Mali İşler Müdürü Michael Page

Ankara(Evren, Çankaya)
Genel Nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, en az 8 yıl tecrübeli, özellikle bağımsız denetim şirketi,reel sektör tecrübesi olan, SMMM belgesine sahip, Muhasebe yazılımlarını ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, detaycı, dikkatli, düzenli ve titiz, analiz etme, raporlama ve sunum becerileri yüksek adaylar düşünülebilir.

İŞ TANIMI

Genel Müdürüre ve Yurtdışındaki bölge CFO'suna bağlı olacak Mali İşler Müdürü rolünden beklediklerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Şirket muhasebe kayıtlarını tutmak;
  • Şirketin vergi ve SSK beyannamelerini, personel bordroları, sermaye yeterliliği tablolarını ve mali tablolarını hazırlamak;
  • İhtiyaç duyulan her türlü periyodik olmayan raporu hazırlamak;
  • Alacak, borç ve banka mutabakatlarını yapmak;
  • Saklayıcı kuruluşa yapılması gereken bildirimleri yapmak, mutabakatları gerçekleştirmek;
  • Tahsilat ve ödemeleri gerçekleştirmek, alıcı, satıcı ve kiracılarla finansal ilişkileri yürütmek;
  • Muhasebe kayıtlarına ilişkin her türlü evrakı arşivlemek ve güvenilir bir şekilde saklamak;
  • Şirket'in muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemini iyileştirmek, geliştirmek.


Şehir/Ülke: Ankara
İlan Tarihi: 06.12.2018
Personel Sayısı: 1

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri