Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Eskişehir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 9 yıl arası

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 9 yıl arası

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Dünya'nın en büyük 7., Avrupa'nın en büyük 3. ANSYS Elite Channel Partnerı Numesys İleri Mühendislik Şirketi'nde “Uzman Yapısal Analiz Mühendisi” olarak ekibimizde yer alın! 

İŞ TANIMI 

 •    Numesys'in havacılık sektöründeki önemli müşterisinin Eskişehir yerleşkesinde görev yaparak, tasarım ve analiz birimleri tarafından kullanılan Ansys ürünleri için, kullanıcıların teknik destek sorularını çözmek veya yönlendirmek ve müşterinin süreçlerini aksatmayacak sürelerde çözümlenmesini ve takibi sağlamak,
 •     Ansys yazılımında bilinen en iyi yöntemleri, en iyi uygulamaları ve yeni versiyonlarla gelen yenilikleri takip etmek,
 •     Müşteri kullanıcıları tarafından bu yöntemlerin kullanılmasını, süreçlere dahil edilmesini sağlamak,
 •     Analiz süreçlerinde Ansys kullanımından kaynaklı verimsizlikleri belirleyerek Numesys ve Ansys ile koordineli olarak bu süreçlerin iyileştirilmesini ve takibini sağlamak,
 •     Müşteride yazılımı kullanan birimlerde kullanım artışını sağlamak,
 •     Yazılımı kullanmayan ancak kullanma potansiyeli olan birimler/proje ekipleri ile ilgili Satış Yöneticisi ve Teknik Hesap Yöneticisi ile iletişime geçerek bilgilendirme yapmak ve karar verilen gerekli faaliyetleri üstlenmek,
 •     Teknik Destek faaliyetlerinin yanı sıra, Numesys’in danışmanlık kapsamında üstlendiği bazı analiz iş paketlerinde, müşteri tarafından verilecek yük ve sınır koşullarına göre yapısal analizleri yapmak,
 •     Numesys ofislerindeki mühendislere gönderilen iş paketleri için arayüz olmak ve takibini gerçekleştirmek,
 •     Analizleri Ansys Mechanical yazılımını kullanarak Workbench arayüzünde tamamlamak,
 •     Tercihen MAPDL hakkında bilgi sahibi olmak,

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi (Makine/Uzay/Havacılık/Uçak Mühendisliği) bölümlerinden mezun,
 • Mukavemet ve Statik Analiz konusunda ileri derecede bilgi sahibi,
 • Sonlu elemanlar analizleri konusunda tercihen Ansys Workbench kullanmış olan,
 • Tercihen Ansys Mechanical APDL, Harmonik Analiz, Dinamik Analizler, Rotor Dinamiği Analizleri konusunda bilgi sahibi,
 • Tercihen en az 3 sene tecrübeli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • İyi seviyede İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma),
 • Eskişehir'de ikamet eden veya edebilecek olan.


Not: Uzmanlık seviyesine göre kişi müşteri yerleşkesinde başlamadan önce Numesys’te 2-4 hafta boyunca bir eğitim ve oryantasyondan geçecektir.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Yapısal Analiz Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yapısal Analiz Mühendisi Yapısal Analiz Mühendisi Maaşları Yapısal Analiz Mühendisi Nasıl Olunur? Yapısal Analiz Mühendisi Nedir? Yapısal Analiz Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

NUMESYS was established in 2018 with experienced engineers, as the distributor and technical support provider of leading engineering analyses softwares. Being a joint venture of two powerful companies, FİGES Engineering Inc. and Anova Engineering in Turkey, NUMESYS arose as a customer-oriented company with stabilized corporation experience and memory in its own field. The company’s mission is to keep the innovational excitement of engineering alive, by helping engineers and companies that work on product development to be successful, through continuous knowledge transfer, technical support and placing emphasis on professional progress. NUMESYS establishes a human centric approach in the workplace and attaches special importance to have a sophisticated team. With the belief that “learning never ends”, it also has an educational spirit for young engineers. Taking all these into account, NUMESYS aims to expand the limits of being a powerful solution provider of innovative companies leading to become a well-known brand in the engineering world. http://www.numesys.com.tr

NUMESYS was established in 2018 with experienced engineers, as the distributor and technical support provider of leading engineering analyses softwares. Being a joint venture of two powerful companies, FİGES Engineering Inc. and Anova Engineering in Turkey, NUMESYS arose as a customer-oriented company with stabilized corporation experience and memory in its own field. The company’s mission is to keep the innovational excitement of engineering alive, by helping engineers and companies that work on product development to be successful, through continuous knowledge transfer, technical support and placing emphasis on professional progress. NUMESYS establishes a human centric approach in the workplace and attaches special importance to have a sophisticated team. With the belief that “learning never ends”, it also has an educational spirit for young engineers. Taking all these into account, NUMESYS aims to expand the limits of being a powerful solution provider of innovative companies leading to become a well-known brand in the engineering world. http://www.numesys.com.tr

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK A.Ş. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkinAydınlatma MetniNumesys İleri Mühendislik A.Ş. (bundan böyle “Numesys” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu Numesys tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") m.10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Numesys olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde: Numesys’e yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.Numesys’in işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Numesys’e yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.1. İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Numesys, çalışan adaylarının kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;- Kimlik; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, özgeçmişte yer alıyorsa veya pozisyon gereği bildirilmesi talep edildiyse ehliyet bilgisi,- İletişim; adres, telefon numarası, e-posta- Özlük; özgeçmiş bilgileri, çalışan adayı belirtirse en son çalışılan kurum, pozisyonu ve çalışma süresi, maaş beklentisi, geçmiş iş ilişkilerinin bitiş sebebi, askerlik durumu, teklif edilen maaş bilgisi- Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf, Numesys iş yerine mülakata gelmeniz halinde kamera kayıtları- Özel nitelikli kişisel veri; dernek, vakıf veya sendika üyeliği, engellilik durumu, mülakat sürecinde belirtmesi halinde sağlık bilgisi- Mesleki deneyim; diploma, eğitim bilgileri, iş deneyimi, sertifika bilgisi, gidilen kurslar- Diğer; referans bilgisi, - Aile yakını bilgisi; mülakat sürecinde çalışan adayının belirtmesi halinde eşinin adı, çocuklarının adı ve yaşı,- Fiziksel mekan güvenliği; kamera görüntüleri (mülakat için Numesys binasına gelinmesi halinde)verilerini ifade etmektedir. Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Numesys tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.Özel nitelikli kişisel verileriniz olarak sağlık verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda iş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 1 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi Numesys tarafından açık rızanız talep edilmektedir.Referans bilgisinin bulunduğu başvurularda çalışan adayı olarak referans olan kişiden rıza almanız gerekmektedir. Başvuru anında sunulamayan rıza beyanları için talep edilmesi halinde tarafınızın Numesys’e sunması gerekmektedir. Ayrıca şirket paylaştığınız referans kişisiyle iletişime geçerek açık rıza vermeniz halinde çalışma performansınız ve çalışma koşullarınız hakkında bilgi talep edebilecektir.2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Elde Edip Hangi Amaçla İşlemektedir?Toplanan kişisel verileriniz Numesys’e faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde;- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi- Fiziksel mekan güvenliğinin temini- Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi- Çalışan adayının başvuru süreçlerinden başlayarak ölçme ve yerleştirme sürecine kadar geçen aralıkta iletişim faaliyetlerini teminiamaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.Numesys mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; kişisel verilerinizi, ofisimizde doldurduğunuz iş başvuru formları ile internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, uzaktan mülakat yahut doğrudan bizimle iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin dijital veya fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde: - Başvurunuzun Numesys’in engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde ise, bu kadroya uygunluğunuzun değerlendirilmesi için engelliliğinize ilişkin bilgilerinizi,- İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 1 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi,- Son çalışılan kurumlar ve referans(lar) aranarak işe uygunluk değerlendirmesi yapma amacıyla sınırlı olmak üzere iletişimin temini,amaçlarıyla işlenecektir. Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, e-posta adresi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza edilmektedir?Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca, (i) engelli kadrosuna başvurmak istemeniz, (ii) ilerde açılabilecek uygun pozisyonlar için de 1 yıl saklanmasını istemeniz veya (iii) referans bilgisiyle iletişime geçilmesi halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir.4. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehakkınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Numesys tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Adres: Üniversiteler Mah. 1596.Cadde 6. Ar-Ge Blokları A Blok Bina No:6/A Kat No:6 Ofis No:25 06800 HACETTEPE TEKNOKENT Beytepe, Çankaya – ANKARAE-Posta: kvkk@numesys.com.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Yapısal Analiz Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yapısal Analiz Mühendisi Yapısal Analiz Mühendisi Maaşları Yapısal Analiz Mühendisi Nasıl Olunur? Yapısal Analiz Mühendisi Nedir? Yapısal Analiz Mühendisi İş İlanları