Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

· Lise, ön lisans, lisans mezunu,

· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

· MS Office programlarına hakim,

· İletişim becerisi yüksek ve takım çalışmasına yatkın,

· Dinamik çalışma ortamında görev alabilecek,

· Esnek çalışma saatlerine uyumlu.


İŞ TANIMI

Şirketimizin mevcut ve doğabilecek kadro ihtiyaçları için açılmış aday havuzu ilanıdır.

Çalışmak istediğiniz bölümü başvurunuzun ön yazısında ve sorularda belirtmeniz gerekmektedir.

Şirketimizde oluşacak tüm pozisyonlar için bu kanaldan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurunuz ile göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.


Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasıÇalışan Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz çalışan adayımıza şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Pilotcar tarafından hazırlanmıştır.İlgili Kişi: Şirketimize Kariyer.net üzerinden iş başvurusunda bulunan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Pilotcar] veri sorumlusudur.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileriniz açık rızanız dahilinde ya da kanunda belirtilen istisnai hallerde açık rızanız olmadan işlenebilir.Bu bilgilendirme metninin devamında;Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla hangi KVKK gerekçesi(Açık rızanız dahilinde mi yoksa kanundaki diğer istisnalar dahilinde mi işlendiği) ile işlendiği,Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara aktarılabileceği,Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,Belirttiğimiz haklarınızı hangi iletişim adresini kullanarak talep edebileceğiniz,Talebi bize nasıl ileteceğiniz konularında bilgilendirileceksiniz.Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriKariyer.net portalı özgeçmiş oluşturma ekranında yer alan; -Özel Bilgiler, -Özet Bilgi,-İş Deneyimleri,-Eğitim Bilgileri,-Yabancı Dil,-Bilgisayar Bilgileri,-Sertifika Bilgileri,-Sınav Bilgileri,-Yetenekler,-Seminerler ve Kurslar,-Burslar,-Hobiler ve ilgi alanları ekranında seçimlik olarak doldurmuş olduğunuz;• Kimlik(Ad-Soyad vd.), Çalışan Adayı İşlem ( Maaş Beklentiniz vd.), Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu, Önceki Çalıştığınız iş yeri vd.) gibi kişisel veriler,o Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi(İş Başvurunuzun Değerlendirmeye Alınması) amacıyla Kariyer.net’te CV oluştururken verdiğiniz açık rızaya istinaden tarafımızca işlenmektedir.İş başvurunuzun olumlu olarak değerlendirilmesi halinde;Yukarıda belirttiğimiz kariyer.net ekranlarında seçimlik olarak doldurmuş olduğunuz bilgiler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi(iş sözleşmesinin kurulması amacıyla) KVKK m.5-2(c):Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden kişisel verileriniz işlenecektir.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz KVKK Md.28-1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.Kişisel Verilerin Toplama YöntemleriKişisel verileriniz;-Kariyer.net portalı üzerinden oluşturduğunuz başvurunun ilgili personelimiz tarafından incelenmesi yoluyla yarı otomatik yöntemle elde edilmektedir.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızİlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.Başvuru YöntemiBaşvurunuzu:  Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;  pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.Başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun,Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları