Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Zeytinburnu)
20 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

·         ÖRME KUMAŞ İhracat ve Yurt dışı satışında en az 5 yıllık tecrübesi olan

·         Kendi müşteri portföyü olan,

·         Müşteri ilişkileri kuvvetli,

·         İletişim becerileri gelişmiş, İkna kabiliyeti yüksek

·         Üniversite lisans mezunu,

·         İleri seviyede İNGİLİZCE bilen,

·         İyi derecede MS. Office programlarını kullanabilen,

·         Proje bazlı satış tecrübesi olan,

·         Ekip çalışmasına uyumlu, planlı ve disiplinli çalışacak,

·         Dış görünüşüne özen gösteren,

·         Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmayan,

·         Prezantabl

·         Erkek adaylar askerlik görevini tamamlamış,

İŞ TANIMI

·         Kendi mevcut portföyünü yönetmek.

·         Yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetlerini firmamızın mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerine cevap verebilecek seviyede sürdürmek.

·         Firmamızın ürünlerini, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak en iyi koşullarda hedef pazarlara sunmak.

·         Gerçekleştirilen satışların belirlenen zamanda ve şartlarda müşterilere ulaştırılmasını sağlanması için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak.

·         Müşterilerden gelen talep ve şikayetleri, ilgili birimlere ileterek yönetime raporlanmasını ve düzeltici ve geliştirici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.

·         Müşteri memnuniyetini ölçmek, değerlendirmek, rapor hazırlayarak ilgili bölüm sorumlusuna sunmak.

·         Müşteriler ile irtibatı sürekli kılmak üzere telefon görüşmeleri, e-mailler ve müşteri ziyaretleri vasıtalarıyla firmamızın ürünlerinin kalite standartları, portföyümüze yeni eklenen ürünler ve yeni alınan kalite ve sertifika bilgileri hakkında müşterileri bilgilendirmek ve müşterilerin yeni ürün taleplerini almak.

·         Planlanan bölge hedeflerinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan organizasyonu kullanarak pazarlara giriş ve pazarlama stratejilerini uygulamak.

·         Bölgesini daha iyi tanımak ve yeni pazar açmak için yurtdışı pazar araştırmaları yapmak.

·         İhracat desteğinden faydalanmak için gerekli fuar ve seyahat belgelerinin hazırlanmasını sağlamak.

·         Hedef bölgesine yönelik reklam, PR ve marka bilinirlik çalışmalarını uygulamak.

·         Firmamızı hedef bölgesindeki ve yurtiçi uluslararası fuarlarda ve uluslararası toplantılarda temsil etmek.Aday Kriterleri

5 - 25 yıl arası
Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

İhracat Pazarlama Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Pazarlama Elemanı İhracat Pazarlama Elemanı Maaşları İhracat Pazarlama Elemanı Nasıl Olunur? İhracat Pazarlama Elemanı Nedir? İhracat Pazarlama Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Ordu Bebe Triko ünvanı ile 1968 yılında başladığımız tekstil sektöründeki faaliyetlerimiz.1986 yılından beri her nevi Örme Kumaş, Örgü, İmalat, Toptan Satış şeklinde sürdürülmektedir. Firmamız 2004 yılında devreye alınan Boya Apre Tesisi ile güçlenerek Ordu Tekstil Boya Apre Kasar San. Tic. A.Ş. ünvanı ile müşteri ihtiyaçlarına daha dinamik çözümler üretmeye başlamıştır. Tekstil alanında uzman firmalarla birlikte kimyasal otomasyonu (Eliar) ve üretimi izlemeye yönelik ERP sistemi (Avakoza) kurularak modern bir otomasyon altyapısı oluşturulmuştur.

Ordu Bebe Triko ünvanı ile 1968 yılında başladığımız tekstil sektöründeki faaliyetlerimiz.1986 yılından beri her nevi Örme Kumaş, Örgü, İmalat, Toptan Satış şeklinde sürdürülmektedir. Firmamız 2004 yılında devreye alınan Boya Apre Tesisi ile güçlenerek Ordu Tekstil Boya Apre Kasar San. Tic. A.Ş. ünvanı ile müşteri ihtiyaçlarına daha dinamik çözümler üretmeye başlamıştır. Tekstil alanında uzman firmalarla birlikte kimyasal otomasyonu (Eliar) ve üretimi izlemeye yönelik ERP sistemi (Avakoza) kurularak modern bir otomasyon altyapısı oluşturulmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarakORDU TEKS.BOYA APREKASAR SAN.TİC.A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli hallerde referans görüşmelerinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Kanun m. 5/2(ç) “hukuki yükümlülük” sebebine dayalı olarak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilecektir.ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

İhracat Pazarlama Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Pazarlama Elemanı İhracat Pazarlama Elemanı Maaşları İhracat Pazarlama Elemanı Nasıl Olunur? İhracat Pazarlama Elemanı Nedir? İhracat Pazarlama Elemanı İş İlanları