Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Marketing Communications Specialist

Power Tk Makina Servis Sanayi A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Çekmeköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Marketing

Marketing

Application Count

0-50 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

0-50 application

Department

Marketing

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Your main mission is to guaranty the image of the company, manage the consistency of the media produced and the performance of promotional actions.

You are responsible for generating traffic on social networks.  You regularly publish "posts".

Your main missions:

- Manage social networks & websites of the Company (collect information, redaction article,  publication, update informations, animation of webpage)

- Creation of communication actions : identification of needs & targets, choose arguments and design, production of visuals, plan, creation of media and support, implementation of the action

- organisation of events and participation in fairs

You also analyse commercial data and extracts areas of development to help the company make strategic or operational decisions.

Preferred Candidate

2 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Pazarlama İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama İletişim Uzmanı Pazarlama İletişim Uzmanı Maaşları Pazarlama İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Pazarlama İletişim Uzmanı Nedir? Pazarlama İletişim Uzmanı İş İlanları
Power Tk Makina Servis Sanayi A.Ş

Tamir, Bakım, Servis ve Ekipmanları

Hakkımızda

POWER TK AS is the appointed distributor for the PERKINS brand in Turkey since its creation in 2013. We are specialised in distribution of PERKINS engines & spare parts, services and maintenance of PERKINS diesel engines. Our Headquarters are based in Istanbul (Çekmeköy). We are a small friendly team of 35 passionated people. POWER TK AS is part of the FÉTIS Group, a French family owned business created in 1978, boosted by 550 employees across Europe (Spain, France, Finland, Estonia), Asia & Middle East (Cambodia, Turkey) and 21 countries in Africa.

POWER TK AS is the appointed distributor for the PERKINS brand in Turkey since its creation in 2013. We are specialised in distribution of PERKINS engines & spare parts, services and maintenance of PERKINS diesel engines. Our Headquarters are based in Istanbul (Çekmeköy). We are a small friendly team of 35 passionated people. POWER TK AS is part of the FÉTIS Group, a French family owned business created in 1978, boosted by 550 employees across Europe (Spain, France, Finland, Estonia), Asia & Middle East (Cambodia, Turkey) and 21 countries in Africa.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAGENEL AYDINLATMA METNİ1. GİRİŞ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Genel Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 858936-0 sicil numarası ile kayıtlı, Y.DUDULLU İMES SAN.ST.501. SOKAK NO=43 İÇ KAPI NO=1 ÜMRANİYE/ İSTANBUL adresinde mukim POWER TK MAKİNA SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( “Veri Sorumlusu” veya “Şirket” ) tarafından, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinde belirtilen; Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili olarak detaylı şekilde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İş bu Aydınlatma Metninde, Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Çalışan Adaylarımız, Çalışanlarımız, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Yetkililerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz ile işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü şahıslar başta olmak üzere Kişisel Verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler ve Şirketimizin herhangi bir şekilde ilişki içerisinde olduğu tüm gerçek kişiler; Kişisel Verilerinizin dürüstlük kuralları çerçevesinde hukuka ve kanunlara uygun olarak en doğru ve hassas şekilde korunması, işlenmesi, saklanması, Şirket açısından büyük bir önem arz etmektedir.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNİN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel Verileriniz, Şirket tarafından faaliyetlerinin yürütülebilmesi, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Kapsamında Kişisel Verilerin Gizliliği ve Güvenliği Politikası”’nda (“Gizlilik Politikası”) ve aşağıda daha detaylı açıklandığı üzere, Şirket ile bulunulan ticari/ticari olmayan ve/veya akdi olan/akdi olmayan ilişkiler kapsamında, Gizlilik Politikasında detaylı şekilde açıklanan amaçlar ve şartlar çerçevesinde, Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca toplanabilecek ve işlenebilecektir.Kişisel Verileriniz, siz saygıdeğer Müşterilerimiz/Potansiyel Müşterilerimizin, Çalışan Adaylarımızın, Çalışanlarımızın, İş Ortaklarımız / Tedarikçilerimizin, Hissedarlarımız / Yetkililerimizin, Üyelerimizin ve Ziyaretçilerimiz ile işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü şahıslar başta olmak üzere Kişisel Verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler ve Şirketimizin herhangi bir şekilde ilişki içerisinde olduğu tüm gerçek kişilerin, çeşitli vasıtalarla paylaşmış olduğu bilgiler dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir.Fiziksel ortamda Kişisel Verileriniz, Şirket ile herhangi bir sebeple imzalanan sözleşmeler, Şirket merkezine veya Şirket ile ilintili diğer iş yerlerine herhangi bir sebeple yapmış olduğunuz ziyaretler esnasında veya bu mekanlarda bulunmadan da olsa Şirket’e fiziken göndermek niyetiyle herhangi bir sebeple tarafınızca doldurulan veya doldurulup çeşitli vasıtalarla fiziken gönderilen çeşitli formlar, iş başvurusu amacıyla Şirket ile paylaştığınız bilgiler (CV, form, anket, test vb. bilgiler), Şirket ile bulunulan akdi/akdi olmayan ilişkiler kapsamında ilişkinin yürütülebilmesi veya sonuçlandırılabilmesi için Şirket ile paylaştığınız bilgiler, sizlerle fiziki ortamda gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve benzeri yollarla toplanabilecek ve işlenebilecektir.Elektronik ortamda Kişisel Verileriniz, Şirket merkezine veya Şirket ile ilintili diğer iş yerlerine herhangi bir sebeple yapmış olduğunuz ziyaretler esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriniz, iş başvurusu da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple, web sitesi, telefon veya e-posta da dahil diğer elektronik platformlar aracılığıyla Şirket ile paylaştığınız bilgiler (CV, form, anket, test vb. bilgiler), talepler veya şikayetler, Şirket ile bulunulan akdi/akdi olmayan ilişkiler kapsamında ilişkinin yürütülebilmesi veya sonuçlandırılabilmesi için, web sitesi, telefon veya e-posta da dahil diğer elektronik platformlar aracılığıyla tarafınızca Şirket ile paylaşılan bilgiler, sizlerle elektronik ortamda yapılan görüşmeler ve benzeri yollarla toplanabilecek ve işlenebilecektir.Bu kapsamda kişisel verileriniz, koruma ve güvenlik tedbirleri detayları “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”’nda (“Saklama ve İmha Politikası”) belirtildiği üzere, tarafınızca sağlanan bilgi ve belgelerle sınırlı olarak işlenmekte, Şirket’in kendi bünyesinde erişim izni tanıdığı ve önceden belirlediği yöneticilerinin, çalışanlarının, şubelerinin, kişisel verileri işlemek için profesyonel hizmet alınan üçüncü kişilerin ve kanunlara uygun şekilde belirlenen diğer kişilerin erişimine açılmaktadır.Bu doğrultuda toplanacak ve işlenecek veya işlenmekte olan Kişisel Verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:KİŞİSEL VERİKATEGORİZASYONU KATEGORİZASYON AÇIKLAMASIKİMLİK BİLGİSİ Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, imza, vergi numarası, SGK numarası vb. bilgilerİLETİŞİM BİLGİSİ Telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası vb. bilgilerFİZİKSEL MEKANGÜVENLİK BİLGİSİ Şirket merkezi veya şirket ile ilintili iş yerlerine giriş ve çıkışlarda, içeride kalınan süre boyunca alınan kayıtlar ve belgelere yönelik veriler, kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, vb. kayıtlarGÖRSEL VE İŞİTSEL BİLGİ Fiziksel mekan güvenlik bilgisi kapsamına giren kayıtlar haricinde, Şirket’in fiziki ortamlarında alınan kamera ve fotoğraf kayıtları ile ses kayıtlarına ilişkin verilerMÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ Şirket web sitesi veya mağazaları aracılığıyla yapılan ürün veya hizmet alımına ve kullanımına ilişkin kayıtlar, müşteri numarası, sözleşme numarası, işlem tarihi, hesap numarası vb. bilgilerFİNANSAL BİLGİ Şirket’in veri sahibi ile kurmuş olduğu ilişkinin türüne ve amacına yönelik oluşturulan her türlü finansal bilgi, belge ve kayıtlara işlenen veriler, banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, alacak-borç bilgisi vb. bilgilerHUKUKİ İŞLEMBİLGİSİ Hukuki süreçlerin tespiti, takibi, ifası ve Şirket’in kanuni yükümlülükleri ile ilgili olarak işlenen tüm verilerÖZLÜK BİLGİSİ Çalışan ile akdedilen hizmet akdi kapsamında ve çalışan adayları ile ilgili olmak üzere kanuni açıdan düzenlenmesi gereken ve özlük dosyasına temel teşkil edebilecek tüm bilgilerEĞİTİM VERİSİ Çalışan ve çalışan adaylarının, işe başvuru aşamasında form veya sair vasıtalarla paylaştıkları bilgiler, özgeçmişlerinde yer alan veya sürecin gereği olarak Şirketle paylaşılan diploma, transkript, sertifika vb. verilerMESLEKİ DENEYİMVERİSİ Çalışan adaylarının, işe başvuru aşamasında form veya sair vasıtalarla paylaştıkları bilgiler, özgeçmişlerinde yer alan, meslek hayatındaki tecrübelerini ve referanslarını gösteren verilerİŞLEM GÜVENLİĞİVERİSİ IP adresi, erişim logları, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, faydalanılan hizmetin nevi, aktarılan veri miktarı vb. bilgilerÖZEL NİTELİKLİKİŞİSEL VERİ Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerTALEP/ŞİKAYETYÖNETİM BİLGİSİ Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket’e yöneltilen her türlü talep, şikayet, görüş ve öneriler3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel Verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla Şirket tarafından işlenebilecektir:- Ticari faaliyetlerin ve iş ilişkilerinin meşru ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi,- Şirket ve Şirket ile ilintili iş yerlerinin güvenliğinin tesis edilmesi,- İşçi ve iş sağlığı güvenliğinin sağlanması,- Hukuki, teknik ve idari netice doğuran veya doğurabilecek işlemlerin takibi ve icrası,- Satış ve satış sonrası hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Teknik servis ve müşteri hizmetleri hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- İnsan Kaynakları organizasyon ve operasyonlarının planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Müşteri memnuniyeti ve devamlılığının sağlanması için yapılacak çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Mal/Hizmet alımı veya sunumu süreçlerindeki tahsilat ve tedarik işlemlerinin, fatura düzenlenmesi işlemi de dahil olmak üzere planlanması, yürütülmesi ve icrasıi- Düzenleyici ve denetleyici kurum veya kuruluşlarla ve resmi makamlarla gerekli olan hususlarda bilgi alışverişinde bulunulması,- Kanun ve ilgili mevzuatlar gereği saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi,- Çalışan adaylarının, Şirket bünyesinde açılan ve talep olan pozisyonlarına uygunluğunu ölçmek amacıyla bu sürecin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Çalışanların özlük dosyasının oluşturulması, çalışanın, işin gerektirdiklerini ve kendisinden beklenileni aynı verimlilik ve süreklilikle yapabilme kapasitesinin tespiti, makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, yürütülmesi ve icrası, seyahat planlamalarının yapılabilmesi ve takibi, özel sağlık sigortası yapılması, iş sağlığı ve güvenliği haklarının korunması, hukuki haklarının korunması,- Şirket finansal raporlama ve risk analizi işlemlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,- Şirket, internet, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun biçimde kullanılmasının sağlanması,- Kimlik teyidi, talep, soru ve şikayetlere cevap verilmesi,- Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti amacıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,- Mal/Hizmet satın alma/satış süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetine ilişkin çalışmaların ifası ve takibi,- Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,- Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması ve takibi,- Soru, talep ve şikayetlere ilişkin cevap verilebilmesi ve sonraki sürecin takibi,- Kanuni yükümlülüklerin ifa edilmesi (ilgili kamu kurum ve kuruluşları, noterlik, mahkeme ve savcılıklara bildirim zorunluluğu ve Şirketin hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde),- Hukuki süreçlerin takibi,- Reklam, kalite kontrol ve pazarlama departmanlarını geliştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Arşiv kaydı tutma ve kayıtları güvenli şekilde saklama,- Hizmet kalitesi takibi,- Ticari/Ticari olmayan ve/veya akdi/akdi olmayan ilişkilerin yürütülmesi ve bunlarla ilgili gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi,- Şirket resmi web sitesi veya mağaza ziyaretleri esnasında doldurulan formlar, Şirket’in resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan veya çağrı merkezine İlgili Kişiler tarafından çeşitli sebeplerle iletilen bilgiler aracılığıyla, talepler, sorular ve şikayetlere ilişkin hızlı ve güvenilir şekilde geri dönüş yapılabilmesi,- Şirketin satış ve pazarlama stratejileri doğrultusunda reklam, kampanya ve ticari uygulamalar hakkında bilgilerin e-posta, sms vb. yollar aracılığıyla paylaşılması,- Şirket stratejileri doğrultusunda, kanuna aykırı olmayan herhangi bir yolla hedef kitlesi olarak belirlenen İlgili Kişilere yönelik avantajlı teklifler hazırlanması,- İşe giriş ve çıkış kayıtlarının yapılması,- Özlük dosyasının oluşturulması,- İş akdi ile çalışanlar lehine düzenlenmiş yan hakların yönetimi,- Şirket içi veya Şirket dışı eğitim süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Fiziksel mekan güvenliğinin tesisi,- Yasal zorunluluk sebebiyle yapılması gereken zorunlu bireysel emeklilik sigortası, asgari geçim indirimi işlemleri, bordrolama, maaş, avans vb. ücret ödemelerinin yapılması ile birlikte tüm finans ve muhasebe işlemlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- İnsan kaynakları ile ilgili süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Şirket içi pozisyonlar arasında hiyerarşiyi düzenleyen organizasyon yönetimi ve şeması kapsamında terfilerin, görev veya sistem değişikliklerinin yapılması, kayıt altına alınması ve diğer çalışanlarla paylaşılması ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi,- Bilgisayar, araba, telefon vb. araçların tahsisi ile ilgili süreçlerin yönetimi,- Ulaşım ve konaklama planlamalarının yapılması, sürecin yönetimi, bunlara ilişkin harcamaların takibi ve icrası,- Yurt dışına çıkış işlemleri ve vize başvuru süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Çalışan adına gelen ve giden kargo, kurye vb. işlemler ile ilgili takibin yapılması,- Şirket veya uzmanlığı bulunan Üçüncü Kişiler tarafından çalışanın ve Şirket’in performans ve gelişimini ölçmek, arttırmak ve takibini yaparak analiz raporu sunmak amacıyla test ve anketlerin yapılması,- Hukuki süreçlerin yönetilmesi ve takibi,- Denetim yetkisine sahip veya resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve bildirimlerin yapılması (adli ve idari makamlarca bilgi talep edilmesi hali de dahil olmak üzere),- IT güvenliğinin tesisi için problem giderme ve yetki tanımlama/sınırlandırma, internet erişimi sağlanması,- İş akdi ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesi,- İş başvurusu ve işe alım süreçlerinin; planlanması, yürütülmesi, takibi, sonlandırılması ve kayda alınması,- Fiziksel mekan güvenliğinin tesisi,- İş başvurusunda bulunan Çalışan Adaylarının, işe alım sürecine başlanabilmesi için, Şirket bünyesindeki açık veya daha sonra açılması muhtemel pozisyonlar için değerlendirme yapılabilmesi amacıyla uygunluğunun denetlenmesi,- Çalışan Adayının, işe başvuru aşamasından itibaren tüm süre boyunca, ilgili pozisyon veya pozisyonlar için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığının tespiti ve araştırılması ile referans verilen kişilerle iletişime geçilerek gerekli bilginin alınması,- Ticari/ticari olmayan veya akdi/akdi olmayan ilişkilere ilişkin süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Hukuki süreçlerin yönetilmesi ve takibi,- Denetim yetkisine sahip veya resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve bildirimlerin yapılması (adli ve idari makamlarca bilgi talep edilmesi hali de dahil olmak üzere),- Fiziksel mekan güvenliğinin tesisi,- Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması ve takibi ile bunlara ilişkin rapor hazırlanması,- Ödemelerin ve tahsilatların yapılabilmesi için, cari hesap ve tedarikçi kayıtlarının oluşturulması ve ilgili sistemlere kayıtların girilmesi,- Hesap mutabakatı ve ödemelerin yapılabilmesi, alınabilmesi için sebebiyle yazılı sözlü iletişim kurulması,- Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca saklanması gereken bilgilerin muhafazası, veri kayıplarını önlemeye ilişkin olarak verilerin kopyalanması ve yedeklenmesi, bilgilerin tutarlılığının kontrolü, verilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması,- Lojistik faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve icrası,- Tedarik hususunda gerekli kayıtların tutularak, planlama yapılması ve bu konuda aksiyon alınması,- İnternet erişimine ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve güvenliği,- Fiziksel mekan güvenliğinin tesisi,- Denetim yetkisine sahip veya resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve bildirimlerin yapılması (adli ve idari makamlarca bilgi talep edilmesi hali de dahil olmak üzere),- Ziyaretlere ilişkin kayıtların tutulması ve takibi.Yukarıda belirtilen amaçlar, sınırlı sayıda sayılmamış olup; ihtiyaç duyulduğu ve işin gereği olduğu hallerde Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, Şirket’in, Şirket tarafından farklı amaçlar ekleme, çıkarma ve güncelleme yapma hakkı saklıdır.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLERKişisel Verileriniz, Şirket’in, ticari hedef ve stratejilerinin planlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürecin yönetiminin sağlanması ile takibinin yapılması, Şirket içi çalışanlar arasında motivasyon ve verimliliğin arttırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hedef kitlenin genişletilmesi, Kişisel Verilerinizin profesyonel şekilde işlenmesini sağlamak, tarafınızca yöneltilen talep, şikayet ve sorulara karşı doğru bir şekilde aksiyon alabilmek, gerektiği takdirde hukuki, mali ve finansal hizmetlerden yararlanabilmek ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçlarla ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kişilere aktarılabilecektir.Kişisel Verileriniz, Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtilen, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde ve ilgili mevzuatta konuya ilişkin öngörülen durumlar haricinde açık rızanız olmaksızın yurt içi ve yurt dışındaki Üçüncü Kişilere aktarılamayacaktır.Kişisel Verileriniz, periyodik olarak güvenlik amacıyla değiştirilen özel şifre ve kullanıcı adıyla yetkili kişiler tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla; otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, tedarikçi/iş ortakları, bankalar, finans kuruluşları, uzmanlık gerektiren hizmetler alınan firmalar, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, müşavirler, tarafınızca yetki verilmiş vekil, vasi ve temsilciler, sigorta şirketleri, iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği şirketleri, adli ve idari makamlar, Şirket’in bünyesinde bulunduğu Şirketler Grubu (Holding) gibi yurt içi ve yurt dışındaki Üçüncü Kişilere, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri, Şirket’in Gizlilik Politikası ile ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aktarılabilecek ve erişimlerine açılabilecektir. 5. KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN HAKLARINIZKişisel Verilerinize yönelik olarak Kanun’un 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca öngörülen haklarınız aşağıda belirtilmiştir:- Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel Veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı Üçüncü Kişileri bilme,- Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kanunun 7. maddesi kapsamında Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı Üçüncü Kişilere bildirilmesini isteme,- Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizin istisnaları Kanun’da, Şirket tarafından yayımlanan Gizlilik Politikası’nda ve ilgili mevzuatta detaylı şekilde belirtilmiştir.Yukarıda belirtilen, Kanun ve ilgili mevzuat tarafından sizlere tanınmış haklarınızı ve bu haklarınıza yönelik taleplerinizi; Türkçe dilinde ve yazılı olmak kaydıyla ıslak imzalı olarak Şirket adresine bizzat teslim etmek, yahut noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle veya kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla, Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.Ayrıca, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Şirket’e yapacağınız başvurularda bulunması zorunlu bilgiler aşağıda belirtilmiştir:- Ad, soyadıve başvuru yazılı ise imza,- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,- Talep konusu,- Konuya ilişkin bilgi ve belgeler.Şirket, tarafınızca iletilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracak ve cevap verecektir. Tarafınız adına Üçüncü Kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, tarafınızca başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.Başvurularınızın işleme alınması ve sonuçlandırılmasın aşamasında esas kural; Şirket tarafından ücret alınmaması olsa da; Kurul tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda, Şirket, iş bu tarife üzerinden ücretlendirme yapabilecektir. Başvurunun, Şirket’in hatasından kaynaklanması durumunda alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.Şirket, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilecektir.İş bu aydınlatma metni, Şirket ile imzalanan her türlü sözleşmenin ve hizmet alımına yönelik taleplerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.Kişisel Verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin detaylı ve teknik bilgilerin yer aldığı; “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Kapsamında Kişisel Verilerin Gizliliği ve Güvenliği Politikası” ve “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”’na aşağıda vermiş olduğumuz link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,Aydınlatma metnini okudum ve anladım.POWER TK MAKİNA SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VERİ SORUMLUSU)ADRES: Y.DUDULLU İMES SAN.ST.501. SOKAK NO=43 İÇ KAPI NO=1 ÜMRANİYE/İSTANBUL TELEFON: (0216) 594 59 59MERSİS: 732071595100011

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Bireysel Emeklilik.

Power Tk Makina Servis Sanayi A.Ş İş İlanları

Pazarlama İletişim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama İletişim Uzmanı Pazarlama İletişim Uzmanı Maaşları Pazarlama İletişim Uzmanı Nasıl Olunur? Pazarlama İletişim Uzmanı Nedir? Pazarlama İletişim Uzmanı İş İlanları