Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI • Logo Go3 muhasebe paket program kullanımı, e fatura/irs. kullanımı.
 • Resmi muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi. Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar ve şirket politikaları çerçevesinde yönetilmesi,
 • Alış ve Satış faturalarının kesilmesi ve muhasebeleştirilmesi, banka kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, banka ve fatura muhasebe entegrasyon işlemlerinin yapılması.
 • Dönemsel cari ve ba/bs hesap mutabakatlarının hazırlanması.
 • Aylık muhtasar ve kdv beyanname süreçleri ve dönem sonu işlemlerinin Smmm ve Ymm ile koordineli takibi,
 • Sgk bordrolama ve e-bildirge işlemlerinin yapılması. Sgk işe giriş, çıkış işlemleri, personel özlük dosyalarının oluşturulması. 
 • İhale evraklarının tamamlanması ,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin takip edilmesi.
 • Bütçe raporlama ve kontrol birimi ile koordineli çalışarak ay sonu ve yıl sonu kapanışlarının zamanında, doğru olarak yapılmasını ve IFRS için gerekli kayıtların atılmasını sağlamak,
 • Mali tabloların hazırlanması, analiz edilmesi ve raporlama sürecinin yönetilmesi, ( Aylık gelir tablosu, bilanço, nakit akış , SMM,Transfer fiyatlandırması , Faaliyet raporu)
 • Muhasebe süreçlerinde ilgili resmi kurumlarla olan ilişkilerin yönetilmesi, ( Vergi Daireleri, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, Ekonomi Bakanlığı )
 • Elektronik muhasebe süreçlerinin koordinasyonu ve yönetiminin sağlanması, ( E-fatura, E-defter, E-İrsaliye , E-tebligat, E-beyanname, E-mutabakat )
 • İç denetim, vergi denetimi , bağımsız denetim gibi tüm denetim faaliyetlerinin koordine edilmesi,
 • Diğer birimlerle koordinasyon halinde çalışarak muhasebe ile ilgili kanuni gereklilikler doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlanması,
 • Depo ve Stok  yönetimi 
 • Şirket'in sabit kıymet kayıtlarının ve kira kayıtlarının, Şirket muhasebe politikalarına uygun olarak muhasebe defterlerine ve kayıtlarına uygun şekilde yansıtılmasını sağlanması 
 •  Muhasebe süreçlerinin iyileştirilmesi, zaman tasarrufu sağlanması ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi, 
 • Ofis içi  işlerin yönetilmesi, 
 • Ofise  Gelen misafirlerin karşılanması  ve ağırlanması 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri