Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2D Proses AR-Ge Süreçleri;

1. Parça imalatını ilgilendiren, resim, tanım, tarif ve iş akış diyagramlarını hazırlamak veya hazırlanmış olan dokümanları teknik resim üzerine yazmak.

2. Teknik detayları tamamlanan kalıp parçalarının malzeme listesini hazırlamak.

3. Satın alınacak hammadde, yardımcı malzeme ve yarı mamulle ilgili hazırlanması gereken teknik resim, çizim v.b. gibi dokümanları hazırlamak.

4. Kalıp parçalarının izlenebilirliğini sağlayacak kodlamayı CAD ortamında parçanın uygun yerine yazmak.

5. Hazırlanan dataların güncel modellerini CAM’e, kesim programlarının güncel halini Tel Erozyona aktarmak.

6. Düzeltmeye, önlemeye veya iyileştirmeye açık faaliyetleri tespit etmek ve önleyici veya iyileştirici faaliyet başlatmak.

8. Ürün ve proses toleranslarında kaliteyi temin ederken gereksiz işçilik/malzeme maliyetini önleyen optimum hedeflerde seçmek.

9. Dikkatsiz çalışma sonucu hatalı data veya resim hazırlayarak; imalatta malzemenin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelip malzeme kaybına ve/veya işçilik kaybına yol açmamak.

10. Kalıp imalatı için teknik resim ve data hazırlamada, ürün kalitesini etkileyen ve kolay üretim sağlayacak ekonomik yöntemler için zihinsel çaba ve dikkat harcamak.

3D Kalıp Tasarım Süreçleri;

1. Müşteriden gelen data veya oluşturulan data kullanılarakAr-Ge Tasarım Prosedürü’ne göre kalıp tasarımı yapmak.

2. Oluşturulan kalıplanabilir dataya göre taslak tasarım - sketch çalışma (çekirdek düzeni, maça lokma yapısı, itici yerleşimi, soğutma şekli, yolluk düzeni, vb.) detayları ile ilgili çizimler yapmak.

3. CAD 3D ortamında katı model olarak, kalıp ayırma hattı oluşturmak, maça itici ve soğutma sistemini tasarlamak ve/veya gerekli extra mekanizmaları tasarlamak. Kalıp parçalarının verilen kararlara göre oluşturmak ve ayarlamak.

4. Sıcak yolluk, hidrolik, özel mekanizma tasarım ve çalışma kontrolünü yapmak ve üst organdan onay almak.

5. 3D Kalıp Montaj onayı alan kalıpların; elektrot modeli ve referans resimleri hazırlama,

tel erozyon datası hazırlama, özel imal edilecek lokma, maça, vb. parçaların beraber işleme modeli hazırlama işlerini yapmak.

6. Tasarlanan genel ve özellikle kritik (maça ve itici mesafesi) detayların çalışma ve mekanik kontrollerini yapmak. İmalat şartlarına göre tasarımı optimize etmek.

7. Kalıp parçalarının izlenebilirliğini sağlayacak kodlamayı CAD ortamında parçanın uygun yerine yazmak.

8. Hazırlanan dataların güncel modellerini CAM’e aktarmak.

9. Hazırlanan ve onaylanan bakır, lokma ve maça malzeme listeleri hazırlamak ve satınalmaya bildirmek.

10. Satın alınacak hammadde, yardımcı malzeme ve yarı mamulle ilgili hazırlanması gereken teknik resim, çizim v.b. gibi dokümanları hazırlamak.

11. Denemelerden sonra değerlendirme formu ve numuneye göre eksikleri ve gerekli düzeltmeleri yaparak 3D ve 2D dataları hazırlamak ve sisteme kayıt etmek. Dosyasını ilgili bölümlere iletmek.

12. Düzeltmeye, önlemeye veya iyileştirmeye açık faaliyetleri tespit etmek veUygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü ve Düzeltici, Önleyici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü’ne göre düzeltici, önleyici veya iyileştirici faaliyeti başlatmak ve sonuçlarını takip etmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane
Erzak Yardımı

Çalışan Sayısı:

200-249