Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Karaman
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Teknisyenlik

Teknisyenlik

Başvuru Sayısı

158 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

158 başvuru

Departman

Teknisyenlik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimiz Oltan ve Köleoğlu Enerji’ye ait Karaman' da yer alan Biyokütle Enerji Santralimizde çalışmak üzere Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Disiplinli,  raporlama becerisi yüksek,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Karaman' da ikamet eden/edebilecek olan adaylar


İŞ TANIMI

 • TEİAŞ usullerine göre (Tablocu) Trafo İşletme Teknisyenliği görevlerinin yerine getirilmesi
 • Yüksek gerilim tesisinde çalışma yetki belgesine sahip (EKAT-154kV ve ya EKAT-380 kV belgesi olmayan adaylar sürece dahil edilmeyecektir.)
 • Trafo Merkezlerinin işletme şartlarını göz önünde bulundurarak, işletme ve yük tevzi talimatlarına uygun manevra yapmak,
 • Çalışmalar öncesinde, teçhizatı İGF-1 formu ile ekip şefi veya koordinasyon sorumlusuna teslim etmek,
 • Çalışma yapılacak bölgeyi güvenlik şeridi içerisine almak, gerekli iş güvenliği tedbirlerini alarak çalışılacak bölgeyi ekip şefi veya koordinasyon sorumlusuna teslim etmek,
 • Çalışma yapılacak teçhizat ile ilgili gerekli güvenlik kartlamalarını yapmak,;
 • Çalışmanın bitiminde ekip şefi veya koordinasyon sorumlusundan iş güvenliği tedbirlerinin kaldırıldığını kontrol ederek İGF-2 formu ile teslim almak,
 • Teçhizatın işletme haline geçmesi için Bölge Müdürlüğü ve YTİM’ye bilgi vererek servise almak,
 • Akü kapasite testlerinin yapılması
 • Merkezdeki teçhizatın bakım, onarım ve test programlarının takibi
 • Vardiya çizelgesinin hazırlanması
 • Aylık faaliyet raporunun hazırlanması
 • Trafo merkezi mahallinin çevre temizliğinin yapılmasının sağlanması
 • OYS, YTBS gibi İdare tarafından geliştirilen programlara gerekli veri girişlerini yapmak Trafo Merkezinde bulunan primer ve sekonder teçhizatların El tipi kamera cihazı ile yapılan termal kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve tespit edilen olumsuzlukların İşletme Sorumlu Mühendisi ve idareye bildirilmesi


Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun)

Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Maaşları Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Nasıl Olunur? Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Nedir? Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını kabul ve beyan ediyorum.Bu kapsamda, İşveren nezdinde yaptığım iş başvuru dolayısıyla, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin İşveren veya üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun iş olanaklarında değerlendirilmesi ilgili mevzuat kapsamında İşveren’ in yükümlülükleri doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi hususunda açık rızam bulunduğunu özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.İşbu Açık Rıza Beyanı ile özel nitelikli kişisel verilerim ile işbu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin işbu Açık Rıza Beyanı’nın imza tarihinden itibaren 1 yıl (bir yıl) süreyle işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve yurt içi ve grup şirketlerindeki üçüncü kişiler ile paylaşılmasını ve bu kişilere aktarılmasını ve saklanmasını kabul ettiğimi, bu hususta KVKK’ nın ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:a. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Şirket içinde kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.Bu haklardan birini kullanmak istediğimde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde İnsan Kaynakları Bölümü ile irtibata geçebilirim. İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:• Kişisel bilgi (isim ve soy isim , doğum yeri ve tarihi, erkek adaylar için askerlik durumu , iletişim bilgilerim (mail adresi ve cep telefonu)• Daha önceki çalışma bilgileri ve nitelikler v.b.• İşe giriş, işten ayrılış tarihleri• İşle ilgili eğitim bilgileri (tamamlanan eğitimler, v.s.)• Özgeçmiş üzerindeki fotoğraf

Detaylı Bilgi

OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Maaşları Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Nasıl Olunur? Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni Nedir? Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni İş İlanları