Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Silivri)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Periodical

Years of Experience

Less than 3 years of experience

Department

Operations

Operations

Application Count

85 application

Job Type

Periodical

Years of Experience

Less than 3 years of experience

Application Count

85 application

Department

Operations

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Ontex is a leading international producer of disposable personal hygiene solutions for all generations. We distribute in more than 110 countries through leading retailer private labels, as well as under our own brands. The group employs over 10,000 employees, spread around the world. Ontex is listed on Euronext Brussels.

We are a fast-growing company where people are the most valuable asset. To support our continuous growth and reinforce our Supply Chain team we are looking for a Import Export Specialist on a fixed-term contract.

 

What Do We Expect:

 •         Checks specific Raw Material (RM) requirements in SAP, converts purchasing requests into Purchase Orders (PO) based on the date estimates in the system
 •         Enters the date & qty confirmations from suppliers into the SAP system and keeping it up-to-date
 •        Tracks PO’s, importation processes, documents, shipments to the factory / external WH
 •         Controls prices in system and invoices physically submits them to the accounting and finance department after receiving approval from the relevant parties.
 •         Follows importation custom clearing process together with custom broker and provides related documents / informations to custom broker
 •         Coordinate external 3PL warehouse good receipt timing for these products communicating with RM supplier, customs broker, shipping line, forwarders & 3PL WH
 •         Manage stock situation in 3PL WH for exporting them as soon as possible by communication with export Ontex plant, 3PL WH and forwarders
 •         Tracks PO’s, exportation processes, documents, shipments from the factory / external WH to customer

Who You Are:

 •         Bachelor degree in International Trade, Business Administration, Management or Economics
 •         At least 3 years of import & export operation experience
 •         Competent in MS Office (Excel,Word,PowerPoint) Programmes,
 •         Ability to work with SAP ERP system (especially SD & MM modules) and MS Office
 •         Excellent command of written and verbal English
 •         Strong attitude and ability to work in a multi-culture environment

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Completed

İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Maaşları İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Nedir? İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ontex International 1979 yılında Belçika'da kurulmuş, Avrupa'nın en önemli hijyenik ürünler üreticilerinden biridir. 1980’lere ve 1990’lara gelindiğinde ürün yelpazesini inkontinans (idrar kaçırma) için tek kullanımlık külot ve pedler, alt bezleri ve günlük pedlerle genişletmesinin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli yerlerinde, Çek Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de dağıtım ve üretim tesisleri edinmiştir. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada toplam 13 üretim tesisi ve 27 satış ofisi bulunan Ontex, dünyanın önde gelen perakende zincirlerine yönelik özel markalı hijyenik ürünler üretmekte olup, bebek bezi, hijyenik ped, hasta bezi, tampon, ıslak havlu vb. kategorilerinde çok geniş ürün yelpazesine sahiptir.2000 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Ontex, ülkemizde iç pazardaki çalışmalarına ek olarak 35 ülkeye ihracat yapmakta ve her biri kendi kategorisinin önde gelen markaları olan Canbebe, Helen Harper ve Canped markalı ürünleri ile tüketici beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedeflemekte ve büyümektedir.

Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ontex International 1979 yılında Belçika'da kurulmuş, Avrupa'nın en önemli hijyenik ürünler üreticilerinden biridir. 1980’lere ve 1990’lara gelindiğinde ürün yelpazesini inkontinans (idrar kaçırma) için tek kullanımlık külot ve pedler, alt bezleri ve günlük pedlerle genişletmesinin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli yerlerinde, Çek Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de dağıtım ve üretim tesisleri edinmiştir. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada toplam 13 üretim tesisi ve 27 satış ofisi bulunan Ontex, dünyanın önde gelen perakende zincirlerine yönelik özel markalı hijyenik ürünler üretmekte olup, bebek bezi, hijyenik ped, hasta bezi, tampon, ıslak havlu vb. kategorilerinde çok geniş ürün yelpazesine sahiptir.2000 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Ontex, ülkemizde iç pazardaki çalışmalarına ek olarak 35 ülkeye ihracat yapmakta ve her biri kendi kategorisinin önde gelen markaları olan Canbebe, Helen Harper ve Canped markalı ürünleri ile tüketici beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedeflemekte ve büyümektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. AmaçONTEX Tüketim Ürünleri San. Tic. Anonim Şirketi (“ONTEX” veya “Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.Şirketimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce anlaşmalı Kariyer Sitelerinden temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.2. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanma ŞekliOntex, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışandan ayrıca izin alınacaktır.Ontex, tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:Veri Kategorisi Kişisel Veri Açıklamasıİletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi gibi iletişim bilgileri.Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.Mesleki Deneyim Deneyim İş tecrübesi, yabancı dil, kariyer hedefi, bilgisayar bilgisi gibi bilgiler.Özlük Verisi Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, askerlik durumu, bireysel emeklilik bilgileri).Diğer Bilgiler Yardımcı sorular3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin AçıklamalarOntex, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Ontex tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere AktarılmasıKişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır.• İş sözleşmesinin kurulması amacıyla;• İş başvurusu, işe alım ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.• Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.5. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin 3.Kişilere Aktarılmasıİhtiyaç olması halinde aday bilgileri Ontex Global dahilinde Grup Şirketlerimizin İnsan Kaynakları birimleri ile paylaşılabilecektir.6. Çalışan Adayının Sahip Olduğu HaklarKanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Ontex ’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Ontex ’e başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak,talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.Çalışan Adayı, işbu Politika’ya konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Ontex ’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Ontex ’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Ontex tarafından revize edilebilir.ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi

Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İş İlanları

İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Maaşları İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu Nedir? İthalat İhracat Operasyon Sorumlusu İş İlanları