Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe Türkiye’nin ilk ve milli markası olarak 18 Şubat 1941 tarihinde kurulan ve “Türkiye akaryakıt sektörü lideri”, “Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı lideri” ve “Türkiye’nin en büyük iki özel şirketinden biri” unvanlarını geleneksel olarak korumakta olan Petrol Ofisi 1.700’ü aşkın akaryakıt istasyonu, 1.400’ün üzerinde köy pompası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi, 1 madeni yağ fabrikası ve yaklaşık 1,1 milyon m³ depolama kapasitesi ile Türkiye’de benzeri bulunmayan büyüklük ve çeşitlilikte güçlü bir alt yapıya sahiptir.

Finans ekibimize katılmak üzere Genel Müdürlük'te görevlendirilecek, aşağıdaki niteliklere sahipTeminat ve Limit Operasyon Yöneticisi aramaktayız:

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik Fakültesinden mezun (İstatistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb.)
 • Minimum 4 yıl benzer bir görev tanımında çalışmış
 • Yeterli seviyede İngilizce bilgisi
 • İleri derece Excel bilgisi
 • Mali tabloların okunması, proje ve ekip yönetimi konularında tecrübeli 
 • Operasyonel kredi süreçleri konusunda deneyimli; ilgili mevzuatta hakim; risk/limit/teminat kontrolleri ve operasyonel raporlama yapabilen
 • Proaktif veyenilikçi
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü
 • Araştırmacı
 • Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip
İŞ TANIMI

 • Limit tahsisinde daha etkin kararlar alınabilmesi anlamında sürece destek verilerek şirket satış ile dışarı giden şirket öz kaynaklarının minumum kayıpla geri dönüşüne katkıda bulunmak.

 • Bayi ve müşterilere tahsis edilen limitlerin kullanımı sırasında karşılaşılan sistem durdurmaları neticesinde sahadan gelen talep ve itirazları değerlendirmek, sonuçlandırmak, gerektiğinde sipariş miktarlarını revize ettirmek , oracle sistemi ile taşıt tanıma sistemi arasındaki limit ve risk kaynaklı koordinasyonun işlerliğini kontrol etmek suretiyle; satış aşamasında hem sevkiyatı aksatmayacak hem de POAŞ riskini kontrol altında tutacak kararları vermek. 

 • Bayi, müşteri ve tedarikçilerden alınan tüm teminatların (teminat mektubu, ipotek, çek, senet,nakit teminat, sigorta) şirketimiz çıkarlarına uygunluğunun teminini, kayda alınmasını, takibini, muhafazasını ve iade işlemlerinin eksisiz yerine getirilmesini sağlamak.

 ANA SORUMLULUKLAR

 • Durdurmaya takılan siparişlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, gerekirse bir üst onay seviyesine yönlendirilmesinin sağlanması,
 • Limit taleplerine ilişkin ilk değerlendirmelerinin  yapılması,
 • Mevcutta kullanılan D&B ve ileride kullanılması olası benzer istihbarat ve mali içerikli raporların ve sistemlerin temini konusunda gerekli girişimlerin yapılması, gelen raporların tasnifi, ilgililerine yönlendirilmeleri işlemlerinin koordine edilmesi ve kontrol edilmesi,
 • D&B raporu  ödeme ve paket  kotalarının kontrolünün sağlanması,
 • Filo satışlarında çatı limitlerinin kontrolü ve revizesinin sağlanması ya da bizzat yapılması,
 • Lojistik kart müşterilerinde çatı limitlerinin kontrolü ve revizesinin sağlanması ya da bizzat yapılması,
 • Filo müşterilerine onay mukabili geçici ek limitlerin tanımlanması ya da süresi dolanların iptali için gerekli izlemenin yapılması, iptal zamanı gelenlere ilişkin işlemlerin yapılması süreçlerinin kontrol ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Kredili DBS müşterilerine ilişkin olarak bankalardan günlük olarak gelen maillerin kontrolü, İPTAL, HACİZ gibi ibareler içeren müşterilerin mal alımlarının durdurulmasının kontrol ve koordinasyonu, etkin takip yollarının geliştirilmesi,
 • Teminat & Limit dengesinin kontrol altında tutulmasına yönelik raporlama ve gerekli geliştirmelerin yapılması yönünde yeni öneri ve uygulamalr geliştirilmesi,
 • Müşterilerin kendi kodları arasındaki ve grup firmaları arasındaki limit aktarım, taleplerinin incelenerek portal üzerinden sonuçlandırılmasına ilişkin gerekli onayların verilmesi,
 • Birim proje işlerinde öncü olunması,
 • Kayıt öncesinde, teminatların mali geçerliliğine ilişkin kontrollerin yapılması, gerekiyorsa değişiklik taleplerinin iş birimine bildirilmesi, hukuk görüşü alınması süreçlerinin kontol ve koordinasyonun sağlanması,
 • Hatalı teminat çıkışını engelleyecek tedbirleri alarak firmanın mali kayba uğramasının engellenmesi sağlayacak tedbirlerin sürekli güncel tutulması,
 • Vadesi dolmak üzere olan teminatlarla ilgili gerekli aksiyonların alınması, bilgilendirmelerin yapılması sürecinde her hangibir atlamaya mahal vermeyecek tedbirlerin alınması, ilgili işlemlerin kontrol edilmesi,
 • Teminat iade taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Teminat mektuplarının nakde çevrilmesine yönelik operasyonun koordinasyonun yapılması,
 • İbra yazılarının kontrol edilmesi,
 • Sigorta teminatları da dahil tüm teminatların sisteme giriş ve çıkışlarının hatasız yapılmasının sağlanması,
 • Sigorta hariç tüm teminatların fiziki kontol ve muhafazalarının sağlanması,
 • Teminat kayıtlarının muhasebe mutabakatlarının yapılması,
 • Döviz bazlı teminatlarda kur farkının raporlamalara yansıtılmasına ilişkin çalışmanın koordinasyonunun yapılması ve kontrol edilmesi.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Petrol ve Ürünleri

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 17.00

Sosyal / Yan Haklar:

Özel Sağlık Sigortası
Servis
Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)