi dolayısıyla KVK Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir; işbu metinde yer alan kurallar kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kuralları içermektedir.Şirket nezdinde kişisel verilerin saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”nda mevcut olup web sayfası iletişim kısmında yazılı e-posta adresinde talep edilebilir.2. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiKVK Kanunu uyarınca Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel veri işlemekte olup Şirketin unvan ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:Met Enerji Üretim İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Lizbon Cad., 1333. Sk., No: 17/ 7, Aşağı Öveçler, Çankaya/ Ankara t. 0312 473 2995 – f. 0312 473 2998info@metgrup.commetenerji@hs02.kep.tr3. Hangi Kategorilerdeki Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları dahilinde aşağıda belirtilen “Amaçlar”a yönelik olarak işlenebilmekte ve aktarılmaktadır. Sizinle ilgili işlenen verilerin kategorileri ve işleme amaçları en kapsamlı halleri aşağıdaki tablolarda bilginize sunulmaktadır. VERİ KATEGORİSİ BU KATEGORİDE İŞLENEN VERİLERİNİZ1 Kimlik Ad Soyad.2 İletişim Telefon No., E-Posta Adresi.3 Özlük Özgeçmiş-Diğer Bilgiler.İŞLENME AMAÇLARIBilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiDenetim / Etik Faaliyetlerinin YürütülmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin PlanlanmasıSaklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiÜcret Politikasının YürütülmesiVeri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel veriler, işlenmeye ilişkin yukarıda “3” numaralı başlık altında aktarılan amaçlar doğrultusunda aşağıda “5” numaralı başlık altında belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak 3. kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz yurt dışında aktarılmamaktadır. Yurtiçinde ise aşağıdaki alıcı gruplarına kişisel veri aktarımı yapılmakta olup aynı tabloda bu kişisel verilerin hangi amaçlarla ve hangi iş ve işlemler kapsamında aktarıma konu edildiği/ aktarılmak durumunda olunduğu da görülmektedir:Öncelikli olarak,4. Bir uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak ilgili kişi ve kurumların (hukuki danışmanlık, avukatlık, arabuluculuk vs.).5. Hukuken yerine getirilmesi gereken taleplerin ifası nedeniyle ilgili adli, idari ve her türlü resmi makam ve merci.6. Gizlilik, standart ve kalite denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları, denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmaları.10. Her türlü taahhüt ve taşeronluk yüklenici alt yüklenici vs gibi şirket faaliyet alanı içerisinde her türlü işin görülmesi/ hizmetin ifası/ tedarik ve gönderim süreçleri ya da bunlara başlanmadan önce işe/ hizmete uygun nitelikteki çalışanın belirlenmesi kapsamında ilgili 3. kişiler. Yukarıda sayılanlarla birlikte ve bunlara ek olarak işleme amaçları kapsamında işleme şartlarının gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak,• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, • Hissedarlar, • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları.5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiÇalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası, kişisel veri işleme açısından en önemli hukuki dayanaklardan biridir. Bununla birlikte Anayasa’nın 20. maddesinde “kanunlarda gösterilen diğer haller” denilmek suretiyle açık rızanın yanında, rıza gerektirmeyen işlemeye de izin verilebileceğini açıkça düzenlemiştir. Bu kapsamda, KVK Kanunu’nda öncelikli olarak açık rıza kişisel veri işlenmesinde hukuki sebep olarak düzenlenmiş ve rıza gerektirmeyen işleme esaslarını (hukuki sebepleri) da ayrıca hükme bağlanmıştır.Bu doğrultuda, fiziki olarak veya elektronik ortamda toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, öncelikli olarak; 4857 sayılı İş Kanunu,  1475 sayılı İş Kanununun (mülga) 14. maddesi (kıdem tazminatı), 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tebliğ ve yönetmelikleri başta olmak üzere idarelerin düzenleyici işlemleri ve konu ile ilgili kararları.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.Hükümleri uyarınca ve ilgili diğer mevzuat kapsamında KVK Kanunu’nda belirlenen işleme şartları dahilinde, İlgili kişinin rızası, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,Şartlarından/ hukuki nedenlerinden bir ya da birden fazlası esas alınarak toplanmakta ve işlenmektedir.6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi ilgili kişi olarak KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Kişisel Verilerin Korunması - İlgili Kişi - Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu doldurarak veyahut yazılı dilekçe ile Şirketimize, Şirketin yukarıda yazılı adresine fiziki olarak ve gelen evrak kaydı ile teslim ederek, noter vasıtasıyla keşide ederek veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak info@metgrup.com mail adresine veya metenerji@hs02.kep.tr KEP adresine göndermek suretiyle yönlendirebilirsiniz.Ad-Soyad : Tarih : İmza :

Detaylı Bilgi

Şantiye Muhasebecisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şantiye Muhasebecisi Şantiye Muhasebecisi Maaşları Şantiye Muhasebecisi Nasıl Olunur? Şantiye Muhasebecisi Nedir? Şantiye Muhasebecisi İş İlanları