Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu

Öznur Savunma ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

417 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

417 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sincan Organize Sanayi Bölgesinde kurulu savunma sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikamızda görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde "Giriş Kalite Kontrol Personeli”arayışımız bulunmaktadır.

 •         Meslek Lisesi ya da Meslek Yüksek Okullarının Metal, Makine, Teknik Ressamlık, Otomotiv, Tesviye, Torna, Freze, Kalıpçılık, Mekatronik bölümlerinden mezun olan,
 •         Giriş Kalite Kontrol alanında en az 2 yıl deneyimli,
 •         Kontrol için gerekli ölçü aletlerini (kumpas, mihengir, mikrometre) kullanabilen,
 •         Savunma sanayi sektörü konusunda deneyimli,
 •        Teknik resim okuma/anlama bilgisine sahip,
 •         ERP Programını kullanabilen,
 •         İletkenlik Cihazı ve Spektro Analiz Cihazı kullanabilen,
 •        Malzemelerin sertifikaları ile uygunluğunu kontrol edebilen,
 •        Kaplama, boya standartlarına göre malzemelerin uygunluğunu kontrol edebilen,
 •        Kalite Yönetimi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olan ve uygulamış olan,
 •        Sürücü Belgesine sahip olan,
 •        Detaycı ve dikkatli bir yapıya sahip olan,
 •        Erkek adaylar için askerlik hizmetini yerine getirmiş,

Sincan, Etimesgut, Eryaman, Yenikent bölgelerine servisimiz bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

1 - 5 yıl arası
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Nasıl Olunur? Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Nedir? Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÖZNUR SAVUNMA VE HAVACILIK LTD.ŞTİ. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİBu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Öznur Savunma Ltd.Şti. (“Öznur Savunma ve Havacılık”) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde;• Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası• Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi uyarınca alınması gereken Kişi Güvenliği Belgesine ilişkin süreçlerin planlanması, denetimi ve icrası• Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği doktor kontrollerinin yapılması• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi• Etkinlik yönetimi• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi• Hukuk işlerinin takibi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası• Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası• Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası• Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen faaliyetlerin planlanması, denetimi ve icrası• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası• Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi• Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi• Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası• Şirket içi ve Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası• Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası• Şirket içi atama, terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası• Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini (Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi uyarınca alınması gereken kamera kayıtları vb.)• Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası• Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası.• Faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması• Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara (Örneğin Milli Savunma Bakanlığı’na) mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi• İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.Kişisel Verilerin KapsamıÖznur Savunma ve Havacılık olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, araç plakası, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri, IP adresi ve bina içi kamera kayıtları) tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yukarıda sayılan ilgili mevzuat ile tabi olduğumuz MSY 317-2 C Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.Bu kişisel veriler; açık rızanıza istinaden veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle bu Öznur Savunma ve Havacılık Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir.Öznur Savunma ve Havacılık tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin; • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,• Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,• İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadarişlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Öznur Savunma ve Havacılık olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktayız.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle PaylaşılmasıŞirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi/ sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında HaklarınızKVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak:1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Kişisel verilerinizin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Öznur Savunma ve Havacılık ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve Öznur Savunma ve Havacılık’a doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Öznur Savunma ve Havacılık’a ileten tarafa aittir. Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK kapsamında ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitemizde sunulan başvuru formunu yazılı olarak elden veya noter aracılığı ile Ahi Evran Osb Mahallesi, Anadolu Cad. No:19 Sincan/Ankara adresine veya elektronik ortamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle "kvkk@oznursavunma.com.tr" adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi Başvurusu” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtı başvuru sahibinin e-mail adresine veya fiziki adresine (kendi tercihine bağlı olarak) iletir.Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden alınabilir

Detaylı Bilgi

Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Nasıl Olunur? Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu Nedir? Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu İş İlanları