Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Asya)(Sultanbeyli)
1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


GENEL NİTELİKLER

  • Etkin iletişim becerilerine sahip olan,
  • Baskı / nakış üretim takip süreçleri  konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi,
  • Planlama ve organizasyon becerilerine sahip,
  • Detay odaklı, problem çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, takipçi ve zaman yönetimi iyi olan,
  • İhracat kalite anlayışını benimsemiş ve sonuç odaklı çalışan,
  • Sürücü ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen,


İŞ TANIMI

  • Müşteri beklentileri doğrultusunda firma dışındaki baskı ve nakış işlemlerini takip etmek,        
  • Numune giysi çalışmaları için baskı ve nakış işlemlerini tamamlatmak,
  • Baskılı ve nakışlı ürünlerin istenilen kalitede üretilmesini sağlamak için baskı ve nakış kalite problemlerine çözüm bulmak, iyileştirme sağlamak,
  • Baskı ve nakış işlemlerinin planlanan terminde tamamlanmasını sağlamak,


Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Fason Baskı ve Nakış Takipçisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Maaşları Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Nasıl Olunur? Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Nedir? Fason Baskı ve Nakış Takipçisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİPROMEGA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (bundan böyle “PROMEGA TEKSTİL” veya “Şirket”) olarak olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. PROMEGA TEKSTİL, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusu HakkındaKişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında PROMEGA TEKSTİL tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında PROMEGA TEKSTİL veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, PROMEGA TEKSTİL tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:I. PROMEGA TEKSTİL, tabi olduğu ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı talep etmekte ve işlemektedir.II. PROMEGA TEKSTİL, bünyesinde çalışan personellerin kişisel verilerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının yapılabilmesi ve yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş aşamasında, kişilerin açık rızaları çerçevesinde elden teslim yöntemi ile elde edilmektedir.III. PROMEGA TEKSTİL, işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile PROMEGA TEKSTİL İnsan Kaynakları Biriminin e-posta adresine veya PROMEGA TEKSTİL’ un web sitesinde yer alan başvuru sistemi aday havuzuna başvuru formu vasıtasıyla yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, Linkedin vb. gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.IV. İşbu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, belirlenen programlar kapsamında, PROMEGA TEKSTİL’in başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması amacıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.V. PROMEGA TEKSTİL’in faaliyet gösterdiği yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri PROMEGA TEKSTİL’in faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, plaka bilgisi, kimlik bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.VI. PROMEGA TEKSTİL, 3. kişi kurum ve kuruluşlarla imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında iş yaptırdığı yüklenici ve alt yüklenicilerden iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerini yerine getirebilmek, yüklenici ve alt yüklenicilerin işlerini ifa ettikleri esnada sigortalı çalışıp çalışmadıklarını tespit ve kontrol etmek amacıyla kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler kapsamında ihale dosyası ve hak ediş dosyasından elde edilmektedir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiPROMEGA TEKSTİL tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar PROMEGA TEKSTİL’in; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, danışmanları, hissedarları, şirket yetkilileri, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda PROMEGA TEKSTİL’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir5. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; promegatex internet adresinde yer alan “CONTACT” kısmını doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘PROMEGA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ., Adil Mh. Yakuphan Cd. Tanburi Sk. Güryıldız Tekstil Apt.No:2 Kat:2 34935 Sultanbeyli - İSTANBUL’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu promegatekstil@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. Saygılarımızla,PROMEGA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Adres :Adil Mh. Yakuphan Cd. Tanburi Sk. Güryıldız Tekstil Apt.No:2 Kat:2 34935 Sultanbeyli - İSTANBULTel: : +90 216 612 71 70Fax: : +90 216 612 71 75E-Posta : info@promegatex.comMersis No : 0733038198000013KEP Adresi : promegatekstil@hs01.kep.tr

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Fason Baskı ve Nakış Takipçisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Maaşları Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Nasıl Olunur? Fason Baskı ve Nakış Takipçisi Nedir? Fason Baskı ve Nakış Takipçisi İş İlanları