Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • İnsan Kaynakları yönetiminde  5-7 yıl deneyimli
 • Değişim yönetimi ve organizasyonel gelişim konularında tecrübeye sahip,
 • SGK ve iş kanunu mevzuatlarına ve uygulamalarına hakim
 • Raporlama yapabilecek seviyede İngilizce dil bilgisi olan
 • Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilişiği olmayan
 • MS Office programlarını çok iyi derecede kullanan
 • Başarıyı hedefleyen, İş Performansını geliştiren,
 • Problemler karşısında çözüm alternatifleri geliştirebilen
 • İstanbul’da ikamet eden veya edebilecek olan
 • Sivil toplum organizasyonlarının insan yaklaşımı odaklı bilincine, etik değerlere ve objektif bakış açısına sahip

İŞ TANIMI

Organizasyon Yönetimi

 • Yeni kurulacak departmanın, dernek kültürüne uyumlu içeriklerle yönetmelik, prosedür ve süreçlerini tasarlamak ve oluşturmak
 • Görev tanımlarını güncel tutmak ve gereken durumlarda yeni görev tanımları oluşturmak
 • Departman bünyesinde görev alması planlanan ilgili diğer fonksiyon uzmanlarının iş planlarını yönetmek ve denetlemek
 • Süreçlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’na ve gereken hallerde yürütücü ortaklara raporlama yapmak

Seçme & Yerleştirme

 • Merkez ofis ve yürütücü ortakların da dahil olduğu hizmet birimlerine yönelik iş gören ihtiyaçları için gerekli analiz çalışması yapmak ve ilgili mecralarda iş ilanları oluşturmak
 • İş başvurularını yönetmek ve ilgili adaylarla iş görüşmelerini organize etmek ve yürütmek
 • İstihdam gerçekleştirilecek adayların yerleştirme süreçlerini yürütmek
 • İş başı yapan personelin oryantasyon ve deneme süresi süreçlerini yönetmek ve denetlemek
 • Çalışan bağlılığı ve sürekliliğine yönelik tutundurma faaliyetlerini organize etmek

Eğitim ve Gelişim

 • İş gören eğitim ve gelişim ihtiyaç analizlerinin oluşturmak
 • Performans değerlendirme ve geri bildirim sistemi çıktılarından tespit edilmiş gelişim ihtiyaçlarını listelemek
 • Yıllık ve dönemsel eğitim planlarının hazırlamak, uygulanmasını ve etkinliğinin takip etmek ve raporlamak
 • Dış kaynak destekli eğitim süreçlerinde ilgili danışman ya da danışmanlık firmaları ile iletişim kurmak, süreci takip etmek ve raporlamak
 • Projelerin gerekliliklerine uygun olarak yapılması zorunlu periyodik eğitimleri organize etmek

Özlük İşleri ve Ücret Yönetimi

 • Personel özlük ve insan kaynakları fonksiyonlarına dökümantasyonun güncel tutulması sağlamak
 • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri ile mali müşavire gerekli bilgileri iletmek ve raporlamaları yapmak
 • Bordro hazırlığı kapsamında çalışan puantaj kayıtlarını (ücretli / ücretsiz izin, iş göremezlik raporu, ücret avansı, harcırah, prim, ücret ve pozisyon değişikliği, bireysel emeklilik kesintileri vb.) tutmak ve aylık düzende mali müşavire iletmek
 • Hazırlanan bordroların puantaj kayıtları ile karşılaştırarak kontrolünü ve projelere göre tasnifini sağlamak
 • Ücret ödemeleri ve bireysel emeklilik kesintilerine yönelik liste ve raporların kontrolünü sağlamak ve bankaya iletilecek ücret ödeme talimatı listelerini hazırlamak,
 • Projelere ait aylık, üç aylık ve yıllık bütçe tahminler çerçevesinde ücret ve kıdem tazminatı öngörüleri gibi listeleri hazırlamak ve proje yöneticilerine raporlamak

İç İletişim

 • Kurum içi iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek
 • Yönetim Kurulunca yapılan bilgilendirmelerin organizasyon geneline ulaşmasını sağlamak
 • Üst yönetim ile personel arasında sağlık ve sürdürülebilir iletişimin korunmasını sağlamak

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışan Sayısı:

50-74