Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
8 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

54 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

54 başvuru

Departman

Sigorta

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

OPTIMUM, Operasyonel filo kiralama şirketlerine ait araçların hasar görmesi halinde ve/veya   (sigorta teminatı altında kalan) bir riziko sonucu sigorta şirketleri tarafından Kara Taşıtları Kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olan araçların hasarlanması ve/veya Karayolları  Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta (Trafik)  poliçesi ve/veya  Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesi ile teminat altına alınan araçların kusurlu olarak sebebiyet vereceği üçüncü kişilere ait araçların hasarlanması halinde hasarın gerçekleşmesinden, aracın hasar öncesi haline getirilip aracın kullanıcısına teslim edilmesine kadar tüm işleri planlayan veya planlamasına des­tek olan, organize eden ve/veya organize etmesine destek olan, kendisine bağlı Yedek Parça Tedarik Şir­ketleri, müşterisine bağlı hasar merkezleri veya OPTİMUM ile anlaşmalı Yetkili Hasar Merkezleri (Networklink) vasıtasıyla tamir ve onarımların gerçekleşmesini sağlayan ve/veya destek olan ve/veya kontrol eden konusunda LİDER şirkettir.

Optimum hizmet sunumunda yeni standartlar tanımladı ve bu standartlara uygun olarak hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetler Sigorta Şirketleri ve Operasyonel Filo Kiralama Şirketlerinin maliyetlerine ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamaktadır.

İstikrarla gelişimini sürmekte olan şirketimize, Oto Sigortaları Maddi Hasar Birim Yöneticisi takım arkadaşı aramaktayız.

Genel Nitelikler:

·        Üniversitelerin 4 yıllık sigortacılık bölümlerinden mezun olmak tercih sebebi olmakla beraber, işletme veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

·        Oto maddi hasar yönetimi ve sigortacılık alanında en az 8 yıl deneyimli,

·        5 yıl ekip yöneticiliği deneyimli,

·        Temsil, ikna kabiliyeti ve ilişki yönetimi konusunda yetkin,

·        Yüksek seviyede yazılı ve sözlü iletişim becerisi, 

·        MS Ofis programlarını etkin kullanabilen, 

·        Müşteri ve süreç odaklı yaklaşım yetkinliği yüksek,

·        Yönlendirme ve koçluk becerileri gelişmiş, proaktif yapıda olmak,

·        Yetkin İngilizce iletişim kurabilmek tercih sebebidir,

·        Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.


İş Tanımı:

·        Hizmet verdiğimiz sigorta şirketinin hasar operasyonunun ve çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesi, takip edilmesi ve raporlanması.

·        Farklı kaynaklardan gelen müşteri şikâyet ve önerilerinin karşılanması ve takip edilmesi.

·        Ekibindeki personellerin taleplerinin karşılanması ve yönetime sunulması.

·        6047 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer bütün ikincil düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olunması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirmek.

Aday Kriterleri

En az 8 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Hasar Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hasar Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Şirket olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik VerisiSizden aldığımız özgeçmişlerin içerisinde ad, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.İletişim VerisiSizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.Özel Nitelikli Kişisel Veriİş Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve işe alım sürecini yönetebilmek amacıyla tarafımıza vermeniz durumunda engellilik durumu gibi sağlık verileri, vakıf ve sendika üyelik verileri ve kimlik belgelerinizde yer alan fotoğraf gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.Eğitim Verisiİşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan eğitim gördüğünüz okullar, katıldığınız seminer ve kurslar gibi eğitim verilerinizi işlemekteyiz.İstihdam Verisiİşe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla özgeçmişinizde yer alan önceki işyerleriniz ve pozisyonlarınız, referans kişi bilgileri gibi istihdam verilerinizi işlemekteyiz.Askerlik VerileriŞirket içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için askerlikten muaf olup olmadığınız, tecil bilginiz gibi askerlik verilerini sizden talep ederek elde etmekte ve işlemekteyiz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?• Bize çalışmak için başvurduğunuzda sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için sizin veya duruma göre referans ya da yakınlarınızın bize e-posta aracılığıyla gönderdiği veya elden teslim ettiğiniz özgeçmişleri topluyoruz.• Kariyer.net ve Linkedin gibi platformlarda paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle paylaşma tercihlerinize göre söz konusu platformlar içerisinden sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için topluyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.• İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve kayda alınması• İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması• İstihdam edilecek çalışan adayının duruma göre şirketimizde görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti• Çalışan adayları hakkında talepleri doğrultusunda referans alınması• Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması• Çalışan adayının verdiği bilgilerin doğruluğunun kontrolü• İstihdam edilmesi planlan çalışan adayına teklif sunmaKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI• Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.• Kişisel verileriniz referans gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşılmaktadır.HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formunu” doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:• Yazılı ve imzalı olarak• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile• Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Hasar Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hasar Yöneticisi İş İlanları