Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

167 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

167 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

          Üsküdar Merkez'de yer alan Özel Hürrem Sultan Hastanesi'nde sağlık turizmi                      alanında değerlendirilmek  üzere,

          Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

          İletişim becerisi yüksek, diksiyonu düzgün ve iş disiplinine sahip,

          Planlama, analiz etme ve raporlama konularında deneyimli,

          Dikkatli ve detaylara önem veren, çözüm odaklı ve sistemli çalışabilecek,

          Verimlilik konusunda çalışmalar yapabilecek,

          Sorumluluğunda olan projelerle ilgili araştırmalar yapabilecek,

          Prosesi iyileştirmek, proses iş akışı belirleyici çalışmalar yapmak, proses süre ve                maliyet analizi yapabilecek,

          Fiyat/maliyet analizi yaparak, raporlayabilecek,

          Proje ve çalışmalarla ilgili günlük takip yapmak ve rapor hazırlayabilecek,

          Proje hazırlık süresince gelişmelerin yöneticiye bilgilendirilmesini yapabilecek,

          Tamamlanan projeler için performans analizinin hazırlayabilecek,

          Veri ve Karlılık Analizleri; karlılık ve maliyet analizlerinin yapabilecek,

Aday Kriterleri

3 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Endüstri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Maaşları Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisi Nedir? Endüstri Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Üsküdar’ın merkezinde, rahatça ulaşılabilir konumda olan hastanemiz, memnuniyet odaklı hizmet anlayışı ile sahip olduğu güçlü ahlaki değerler ışığında sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Hastanemiz, hekim kadrosu ile 7 gün 24 saat ayakta ve yatarak tedavi imkânı sunmaktadır. Dünyadaki tıbbi yenilikleri takip eden, hasta memnuniyetini vazgeçilmez ön şart kabul eden misyonumuz ile sağlığınız ve mutluluğunuz için tüm birimlerimizle hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.

Üsküdar’ın merkezinde, rahatça ulaşılabilir konumda olan hastanemiz, memnuniyet odaklı hizmet anlayışı ile sahip olduğu güçlü ahlaki değerler ışığında sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Hastanemiz, hekim kadrosu ile 7 gün 24 saat ayakta ve yatarak tedavi imkânı sunmaktadır. Dünyadaki tıbbi yenilikleri takip eden, hasta memnuniyetini vazgeçilmez ön şart kabul eden misyonumuz ile sağlığınız ve mutluluğunuz için tüm birimlerimizle hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İş Başvurusunda Bulunan Kişiler İçin Aydınlatma MetniKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda YNS Sağlık Hizmetleri A.ş. (“Özel Hürrem Sultan Hastanesi”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.Özel Hürrem Sultan Hastanesi, İş Başvurusu Bulunanlardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için elektronik ortamda sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve fiziki ortamda saklama alanlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.Kişisel Verilerin İşlenme AmacıÖzel Hürrem Sultan Hastanesi iş başvurusunda bulunan kişilerin verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesinde gerekli olması nedeniyle işleyecektir. Özel Hürrem Sultan Hastanesi Başvuru Sayfasına da yer alan bilgiler adayın Özel Hürrem Sultan Hastanesi Başvuru Sayfasındaki son güncelleme tarihinden 24 ay sonra eposta ile bilgilendirerek silinir.Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki SebepÖzel Hürrem Sultan Hastanesi, İş Başvurusunda Bulunanlardan kişisel verilerini doğrudan kendisinden temin edebileceği gibi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve Kredi Kayıt Bürosu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yasal mercilerden temin edebilmektedir.İşlenen Kişisel Verilerin AktarımıÖzel Hürrem Sultan Hastanesi istihdam amacının gerçekleştirilmesi amacıyla bilgilerinizi istihdam amacına yönelik olarak hizmet/danışmanlık aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, anılan amaca yönelik sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, Özel Hürrem Sultan Hastanesi’nin yurt içindeki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Özel Hürrem Sultan Hastanesi’ne ait olmak üzere paylaşabilmektedir.Özel Hürrem Sultan Hastanesi’nin İş Başvurusunda bulunanlardan aldığı verilere yönelik gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıtları ve belgeleri yasal düzenlemelerde yer bulunması veya açık rıza alınması halinde belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Özel Hürrem Sultan Hastanesi tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Özel Hürrem Sultan Hastanesi tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Özel Hürrem Sultan Hastanesi’ne yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,•Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.Bu kapsamda iletilen talepler Özel Hürrem Sultan Hastanesi tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hastanemiz İnsan Kaynakları Bölümüne veya Mimar Sinan mah. Otopark Arkası sk. No: 18 Pk: 34672 Üsküdar /İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Detaylı Bilgi

Endüstri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Maaşları Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisi Nedir? Endüstri Mühendisi İş İlanları