Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Garson-Ortaköy-Beşiktaş-Şişli-İstinye-Vadi İstanbu

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Beşiktaş, Sarıyer, Şişli)
9 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Yiyecek ve İçecek

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ürünlerinin kalitesi ve lezzeti ile bilinen Pelit'in Ortaköy - Beşiktaş - Şişli - İstinye Park - Vadi İstanbul şubeleri için "Garson" takım arkadaşları aramaktayız. 

* Erkek personel sakal ve bıyık bırakamaz.

Aranan Nitelikler;

* Tercihen konusunda deneyimli,

* Güleryüzlü ve dinamik,

* Kişisel bakımına özen gösteren,

* Hijyen kurallarına uyan,

* Hizmet sektöründe kendine bir kariyer planlayan,

Aday Kriterleri

İlk Öğretim(Mezun)

Garson pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Garson Garson Maaşları Garson Nasıl Olunur? Garson Nedir? Garson İş İlanları
Hakkımızda

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PELİT PASTACILIK VE GIDA SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak PELİT PASTACILIK VE GIDA SAN. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir:Gerek talebimiz üzerine gerekse de kendi tercihinizle Şirket’e ilettiğiniz, CV’nizde yer verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak (CV’nizde kan grubu, dernek/sendika üyeliği gibi bilgilerinizin bulunması hali için geçerlidir.) üzere kişisel verileriniz; bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi ve işe alım süreçlerinin planlanması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenmekte, saklanmaktadır.Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda PELİT Grubu Şirketleri (Pelit Pastacılık Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Pelay Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketi, Pegalit Turizm Oto İnş San Tic Limited Şirketi, “Zamane Kahvesi”, “Valonia”, “Kile” markaları ve Pelit Eğitim Vakfı) ile yahut iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde görüşlerinin alınması, gerekli desteklerin sağlanması, aday başvuru sürecinin yönetimi amacıyla iş/çözüm ortaklarımıza ve mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarıyoruz.Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas kuracağınız; elektronik ortamda online platformlar, online kariyer portalları, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, e-posta, iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kariyer envanteri, yetenek ve yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması doğrultusunda sözleşmesinin kurulması veya ifası ile meşru menfaat ve sağlık verilerinizin işe alımınızın değerlenmesi kapsamında pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.“İlgili kişinin haklarıMADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”İşbu hakkınız çerçevesinde; Şirket’in “Koza Mahallesi 1678.Sokak No:19 Esenyurt İstanbul” adresine yazılı olarak yahut güvenli elektronik imzanızla posta adresinizden kvkkpasta@pelit.com.tr e-posta adresimize mailinizi göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, başvurunuzun Şirket’e ulaşması akabinde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Garson pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Garson Garson Maaşları Garson Nasıl Olunur? Garson Nedir? Garson İş İlanları