Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kablo Bağlantı ve Koruma Elemanları İmalatı sektöründe faaliyet gösteren ve elektrik malzemeleri alanında yurtiçi ve yurtdışında geniş bir pazar payına sahip olan firmamızın Hadımköy’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere;

 • Makina Mühendisliği, Teknik Öğretmenlik, Makina MYO, Teknik Lise ve /veya dengi okul mezunu,
 • Plastik Enjeksiyon proses bilgisi olan,
 • Minimum 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış,
 • Talaşlı imalat konusunda bilgili,
 • İyi seviyede Solidworks kullanabilen,
 • 3D-2D tasarımların ve analizlerin yapılmasında aktif rol oynayabilecek,
 • Gelişime açık, araştırmacı ruha sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Problem çözme ve analiz yapma becerilerine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Tercihen, İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü / Avcılar / Esenyurt / Arnavutköy ya da E5 karayoluna yakın bölgelerinde ikamet eden,

Kalıp Tasarım Elemanı takım arkadaşı arıyoruz.


İŞ TANIMI

 • Ürün geliştirme, modelleme, kalıp tasarımı ve geliştirme çalışmalarına destek olmak,
 • Ürün geliştirme sürecinde, ilgili tasarımı yapmak ve kalıp siparişinden itibaren; kalıbın modellemesini ve 2D imalat resimlerini hazırlayarak, seri üretim aşamasına gelene kadar ki tüm süreçlere destek olmak,
 • Kalıphane de kullanılan ve kullanılacak dokümanların hazırlık ve takibini yapmak,
 • Bölümün ihtiyacı olan malzemelerin sipariş ve kontrolünü yapmak,
 • Kalıp Maliyet Analizlerini gerçekleştirilmesine destek olmak,
 • Mevcut kalıplarda iyileştirme ve revizyon tasarımları yapmak ve devreye alınma sürecine kadar takip etmek.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Kalıp Tasarım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Tasarım Elemanı Kalıp Tasarım Elemanı Maaşları Kalıp Tasarım Elemanı Nasıl Olunur? Kalıp Tasarım Elemanı Nedir? Kalıp Tasarım Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Ortaçlar Elektrik San. ve Tic. LTD ŞTİ. 1969 senesinden bu yana plastik ve kalıp sektöründe hizmet veren ORTAÇLAR, elektrik, makine ve otomasyon sektörü üzerine kendisini günden güne geliştirerek sektördeki yerini almıştır. İmal ettiğimiz tüm ürünlerin kalıp tasarımı ve üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Ortaçlar Elektrik San. ve Tic. LTD ŞTİ. 1969 senesinden bu yana plastik ve kalıp sektöründe hizmet veren ORTAÇLAR, elektrik, makine ve otomasyon sektörü üzerine kendisini günden güne geliştirerek sektördeki yerini almıştır. İmal ettiğimiz tüm ürünlerin kalıp tasarımı ve üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Veri Sorumlusu sıfatıyla ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ye vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönergesinde düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek ORTAÇLAR ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ ADRESİ: Hadımköy Mahallesi İbni Sina Caddesi No:9/1 Arnavutköy/İstanbul adresine ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile iletilmesi (Şirketimiz KVK sorumlusu adına) veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı başvurunuzu ortaclarelektrik@hs01.kep.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis.

Ortaçlar Elektrik San. ve Tic. LTD ŞTİ. İş İlanları

Kalıp Tasarım Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalıp Tasarım Elemanı Kalıp Tasarım Elemanı Maaşları Kalıp Tasarım Elemanı Nasıl Olunur? Kalıp Tasarım Elemanı Nedir? Kalıp Tasarım Elemanı İş İlanları