Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara
26 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

572 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

572 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Nurol Şirketler Grubu, Yarım asrı aşkın geçmişiyle, bugün inşaat, savunma sanayii, enerji, madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet sektöründeki hizmetleriyle, 35'ten fazla şirket ve iştiraki, sayıları 15.000'e yaklaşan yerli ve yabancı çalışanı ile yarattığı toplumsal ve ekonomik değerlerin kalitesiyle her zaman gurur duymaktadır.

 

Türkiye'nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini ile kalkınma hedeflerine ulaşabileceğinin bilincinde olan Nurol Holding, enerji sektöründe de çalışmalarını sürdürmektedir. 2008 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri ile birlikte başlayan güneş enerjisi çalışmalarımız, uzman personelimiz ile birlikte yıllardır santral kurulumu konusunda kazandığımız deneyimler ışığında titizlikle devam etmektedir. Yenilenebilir enerjinin geleceğin en büyük mirası olduğunu bilinciyle Nurol Solar olarak, enerji sistemlerinin gerektirdiği yetkin mühendislik bilgisi ile projelerimizde tüm detayları düşünerek müşterilerimize en ekonomik şekilde çözüm sunmaktayız.

 

55 yılı aşkın Nurol güvencesiyle lisanslı / lisanssız güneş enerjisi santrali ve çatı üstü projelerini mevzuata uygun şekilde tasarlayarak; güvenli, maksimum verimli, düşük maliyetli, uzman mühendislik ürünü olan projelerimizi kusursuz şekilde hayata geçirmek adına, anahtar teslim sistem kurulumu(EPC) ve bakım onarım hizmeti vermekteyiz.

Şirketimiz bünyesinde Proje Mühendisi olarak görevlendirmek üzere çalışma arkadaşı aramaktayız.

·        Üniversitelerin mühendislik bölümünden mezun (tercihen elektrik elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği mezunu),

·        Güneş Enerji sektöründe projelendirme konusunda en az 3 yıl tecrübeli, 

·        Autocad, Ms Office, Pvsyst, Sketchup, Ms Project programlarını bilen,

·        GES mevzuatları ve idari süreçleri konusunda bilgi sahibi olan,

·        İyi derecede İngilizce bilgisi olan,

·        Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek ve seyahat engeli bulunmayan,

·        Gelişmeye açık, çalışkan ve dinamik çalışma arkadaşı aramaktayız.


İş Tanımı:

 

·        Şirketin faaliyet alanındaki müşteriler, kurum ve kuruluşlarla etkin iş ilişkileri kurmak ve sürdürmek,

·        Santrallerin kurulum aşamasında müşteri talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,

·        Çağrı mektubu başvurularının ilgili Dağıtım Şirketlerine gerçekleştirilmesi ve takip edilerek sonuçlandırılması,

·        Santrallerin enerji üretim simülasyonlarının yapılması, analiz ve fizibilite çalışmalarının yapılması ve sunulması,

·        Projelerin hazırlanarak ilgili resmi kurumlara onaylarının yaptırılması ve süreç takibinin yapılması.


Aday Kriterleri

Yüksek Lisans(Öğrenci), Doktora(Mezun), Doktora(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

NUROL TOPLULUĞU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve iş başvurunuz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Açık rızanız olmadığı sürece iş başvurunuz, Nurol Topluluğu’na ait şirket ve işyerleri ile paylaşılmayacaktır. Açık rıza vermeniz halinde iş başvurunuzu görebilecek Nurol Topluluğu Şirketlerine ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Nurol Holding A.Ş. ve ilgili topluluk şirketinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, değerlendirme ve yerleştirme süreçleri için gerekli iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere; Şirket insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amacıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda topluluk şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, iş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, yazılı veya dijital ortamda yayınlanan başvuru formları, iş başvurusunda bulunanların e-posta, kargo, faks, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket internet sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları