Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Çiğli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Başvuru Sayısı

272 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

272 başvuru

Departman

Tedarik Yönetimi

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Merkezi Almanya’da bulunan PETROFER, Dünya’nın birçok ülkesinde üretim ve dağıtım ağına sahip uluslararası bir kuruluştur. Müşteri hizmetine adanmış yetmiş yılı aşan bilgi ve ürün know-how’ı ile PETROFER, yenilenen imajı, şirket stratejisi ve tecrübeli teknik kadrosu ile uluslararası pazarlarda güçlü bir konumda yerini almaktadır. PETROFER, en son araştırma ve geliştirmeleri yansıtan 800’den fazla endüstriyel yağ, gres ve kimyasal ürünü müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. PETROFER ürünleri, gelişmiş Alman teknolojisi ile üstün kalitede, modern fabrikalarda, deneyimli Türk Mühendisleri tarafından üretilmekte ve satış sonrası servis anlayışı ile kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır.

Endüstriyel yağ, gres ve kimyasal üretim sektöründe önde gelen kuruluşlardan biri olan şirketimiz için Lojistik Müdürü arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

İngilizce eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Özellikle kara nakliyatı olmak üzere hava ve deniz nakliye, depo süreç / prosedürlerine hâkim,

Tedarik zincirine bağlı lojistik operasyon süreçlerinin yönetiminde en az 10 yıl görev almış,

Sap S/4 Hana WM Modülünü iyi derecede kullanabilen,

Office programlarını iyi derecede kullanabilen ve bölümüyle ilgili dashboard raporlamalar yapabilen,

Mevcut lojistik süreçlerimizi inceleyip, yalın felsefesi ile geliştirebilecek,

Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip, tercihen Almanca bilen,

Yalın 6 Sigma, 5S bilgisine sahip,

Analitik düşünebilen ve problem çözme yetkinliği yüksek,

Zaman yönetiminde yetkin, planlama, hızlı karar alma ve koordinasyon yeteneğine sahip,

Planlama ve organizasyon yetkinliği güçlü.

İŞ TANIMI

Hammadde stoğu ve ürünlerin müşterilere zamanında teslim edildiğinden emin olmak için satış koordinasyon ekibiyle etkin çalışmak.

Şirket prosedürlerine uygun şekilde öncelikle kara, hava ve deniz taşımacılığını yönetmek.

Ürün sevkiyatlarının gerçekleşebilmesi için yurtiçi ve yurt dışı sevkiyatların etkin ve doğru organize edilmesini sağlamak. Müşteriye; tam, sağlam ve eksiksiz gidecek şekilde yüklemelerin yapılmasını sağlamak ve bu süreci kontrol etmek, gerektiğinde geliştirmek.

İhracat ve özel denetime tabi ya da gereklilikleri olan yüklemelerin kontrollü ve ilgili durumları karşılayacak şekilde sevk edilmesini sağlayarak, gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kontrol etmek.

ADR’ ye tabi tehlikeli mal sevkiyatlarında ilgili evrakları hazırlamak, şoföre teslim etmek, dosyalamak. Araç, ürün, ambalaj ve etiket vb. ile ilgili tüm kontrolleri yapılmasını sağlamak.

Günlük yapılan nakliyeler ile ilgili verilerin doğru raporlandığını kontrol etmek.

Bölümü ile ilgili aylık ve yıllık istatistiksel verileri oluşturmak, raporlamak ve yıllık faaliyet ve hedef raporlarını hazırlamak.

Sektörü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı yasal gelişmeleri takip etmek ve öneriler getirmek.

Yönetim sistemlerimize (ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO17025) uygun olarak çalışmak.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)

Lojistik Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Müdürü Lojistik Müdürü Maaşları Lojistik Müdürü Nasıl Olunur? Lojistik Müdürü Nedir? Lojistik Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUAYDINLATMA METNİPetrofer Endüstriyel Yağlar San. Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.İşbu aydınlatma metninde geçen;• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,• Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.Veri Sorumlusu :KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Petrofer Endüstriyel Yağlar San. Tic. A.Ş. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,• Doğru ve gerektiğinde güncel,• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları :Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f- KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızıiçeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla KVKK@petrofer.com.tr veya Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No: 1 Çiğli İZMİR adresine ulaştırmanız gerekmektedir.SaygılarımızlaPetrofer Endüstriyel Yağlar San. Tic. A.Ş.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Lojistik Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Müdürü Lojistik Müdürü Maaşları Lojistik Müdürü Nasıl Olunur? Lojistik Müdürü Nedir? Lojistik Müdürü İş İlanları