Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Muğla(Bodrum)
19 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Özel İnter Tıp Merkezi 2011 yılında kurulmuş, Bodrum'un önde gelen Sağlık Kuruluşlarından biridir. Hastalarımız için gerekli tüm Muayene ve Cerrahi Operasyonların yanı sıra bir çok polikliniğimiz ile geniş bir hizmet potansiyeline sahip olmaktayız. Kaliteli ekipman ve tecrübeli Doktor kadromuz ile Turizm Hekimliği hizmeti de vermekteyiz. Özel İnter Tıp Acil ve Cerrahi Merkezi sağlık hizmetinin kaliteli ve güvenilir verilebilmesini kolaylaştıran yenilenmiş bina yapısının yanı sıra bina içi hizmetlerimizde en son teknoloji ürünler ile birlikte verilmektedir.

 

Misyonumuz

 

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sağlıkta dünya markası olmak.

 

Vizyonumuz

 

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak

  • Dürüstlük
  • Liderlik
  • Takım çalışması
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti,
  • Mükemmellik

 

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Üniversitelerin ilgili tıp bölümünden mezun,

Tam zamanlı olarak görev yapacak, 

  • Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden, 
  • Alanındaki tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda güncel yöntem, teknik ve teknolojilere hâkim, 
  • Branşının gerektirdiği vizyona sahip, 
  • İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü, güler yüzlü 
  • Hasta güvenliği ve memnuniyetine önem veren, görevlendirilmek üzere ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’ istihdam edilecektir.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Kadın Doğum Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kadın Doğum Uzmanı Kadın Doğum Uzmanı Maaşları Kadın Doğum Uzmanı Nasıl Olunur? Kadın Doğum Uzmanı Nedir? Kadın Doğum Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Misyonumuz Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sağlıkta dünya markası olmak. Vizyonumuz Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak

Misyonumuz Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sağlıkta dünya markası olmak. Vizyonumuz Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİBodrum Yarımada Özel Sağlık Amb. Hiz. Tur. ve Tic.İht.İhr.ltd.Şti (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.Veri SorumlusuBodrum yarımada Özel Sağlık Amb. Hiz. Tur. ve Tic.İht.İhr.ltd.Şti olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir? KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, özel nitelikli kişisel veri, çalışan verisi,görsel ve işitsel veri,eğitim verisi, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir? İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında şirketimizden önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;● Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması● Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması● Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması● Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılmasıİş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;● Personel özlük dosyasının oluşturulması● SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması.● Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi● İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması● İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması● İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması● Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak● Mahkeme kararlarının yerine getirilmesiMüşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;● Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması● Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesiŞirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;● Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması● Çalışanlarla iletişimin sağlanması● Kartvizit basımının sağlanması● Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması● Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi● Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması● Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi● Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması● Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması● Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi● Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanmasıKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır? Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:— E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.— Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları. — Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:— Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,— Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,— Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,— Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,— Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,— KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,— İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,— Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, — “Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Cad. No:17 Gümbet/Bodrum/MUĞLA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,— Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,— Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle intertipmuhasebe@gmail.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir? Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.Değişiklik ve Güncellemeler İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

Kadın Doğum Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kadın Doğum Uzmanı Kadın Doğum Uzmanı Maaşları Kadın Doğum Uzmanı Nasıl Olunur? Kadın Doğum Uzmanı Nedir? Kadın Doğum Uzmanı İş İlanları