Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Güngören)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

New starter

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

54 application

Job Type

Full-Time

Position Level

New starter

Application Count

54 application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Örme kumaş   bayan hazır giyim imalati  & ihracatı yapan firmamızda görevlendirilmek üzere Örme kumaş  satınalma  sorumlusu  arıyoruz.
 

 • Örme Kumaş konfeksiyon imalatı ve ihracatında deneyimli,
 • Sektör tecrübesi minimum 2 yıl olan,
 • Tercihen Orta derecede İngilizce dil bilgisine sahip
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna kabiliyeti yüksek, olaylara pozitif yaklaşım becerisine sahip,
 • Bilgisayar bilgisine sahip ve ofis uygulamalarında deneyimli.
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek ve çalışma saatleri ile ilgili problemi olmayacak,
 • Kişisel gelişimine ve yeniliklere önem veren ve özverili
 • Her çeşit kalitedeki örme/dokuma kumaş  imalatını  takip edebilecek
 • Örme kumaş piyasasındaki tedarikçileri tanıyan 
 • Tercihen üniversitelerin Tekstil  bölümlerinden mezun
 • Avrupa yakasında ikamet eden,
 • Araç kullanabilenİŞ TANIMI

 

 • Kumaş satınalmalarını yapmak 
 • Örme kumaş  tedarikçi portföyünü genişletmek ,yeni kalitelerin müşteri temsilcilerine sunumunu sağlamak.
 • Ofis içi fiziksel testleri yapmak
 • Müşterilere gönderilecek kartelaları hazırlamak ve de kartela sistemine hakim olmak

Preferred Candidate

No experience preference
Bachelor’s(Graduate)
Completed
Class B

Kumaş Satın Alma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Sorumlusu Kumaş Satın Alma Sorumlusu Maaşları Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nedir? Kumaş Satın Alma Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Nordicteks Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. "NORDICTEX®, İskandinav ülkelerinde büyük Pazar payına sahip mağaza zincirlerine mümessillik yapan, yüksek iş kapasitesine sahip bir firmadır."

Nordicteks Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. "NORDICTEX®, İskandinav ülkelerinde büyük Pazar payına sahip mağaza zincirlerine mümessillik yapan, yüksek iş kapasitesine sahip bir firmadır."

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİDeğerli Çalışan Adayı,NORDICTEKS TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Nordicteks”) ünvanlı şirketimize yaptığınız iş başvurusu için teşekkür ederiz. Nordicteks olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz ve kişisel verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla iş başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.İşlediğimiz Kişisel VerilerinizŞirketimiz işe alım süreçleri kapsamında kariyer.net web sitesi kanalıyla Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuz ile birlikte elde edilen ve işe alım sürecinin yönetilebilmesi için zorunlu olarak ve zorunlu olmamakla birlikte Şirketimizin tarafınızla iletişim ve iş ilişkisi kurabilmesi için ihtiyari olarak istediği ve işlediği kişisel verileriniz (Tabloda kategorisi, türü, işlenme amacı ve hukuki sebebi belirtilen verileriniz KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler topluca “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) aşağıdadır. İşlenen Verileriniz ve Veri KategorileriVeri Kategorisi Veri Türleri İşlenme Amacı Hukuki sebepKimlik Bilgileri ad-soyad, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet Çalışan adayı ile ilgili bilgi edinme, tanıma, iş başvuru/işe alım sürecinin yönetilmesi,İş sözleşmesi imzalanması, KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği siz çalışan adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimiz meşru menfaatleri ile çalışan adayı olarak tarafınızın meşru menfaatiİletişim Bilgileri e-mail, cep telefonu, adres (semt) Çalışan adayı ile iletişim sağlanabilmesi ve iş görüşmesi öncesinde ve iş görüşmesi sonrasında çalışan adayına bildirim yapılmasıEğitim ve Mesleki Deneyim meslek, uzmanlık alanı, öğrenim durumu, mezun olunan okul/bölüm, daha önce çalışılan kurum/işler, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, sertifikalar, referans bilgisi, askerlik durumu, sürücü belgesi sahipliği ve sınıfı Çalışan adayının yetenek, kariyer ve/veya gelişimi ilgili bilgi edinme, bu kapsamda işe uygunluğunun analizi ve yetenek, kariyer ve/veya gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yönetilmesi, iş başvuru/işe alım sürecinin yönetilmesiÖzel Nitelikli Veri* dernek-sendika-vakıf üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri, engellilik hali İşbu veri kategorisinde istenen veri türleri, çalışanın istihdam kadrosunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bu kapsamda işe uygunluğunun analizi, ücret politikasının yönetilmesi, iş başvuru/işe alım sürecinin yönetilmesi amacıyla istenmektedir. İş sözleşmesi imzalanması, KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği siz çalışan adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimiz meşru menfaatleri ile çalışan adayı olarak tarafınızın meşru menfaati ile KVKK’nın 5/2(e) maddesi uyarınca istihdam kadronuz gereği hakların adınıza tesisi, kullandırılmasıKişisel Verilerinizin Saklanma Süresi, Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım AmaçlarıKişisel Verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, iş başvurusu sürecinde ve işe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay süreyle saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından işlenen ve saklama süresince tekrar değerlendirilmesi gereken durumlarda kişisel verilerinizi havi iş başvuru formunuz Şirketimiz idari personeli ve işe alımlar için görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş personeller, iş ortakları, danışmanlar, grup şirketlerimiz ve/veya resmi makamlarla ile paylaşılacaktır.Belirtilen durumlar dışında, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişi üçüncü kişilere kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır. Ne var ki; Şirketimiz bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Şirket dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Şirketimizin kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde işlem yapıldığını ve verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmadığı bildiririz.Yine kişisel verilerinizin saklama süresi içerisinde, resmi kurum ve kuruluşlardan talep gelmesi durumunda, talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla veya yargı organlarıyla kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak HaklarınızKVKK tahtında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ix. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Haklarınız Kapsamında Nordicteks’e Başvuru YollarıKVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılacak başvurularda, Şirketimiz nordictex.com alan adlı web sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak; (i) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla veya (ii) noter vasıtasıyla Şirketimiz A. Nafiz Gürman Mah. Mehmet Akif Cad. Turunçlu Sok. Mesa Plaza No:25/14 Güngören/İstanbul adresine iletebilirsiniz. KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz, Şirketimize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkının saklıdır.kariyer.net web sitesi kanalıyla Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurularınızda işbu Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğunuz kabul edilecektir.Şirketimizin KVKK kapsamında veri politikasına ve aydınlatma metnine de yine nordictex.om alan adlı web sitemizden ulaşabilirsiniz.Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.NORDICTEKS TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı Bilgi

Kumaş Satın Alma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Sorumlusu Kumaş Satın Alma Sorumlusu Maaşları Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nedir? Kumaş Satın Alma Sorumlusu İş İlanları