Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara(Çankaya)
12 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Department

Quality

Quality

Application Count

154 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Application Count

154 application

Department

Quality

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Key Qualifications

 • Bachelor’s degree, in Computer Science or Electrical & Electronics Engineering or related equivalent disciplines.
 • 5+ years of practical working experience in the field of quality management, quality assurance, and quality control activities
 • Practical working experience in ISO 9001:2015, AS9100, CMMI, ISO 27001, DO-178 standards, guidelines and models
 • Practical working experience in JIRA, SVN, DOORS tools
 • Knowledge of Software & Systems Engineering, and the establishment and execution of related processes.
 • Analytical thinking, analysis and problem-solving,
 • Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment,
 • Being result oriented,
 • Willing to improve oneself.
 • Performing one of engineering practices (requirement analysis, design, coding, testing, configuration management, etc.) as a member of development team,  
 • Familiarity with Programming Languages,
 • Good written and oral communication skills in English required.
 • Must be able and willing to travel to field service locations as necessary

 

Job Description

 • Develop and execute Quality Assurance Plan
 • Complete the AS9100 Rev D requirements and present them to auditor in AS9100 audits
 • Complete the CMMI PA requirements and present them to auditor in CMMI v1.3 audits as an Appraisal Team Member
 • Complete the ISO 27001 requirements and present them to auditor in ISO 27001 audits
 • Prepare, manage, assist customer audits and complete the questionnaires requested by customers
 • Ensure independence for software development activities that require independence per RTCA/DO-178B objectives
 • Participate Joint Reviews (PMR, SSR, SRR, PDR, CDR, TRR) with customer
 • Use DOORS to control requirements and traceability data
 • Use JIRA for change request, action item, customer action item, problem report, peer review action item, internal product/process audits and risk management issues
 • Use SVN for version control
 • Prepare and release Annual Audit Plan
 • Perform process and products audits
 • Perform Supplier Audits
 • Report the results of product and process audits conducted to ensure that defined processes are followed
 • Monitor and participate to peer reviews
 • Generate and fill peer review records and data
 • Perform Transition Approval to evaluate the readiness for transitioning from one software life cycle phase to the next phase according defined criteria
 • Ensure that the software development environment has been provided as specified
 • Control verification environment, including hardware and software configurations used in tests
 • Perform Test Readiness Review checklist
 • Witness acceptance and qualification tests to ensure compliance with test plans and procedures, including dry runs
 • Perform Conformity Review prior to submitting the software for certification
 • Participate to Management reviews and report performance status to upper management
 • Participate to Configuration Control Board meetings
 • Provide feedback to company quality system, process improvement technology and to the project management for continual improvement
 • Perform process improvements as an Process Group Member
 • Submit and track to closures Corrective Action Request
 • Perform receiving inspections 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

NUROL TOPLULUĞU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve iş başvurunuz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Açık rızanız olmadığı sürece iş başvurunuz, Nurol Topluluğu’na ait şirket ve işyerleri ile paylaşılmayacaktır. Açık rıza vermeniz halinde iş başvurunuzu görebilecek Nurol Topluluğu Şirketlerine ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Nurol Holding A.Ş. ve ilgili topluluk şirketinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, değerlendirme ve yerleştirme süreçleri için gerekli iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere; Şirket insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amacıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda topluluk şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, iş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, yazılı veya dijital ortamda yayınlanan başvuru formları, iş başvurusunda bulunanların e-posta, kargo, faks, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket internet sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları