Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Mağaza Müdürü (Anadolu Yakası)

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Departman

Yiyecek ve İçecek

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Gıda sektörünün köklü ve öncü kuruluşu Pelit'in Restoran& Kafe& Pastane mağazaları için benzer sektörlerde, mağazacılık sektörlerinde deneyimli, presentable, eğitimli "Mağaza Müdürü" arıyoruz.

* Müşteriye bire bir yüz yüze satış ve pazarlamada deneyimli,

* Güleryüzlü , pozitif ve dinamik, dikkatli ve takipçi,

* Yiyecek içecek sektöründeki trendleri takip eden,

* Tercihen pastane sektörü deneyimli,

* Tercihen restoran kasa programlarını bilen,.

* Tercihen satış, halkla ilişkiler, turizm sektörleri ile ilgili eğitim almış,

* Çalışma saatlerine uyabilecek ve bu konuda bir engeli olmayan,

* Kişisel bakımına özen gösteren,

* Uzun süreli çalışmayı hedefleyen,

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PELİT PASTACILIK VE GIDA SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak PELİT PASTACILIK VE GIDA SAN. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir:Gerek talebimiz üzerine gerekse de kendi tercihinizle Şirket’e ilettiğiniz, CV’nizde yer verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak (CV’nizde kan grubu, dernek/sendika üyeliği gibi bilgilerinizin bulunması hali için geçerlidir.) üzere kişisel verileriniz; bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi ve işe alım süreçlerinin planlanması, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenmekte, saklanmaktadır.Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda PELİT Grubu Şirketleri (Pelit Pastacılık Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Pelay Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketi, Pegalit Turizm Oto İnş San Tic Limited Şirketi, “Zamane Kahvesi”, “Valonia”, “Kile” markaları ve Pelit Eğitim Vakfı) ile yahut iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde görüşlerinin alınması, gerekli desteklerin sağlanması, aday başvuru sürecinin yönetimi amacıyla iş/çözüm ortaklarımıza ve mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarıyoruz.Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas kuracağınız; elektronik ortamda online platformlar, online kariyer portalları, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, e-posta, iş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kariyer envanteri, yetenek ve yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması doğrultusunda sözleşmesinin kurulması veya ifası ile meşru menfaat ve sağlık verilerinizin işe alımınızın değerlenmesi kapsamında pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.“İlgili kişinin haklarıMADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”İşbu hakkınız çerçevesinde; Şirket’in “Koza Mahallesi 1678.Sokak No:19 Esenyurt İstanbul” adresine yazılı olarak yahut güvenli elektronik imzanızla posta adresinizden kvkkpasta@pelit.com.tr e-posta adresimize mailinizi göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, başvurunuzun Şirket’e ulaşması akabinde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

Pelit Pastacılık ve Gıda San. A.Ş. İş İlanları

Mağaza Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mağaza Müdürü Mağaza Müdürü Maaşları Mağaza Müdürü Nasıl Olunur? Mağaza Müdürü Nedir? Mağaza Müdürü İş İlanları