Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mali İşler Koordinatörü

Mevlana Petrol Grup

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Muratpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

313 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

313 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

•             Üniversitelerin ekonomi, işletme, maliye ve benzeri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,

•             Konusunda en az 15 yıl, yöneticilik konusunda en az 15 yıllık tecrübeye sahip,

•             Finans piyasaları, nakit yönetimi, krediler, faizler hakkında bilgi sahibi,

•             Krediler, Gayri Nakdi kredi gibi bankacılık konularına hakim ve banka limitlerini arttırabilecek ve yönetebilecek bilgi donanımına sahip,

•             Muhasebe ile ilgili tüm yasal mevzuat, kıymetli evrak, finans ve finansal raporlama, finansal kaynak yönetimi, vergi mevzuatı konularında bilgili,

•             Tercihen SMMM belgesine sahip,

•             MS Office programlarını özellikle Excel’i ileri derecede kullanabilen,

•             Ekip Yönetiminde tecrübeli,

•             Analitik düşünebilen, çözüm odaklı,

•             İnsan ilişkileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,

İŞ TANIMI

•             Yönetim Kurulu tarafından belirlenen global hedeflere ulaşmak için düzenli olarak verimlilik ve analiz çalışmaları yapmak, likidite ve aktivite rasyolarını inceleyerek işletme sermayesi ve kaynaklarını en verimli şekilde yönetmek,

•             Şirketin tüm genel muhasebe işlerinin; muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

•             Şirket faaliyetlerinin sonuçlarını doğru ve etkili bir şekilde anlatan mali tabloların çıkartılmasını ve bağımsız denetçilere mali tabloların onaylatılmasını sağlamak,

•             Tüm grup şirketler bünyesindeki şirketlerin genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, sermaye artırım ve kar dağıtımı işlemlerinin ve sunumların hazırlanmasını organize etmek,

•             Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde “Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi” ile ilişkileri yönetmek,

•             SPK, TTK kapsamında UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)’ye uyumlu muhasebe standartlarının takibini ve uygulanmasını sağlamak,

•             Şirketin günlük, haftalık, aylık ve yıllık finans işleyişinin belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

•             Nakit akışı, risk tahminleri, grup şirketleri arası mali süreçler ve nakit stratejileri organizasyon ve raporlama süreçlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak

•             Aylık ve yıllık bütçe, maliyet ve gider analizleri yaparak üst yönetime sunmak, Mali tabloları oluşturmak ve sürekli revize edilmesini sağlamak, Kar arttırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri önermek,

•             Muhasebe ve Finans bölümlerini ve ekiplerini şirket süreçlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek,

•             Mali işler yönetimine ilişkin politika ve prosedürleri hazırlamak, Vergi Beyannamelerinin hazırlanmasını sağlamak, onayı ve ödemelerinin yapılmasını takip etmek,

•             Muhasebe, Finans, Satın alma ve insan kaynakları alanlarında mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak,

•             Mali tablolar ve raporlar (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, vb.) ile finans ve iş planlarının oluşturulmasını sağlamak, kontrol etmek, değerlendirmesini yapıp üst yönetime sunmak,

•             Bütçe ve mali analiz çalışmalarına katılmak ve destek vermek ve ay sonlarında bütçe raporlarını fiili olarak revize etmek, Etkili bütçe modelleri tasarlamak ve uygulamak,

•             Şirket projelerinin mali ve idari işleyişini hazırladığı mikro programı ile takip etmek, tüm birimleri hataları konusunda uyarmak ve hataları düzeltmek,

•             Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuatlara uygun olacak şekilde tutulmasını sağlamak,

•             Bordro ve SGK- E-Bildirge süreçlerine hakim olup bilgi ve tecrübelerini aktarmak,

•             Her bir proje için düzenli olarak çeşitli muhasebe raporlarını sistemden otomatik olarak çekmek ve hazırlamak,

•             Şirket bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin gelişimini yönetmek, Finansal risk yönetim ve denetimini sağlamak,

•             Finansal yatırım çalışmaları hazırlamak ve yönetmek, Finansal süreçleri değerlendirmek ve üst düzey yetkililere iyileştirme kapsamları hakkında görüş sunmak,

•             Vergi hesapları ve beyanlarının doğru yapıldığından ve zamanında teslim edildiğinden emin olmak, Vergi ve sigorta işlemlerinin ödemelerini yönetmek,

•             Kendisine bağlı personelin koordinasyon, eğitim ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

•             Yönetime her ay operasyonel raporlar hazırlamak ve sunumlar yapmak,

•             Bankacı ve hesap denetçileri gibi üçüncü şahıslarla olan iş ilişkilerini yönetmek.

•             Şirket için gereken limitleri ve verileri oluşturmak, Mali Raporlama Sistemlerinin geliştirilmesi alanında görev almak,

•             E-defter bildirimlerinin ve Resmi defterin onayının yapılmasını sağlamak,

•             Genel muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Beyannameler, Muhasebe Mevzuatı, Vergi Hukuku, Ticari Hukuk, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar konularını yönetmek,

•             Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının oluşturulmasını takip etmek ve denetlemek, Tüm IT süreçlerinden ve şirket içi raporların oluşturulması, çalışması ve takibinden sorumlu olmak

•             Şirketin ödeme ve tahsilat programlarını yönetmek,

•             Ticari davaların hukuk bürosu ile takibinin yapılmasını sağlamak,

•             Yönetimin tüm nakit süreçlerini takip etmek

Aday Kriterleri

En az 15 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Mali İşler Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Koordinatörü Mali İşler Koordinatörü Maaşları Mali İşler Koordinatörü Nasıl Olunur? Mali İşler Koordinatörü Nedir? Mali İşler Koordinatörü İş İlanları
Hakkımızda

Mevlana Petrol Grup 1983’te temelleri atılan ve bugün için 36 hizmet noktasında ulusal ve uluslararası partnerleri ile akaryakıt istasyonları, fast food restoranları, döviz bürosu, otel işletmeciliği alanlarında hizmet veren Antalya Merkezli bir şirketler topluluğudur. Stratejisini perakende ticaret olarak belirlemiş ve bu yönde gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu Antalya’yı pek çok “ilk” ile tanıştırmıştır. Felsefesi her zaman kaliteli ve dürüst hizmet vermek olan Grup, iş ortaklarından aldığı pek çok ödül ile bu felsefesinin gereğini yaptığını da kanıtlamıştır. Grup, hem iş hacmi hem de kaliteli hizmet ve ilkeleriyle Antalya toptan akaryakıt ticaretine ve fast food pazarına yön vermektedir.

Mevlana Petrol Grup 1983’te temelleri atılan ve bugün için 36 hizmet noktasında ulusal ve uluslararası partnerleri ile akaryakıt istasyonları, fast food restoranları, döviz bürosu, otel işletmeciliği alanlarında hizmet veren Antalya Merkezli bir şirketler topluluğudur. Stratejisini perakende ticaret olarak belirlemiş ve bu yönde gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu Antalya’yı pek çok “ilk” ile tanıştırmıştır. Felsefesi her zaman kaliteli ve dürüst hizmet vermek olan Grup, iş ortaklarından aldığı pek çok ödül ile bu felsefesinin gereğini yaptığını da kanıtlamıştır. Grup, hem iş hacmi hem de kaliteli hizmet ve ilkeleriyle Antalya toptan akaryakıt ticaretine ve fast food pazarına yön vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİMevlana Petrol Ürünleri Tur. Taş. Paz. İnş. Tic. Ltd. Şti. (“MEVLANA PETROL”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. İşbu Çalışan Adayları İçin Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), siz çalışan adaylarının kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, MEVLANA PETROL olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için mevlanapetrol.com.tr adresinde yer alan Mevlana Petrol Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?Kişisel verileriniz, işe başvuru sürecinizin başlangıcından itibaren çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürecin devamının sağlanması amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz özgeçmiş bilginiz), Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. MEVLANA PETROL olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?MEVLANA PETROL tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için mevlanapetrol.com.tr adresinde yer alan Mevlana Petrol Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.)• Kimlik ve pasaport bilgileriniz, MEVLANA PETROL ile aranızda kurulmuş olan hizmet ilişkisine ilişkin bilgiler, ehliyet bilgisi, iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz), vize bilgisi, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık/çifte vatandaşlık bilgisi, gibi).• Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler.• MEVLANA PETROL’ ün iş koşulları için gerekli olan sağlık kriterlerinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak işlenen sağlık verileri.Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşliyoruz?MEVLANA PETROL, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için mevlanapetrol.com.tr yer alan MEVLANA PETROL Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.).• Kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinizin başlangıcı itibari ile çeşitli mülakatlar, değerlendirmeler, görüşmeler, testler vb. aşamalarda toplanmakta, istihdama ilişkin değerlendirmelerin devam etmesi ve adayların mümkün olan en etkin ve objektif yöntemlerle seçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:• Yurt içindeki iş ortaklarımız mali müşavirler, finansal denetim firmaları, iş yeri hekimleri ya da sair danışmanlık hizmetleri gibi. Ek olarak MEVLANA PETROL adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler kapsamında bazı durumlarda, çalışan adaylarımızın kimlik bilgisi ya da öz geçmiş bilgisi gibi bilgiler iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.• Grup şirketlerimiz, ör. MEVLANA PETROL tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye Mevlana Petrol Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ya da mevlanapetrol.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.• Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlara veya Şirketi ve/veya Şirket’in operasyonlarını etkileyecek mahiyette karar alabilecek olan ulusal ve uluslararası kamu kurumlarına; ör. İlgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş idari ve adli makamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamındaki denetimler, maliye denetimleri, gibi.Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi mevlanapetrol@hs02.kep.tr üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.İletişim BilgileriMevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited ŞirketiMersis No : 0620007742900018Adres : Yenigün Mah. Mevlana cd. No:66 Muratpaşa/ANTALYATel : 0(242) 312 5500 Faks : 0(242) 312 5105

Detaylı Bilgi

Mevlana Petrol Grup İş İlanları

Mali İşler Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Koordinatörü Mali İşler Koordinatörü Maaşları Mali İşler Koordinatörü Nasıl Olunur? Mali İşler Koordinatörü Nedir? Mali İşler Koordinatörü İş İlanları