Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Eskişehir-Kütahya yolu 33.km de yer alan Mutaş Madencilik  San. ve Tic. A.Ş. tam zamanlı olarak görev yapacak aşağıdaki niteliklere sahip “İş Güvenliği Uzmanı” arayışı içerisindeyiz;

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip,

Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun (Tercihen Maden Mühendisi),

En az 5 yıl Madencilik Sektörü deneyimine sahip (Tercihen Açık Ocak ve Cevher Hazırlama Tesis),

MS Office Programlarını etkin kullanabilen,

Tercihen İngilizce bilen,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamaları gerçekleştirebilen,

İdari İşler konusunda tecrübeli ve bu konuda aktif görev alabilecek,

Çözüm & sonuç odaklı, dinamik, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın, raporlama, sunum ve bütçe yapabilen, konuları sahiplenen ve neticelendiren,

İSG Birimi içerisinde İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık ve İdari İşler Personelinin yönetiminden sorumlu olabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Aktif olarak araç kullanabilen,

Eskişehir veya Kütahya’ da ikamet eden/edebilecek olan,

 

İŞ TANIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının iyileştirilmesi & geliştirilmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Önleyici/Düzeltici Faaliyetler,Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların hedeflerle takip edilmesi, raporlanması

İSG kapsamındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili iç eğitimlerin planlanması ve verilmesi,

Acil Durum / Kriz Yönetimi, İş İzin Sistemi Yönetimi, Değişikliklerin Yönetimi vb. konularındaki çalışmaların yürütülmesi, uygulamaların geliştirilmesi,

Tehlike tanımlama, risk değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, risk azaltma çalışmalarının yapılması,

Kaza ve olaylar sonrasında, olay araştırma ve kök sebep analizinin yapılması,  raporların hazırlanması ve operasyonlarla koordineli olarak aksiyonların belirlenmesi ve takip edilmesi,

İSG ile ilgili tüm prosedür, talimat ve diğer dokümanların hazırlanması, güncelliğinin takibi ve iç denetimlerin yapılması,

İş yerinde İSG yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin takibinin yapılması,

İSG ve İdari İşler konusunda performans raporlarının hazırlanması,

Yemek ve servis gibi çalışanların kullanımına yönelik hizmetlerin işleyişinin koordine edilmesi,

Envanterin takibi ve yönetilmesi,

İdari prosedürlerin koordine edilmesi ve süreçlerin düzenli şekilde uygulanması, idari işlerin şirket politikalarına uygun yürütülmesi,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri