Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

777 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

777 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Hijyenik ve Endüstriyel bant sektöründe faaliyet gösteren %100 Japon sermayeli firmamızın, Esenyurt/İstanbul bölgesinde bulunan fabrikasında görevlendirilecek, aşağıdaki niteliklere sahip  Makine Operatör Yardımcısı  alınacaktır.

İş Tanımı

  • Üretim bölümünde sorumlu olunan makinenin; sisteme ve prosedürlere uygun olarak; performans, kalite, maliyet, iş güvenliği vb hedefler doğrultusunda, sürekli ve verimli çalışmasının sağlanması,
  • Tercihen üretim hattında ve fabrika ortamında daha önce çalışmış,
  • Tercihen firmamız faaliyet alanına yakın ikamet eden.


Genel Nitelikler

  • Lise Mezunu,
  • Vardiyalı düzende çalışabilecek,
  • Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,disiplinli,
  • Askerlik görevini tamamlamış.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Makine Operatör Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Operatör Yardımcısı Makine Operatör Yardımcısı Maaşları Makine Operatör Yardımcısı Nasıl Olunur? Makine Operatör Yardımcısı Nedir? Makine Operatör Yardımcısı İş İlanları
Hakkımızda

The company started in 1976 with the production of packaging tapes and masking tapes under the 'ASTEL' brand. In 1990 the company started with the production of baby diapers under the brand 'Canbebe', which is still today one of the top baby diaper brands in Turkey. The diaper business was divested to the Ontex Group in 2000. At that time the company moved into the new premises at Esenyurt in Istanbul. In 2012 a major expansion was made with the completion of a second warehouse and production building. In 2012 the company was acquired by Nitto. Today the company focuses on the production and commercialization of adhesive tapes for the industrial market and hygiene tapes & components for the Hygiene market under the product brands 'ASTEL', 'BENTO' and 'Nitto'. Nitto Bento's product portfolio includes: - Packaging tapes, masking tapes, double sided tapes and cellophane tapes - Closure tapes, frontal tapes, elastic ears and hotmelt glue for baby and adult diapers producers - Protective tapes for window profiles, external facade panels, aluminium and steel plates - Wet wipes private label production Nitto Bento's modern plant consist of 2 buildings and 2 external warehouses covering an area of 45'557 m2. The company’s quality management system is fully in line with ISO 9001 standard and has been certified by DNV. Our dynamic enterprise will continue to strive to be one of the leading companies in our sector. “QUALITY”, “CONTINUOUS INNOVATION” and “CUSTOMER FOCUS”, are the most important development policies of Nitto Bento.

The company started in 1976 with the production of packaging tapes and masking tapes under the 'ASTEL' brand. In 1990 the company started with the production of baby diapers under the brand 'Canbebe', which is still today one of the top baby diaper brands in Turkey. The diaper business was divested to the Ontex Group in 2000. At that time the company moved into the new premises at Esenyurt in Istanbul. In 2012 a major expansion was made with the completion of a second warehouse and production building. In 2012 the company was acquired by Nitto. Today the company focuses on the production and commercialization of adhesive tapes for the industrial market and hygiene tapes & components for the Hygiene market under the product brands 'ASTEL', 'BENTO' and 'Nitto'. Nitto Bento's product portfolio includes: - Packaging tapes, masking tapes, double sided tapes and cellophane tapes - Closure tapes, frontal tapes, elastic ears and hotmelt glue for baby and adult diapers producers - Protective tapes for window profiles, external facade panels, aluminium and steel plates - Wet wipes private label production Nitto Bento's modern plant consist of 2 buildings and 2 external warehouses covering an area of 45'557 m2. The company’s quality management system is fully in line with ISO 9001 standard and has been certified by DNV. Our dynamic enterprise will continue to strive to be one of the leading companies in our sector. “QUALITY”, “CONTINUOUS INNOVATION” and “CUSTOMER FOCUS”, are the most important development policies of Nitto Bento.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, iletişim bilgileri, medeni hali, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Nitto Bento Bantçılık San.ve Tic A.Ş.’ (bundan böyle “NİTTO BENTO” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, “NİTTO BENTO”un insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile “NİTTO BENTO”un işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi “NİTTO BENTO”un ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:“NİTTO BENTO” tarafından işlenen kişisel verileriniz, “NİTTO BENTO”un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve e-posta gibi elektronik ortamda toplanmaktadır.Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle[1] “NİTTO BENTO”ya başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “NİTTO BENTO”un Kariyer.net internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş.”Akçaburgaz Mah. 3097. Sokak No:9 34510 Esenyurt, İstanbul, Türkiyeadresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde “NİTTO BENTO”un tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin “NİTTO BENTO”un için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip “NİTTO BENTO” tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi

Nitto Bento Bantçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş İlanları

Makine Operatör Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Operatör Yardımcısı Makine Operatör Yardımcısı Maaşları Makine Operatör Yardımcısı Nasıl Olunur? Makine Operatör Yardımcısı Nedir? Makine Operatör Yardımcısı İş İlanları