Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Eyüp)
25 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 10 yıl arası

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Eyüpsultan'a bağlı göktürk'te bulunan merkez ofisimize Bordro Uzmanı aranmaktadır.

 • Logo Bordro Plus programına hakim.
 • Çalışanlara ait aylık maaş hesaplamalarının ve maaş bordrolarının düzenlenmesi ve kontrolü.
 • Bes işlemlerinin takibinde tecrübeli.
 • Personellerin özlük hakları ve süreçlerine hakim.
 • İşçi ve işe iade davalarında tecrübeli.
 • İşten ayrılanlar için kıdem, ihbar tazminatı, diğer hak ediş hesaplamalarının yapılması,
 • Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi,
 • Aylık ve yıllık prim hesaplamalarının yapılması,
 • Aylık SGK bildirgelerinin ve listelerin hazırlanması; tahakkuklarının alınması,
 • Yapılan işe giriş–çıkış bildirimlerinin kontrolünün sağlanması,
 • Aylık bordro işlemlerini etkileyecek İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişikliklerinin takip edilmesi,
 • Teşvik uygulamalarının mevzuata uygun yapılması ve takip edilmesi.(teşvik firması ile koordinasyon halinde)
 • Bordro, ücret, tahakkuk ve puantaj konularında minimum 3 yıllık deneyim sahibi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı SGK Kanunu ve yürürlükte olan Teşvik uygulamalarına hakim,
 • Microsoft Office programına hakim.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Bordro Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro Uzmanı Bordro Uzmanı Maaşları Bordro Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro Uzmanı Nedir? Bordro Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Protek Vıp Güvenlik Ve Koruma Hiz.Ltd.Şti

Protek Vıp Güvenlik Ve Koruma Hiz.Ltd.Şti

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ(Protek Vip Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi)“ÇALIŞAN ADAYI” AYDINLATMA METNİBu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Protek Vip Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel VerilerAşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Protek Vip Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi (“PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir. • Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Durum, Cinsiyet, Uyruk, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sayısı ve Yaşları, İmza)• İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, E-Mail, Yakının Ad Soyad/Telefonu, Sosyal Medya Adresi)• Özlük Bilgisi (Askerlik Durumu)• Mesleki Deneyim Bilgisi (Katıldığı Mesleki Kurs, Seminer ve Sertifika Eğitim Programlarının Adı/Veren Kurum/Süresi/Katıldığı Tarih, Daha Önce Çalıştığı İşyeri/Görevi/Giriş Tarihi/Çıkış Tarihi/Ayrılış Sebebi, Eğitim Durumu, Referansların Adı Soyadı/Mesleği/Görevi/Telefon Numarası, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, İş Başvurusu Yapılan Görev/Ücret Beklentisi/Ne Zaman Çalışmaya Başlayacağı/Görev Gereği Seyahat Yapma Durumu/Fazla Mesai Çalışabilme Durumu/Vardiyalı Çalışma Durumu/Bayram ve Diğer Resmi Tatillerde Çalışma Durumu/İş-kur Kaydı Durumu, Seyahat Engel Durumu, Sürücü Belgesi Durumu)• Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)• Sağlık Bilgisi (Kişisel Sağlık Bilgisi Durumu)• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli Sicil Kaydı Durumu Bilgisi)2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceğiPROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,• Ücret Politikasının Yürütülmesi,• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verilerinizden fiziksel mekân güvenliği bilgisi; PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;a) Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgileri Durumu) ve Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydı Durumu Bilgisinin) işlenmesi6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla” b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Durum, Cinsiyet, Uyruk, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sayısı ve Yaşları, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres, Telefon, E-Mail, Yakının Ad Soyad/Telefonu, Sosyal Medya Adresi), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Katıldığı Mesleki Kurs, Seminer ve Sertifika Eğitim Programlarının Adı/Veren Kurum/Süresi/Katıldığı Tarih, Daha Önce Çalıştığı İşyeri/Görevi/Giriş Tarihi/Çıkış Tarihi/Ayrılış Sebebi, Eğitim Durumu, Referansların Adı Soyadı/Mesleği/Görevi/Telefon Numarası, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, İş Başvurusu Yapılan Görev/Ücret Beklentisi/Ne Zaman Çalışmaya Başlayacağı/Görev Gereği Seyahat Yapma Durumu/Fazla Mesai Çalışabilme Durumu/Vardiyalı Çalışma Durumu/Bayram ve Diğer Resmi Tatillerde Çalışma Durumu/İş-kur Kaydı Durumu, Seyahat Engel Durumu, Sürücü Belgesi Durumu), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5-İlgili Kişilerin Hakları İçin PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ’ne Başvuruİlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@protekvip.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Göktürk Merkez Mahallesi Nazlı Sokak Country Life Sitesi B-Blok Apartman No:1/18 Eyüpsultan/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PROTEK VİP GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Bordro Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro Uzmanı Bordro Uzmanı Maaşları Bordro Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro Uzmanı Nedir? Bordro Uzmanı İş İlanları