Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşı arıyoruz:

·         Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (yüksek lisans yapmış olmak tercih nedenidir)

·         Problem çözme, bütünü görme konularında kabiliyetli, iyi organize ve sonuç alıcı aksiyonlar geliştirebilir olmak.

·         Etkin bir çalışma ortamında birden çok projeyi yürütebilir olmak,

·         Google Apps ve sosyal medya gibi katılımcı araçları kullanabilir olmak,

·         Ayrıntılar konusunda hassas, güçlü eleştirel düşünme ve analiz becerisi ile hızlı ve eksiksiz sorunları çözebilir olmak,

·         Kurumsal kimliği tüm mecralarda tutarlı bir şekilde uygulayabilmek,

·         Kurumunun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı, takım çalışmalarında uyumlu, yazılı ve internet ortamındaki e-öğrenme gelişmelerini takip edebilir ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşabilir olmak.

·         MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilir olmak,

·         Çok iyi derecede İngilizce bilmek, ikinci dil tercih nedenidir,

İşin tanımı ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir

·         Pazarlama biriminin satış dâhil tüm aşamalarda ihtiyacı olan tanıtım malzemeleri, bilgilendirme formları, internet sitesi, e-posta sistemleri, sponsorluklar gibi araç-gereç, malzeme ve donanım gibi ihtiyaçlarını pazarlama amacına uygun olarak belirlenmesini sağlamak.

·         Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ilişkin spesifikasyon, işlevler, kalite standartları, termin ve teslim şekli gibi şartlara yönelik öneriler oluşturmak.

·         Firmanın ürün kategorisine göre geçmiş döneme ilişkin satış, pazar payı, müşteri portföyü, ürün portföyü değişiklikleri, pazar ve pazar konumu değişiklikleri, maliyet ve harcamalar, pazarlama etkinlikleri pazarlama yetkinlikleri, pazar bölümleri, bölgeler, stratejik iş birimleri, marka/markalar vb. ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından değerlendirmek,  

·         Web sayfasına backoffice'den içeriklerin eklenmesi ve sitede gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,

·         Şirketin web sitelerinin içerik ve göresel yönetimini sağlamak

·     Pazarlama aktivite önerileri getirerek, aktivite planlaması dahilinde müşteri ve şirket arasındaki koordinasyonu sağlayabilecek

·         Potansiyel pazar ve müşteri olanaklarını araştırmak

·         Hedef kitleleri tespit etmek ve onlara ulaşma yöntemlerini belirlemek.

·         Reklam alt yapı çalışmalarını hazırlamak

·         Müşteri iletişimini sağlamak.

·         Pazarlama ve iş geliştirme konularında ilgili bölümlerle koordinasyonu sağlamak.

·         İlan, basılı malzeme ve diğer tanıtım araçlarının şirket kurumsal kimliğine en uygun şekilde oluşturmak.

·          Şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla fuar, stand, tanıtım aktivitelerini hazırlamak.

·         Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin takip etmek,

·         Pazarlama süreçlerine ilişkin PEST, iç ve dış paydaş analizini yapmak

·         Şirketin ilişkili olduğu makro ve mikro çevre bileşenlerini pazarlama potansiyeli açısından analiz etmek.

·         Ürün marka, müşteri grupları, satın alma alışkanlıkları/tercihleri, rakipler, yasal koşullar, çevresel koşullar, pazar koşulları, satın alma gücü, pazarlama yetenekleri gibi değişkenlere göre pazarlama karması strateji önerileri geliştirmek

·         Müşterilere ilişkin elde edilen bilgilerin veri tabanında toplanmasını sağlayarak bu  verileri uygun istatistik ve matematiksel yöntemlerle analiz etmek, veriden bilgi üreterek bu bilgileri pazarlama süreçlerindeki ihtiyaçlara göre dönemsel olarak raporlamak,

·         Marka kimliği, kişiliği, imajı ve marka değerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak/ yapılmasını sağlamak. 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 18.00

Sosyal / Yan Haklar:

Özel Sağlık Sigortası
Servis
Yemekhane

Çalışan Profili:

Beyaz Yaka: 50-74
Mavi Yaka: 50-74