Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Video Editörü

Nefis Yemek Tarifleri

İstanbul(Avr.)(Başakşehir)
28 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Başvuru Sayısı

312 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

312 başvuru

Departman

Dijital Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Başakşehir'de bulunan ofisimizde tam zamanlı çalışmak üzere;

Adobe Premiere programına hakim,

Işık ve ses sistemleri konusunda deneyimli,

Fotoğraf, video çekimi konusunda bilgili, DSLR kamera kullanmış olan 

Ofisimize ulaşım sıkıntısı olmayan çalışma arkadaşı aramaktayız.

Görev tanımı; 

YouTube kanalımız ve sosyal medya hesaplarımız  için video çekimini yapmak, ışık düzenini sağlamak, çekilen videoların kurgusunu yapmak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Video Editörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Video Editörü Video Editörü Maaşları Video Editörü Nasıl Olunur? Video Editörü Nedir? Video Editörü İş İlanları
Hakkımızda

Aylık 15 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yemek paylaşım platformu.

Aylık 15 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yemek paylaşım platformu.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

NEFİS YEMEK TARİFLERİİNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ Nyt Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Nefis Yemek Tarifleri” veya “Şirket”) tarafından, iş ilanına başvuranların gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Nefis Yemek Tarifleri tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması, talebiniz doğrultusunda internet sitesi üzerindeki paylaşımlarınız kapsamında Youtube, Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızın yayınlanması,İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,İlgili kişi tarafından web sitesindeki yeniliklerden, içeriklerden, paylaşımlardan haberdar olunmak istenmesi halinde, bilgi akışının ve hizmetlerden faydalandırılmasının sağlanması adına bildirim gönderilmesi ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,Şirket’in faaliyetleri kapsamında kullanıcılar arası iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması,Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurtdışındaki dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri i gibi), tedarikçilerimize, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımıza, üyelerimize, şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Nefis Yemek Tarifleri tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,KVKK m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olmasıVeri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak nytbilgi@hs01.kep.tr ve/veya destek@nefisyemektarifleri.com adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Video Editörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Video Editörü Video Editörü Maaşları Video Editörü Nasıl Olunur? Video Editörü Nedir? Video Editörü İş İlanları