Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TEMEL SORUMLULUKLAR

 • Yönetimi altındaki operatörleri ekipmanı kullanırken kırma, ilgili tüm görevleri yerine getirirken denetlemek.
 • Ekipmanların maksimum üretim için en iyi koşullarda kullanılmasını sağlamak amacıyla kırma faaliyetlerini koordine etmek.
 • Çalışma koşullarındaki değişiklikleri değerlendirmek ve çalışma koşullarını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara gerektiğinde müdahale etmek. 
 • Gerektiğinde acil durum mekanik veya elektrik onarımlarını vardiya bakım personelinin yönlendirilmesi ile koordine etmek. 
 • Ekipmanın doğru çalışma koşullarında olmasını sağlamak için gerekli olan elektrik veya mekanik ekipman onarımları için iş istekleri hazırlamak. 
 • Çalışmaların minimum aksama ile yürütülmesini sağlamak için Maden, İstifleme ve ADR personeli ile gerekli iletişimi kurmak. 
 • Kireç, temiz su, vs. gibi tüketim malzemeleri ve stokların korunması için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
 • Tüm gerekli çalışma verilerinin gerektiği şekilde kaydedilmesini ve tüm çalışma raporlarının doğru ve açık bir şekilde sunulmasını sağlamak. 
 • Kırıcı tesisi verimliliklerini maksimuma çıkarmak ve proses aksaklıklarını minimuma indirmek için diğer vardiya amirleri ile gerekli iletişimi kurmak. 
 • Bakım planlama toplantılarına katılmak ve gerektiğinde tüm bakım planlama ve programlamasına katkıda bulunmak. 
 • Gerektiğinde operasyon personeli ile düzenli güvenlik toplantıları düzenlemek. • Gerektiğinde operasyon ve yönetim personeli ile düzenli güvenlik denetimleri düzenlemek. 
 • Vardiya personelinin, kendilerinden beklenen görevler ile ilgili olarak minimum kabul edilebilir seviyede eğitim almasını sağlamak. 
 • Puantaj, yıllık izin, devamsızlık, ölüm, toplantı kaydı, vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan İnsan Kaynakları ile ilgili tüm zorunlu kayıtların sunulmasını sağlamak. 
 • Yöneticisi tarafından verilen işi veya şirketi ile ilgili diğer işlemleri yapmak 
 • Çalışmalarını ilgili kanun, yönetmelik, şirket prosedürü ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun olarak yürütmek. Kendisine bağlı çalışanların ilgili kanun, yönetmelik, şirket kuralları, şirket prosedürleri, iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun çalışmalarını sağlamak. 
 • Sorumluluk alanında bulunan her türlü araç, gereç,makina ve ekipmanların, emniyetli, verimli şekilde çalışmasını ve muhafazasını sağlamak, denetlemek. Bunlarda meydana gelen arızalara en kısa sürede ve güvenli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak. Sorumlu olduğu alanın temizlik, tertip ve düzeni sağlamak, denetlemek.
 • Çalışmalarını Öksüt Altın Madeni Çevre Politikası ve prosedürlerine , çevre mevzuatına ve uluslararası çevre standartlarına uygun olarak yürütmek. 
 • Öksüt Altın Madeni Çevre Yönetim sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak. 
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluklarını ve Standart Operasyon Prosedürlerinde tanımlanan pozisyonuna uygun İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını yerine getirmek . 


GEREKLİLİKLER

 • En az Lise mezunu olmak.
 • Kırıcı devrelerinde en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Kayserinin Develi ilçesinde ikamet etmek veya edebilecek olmak.
 • Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması
 • Ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilir olmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri