Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

Eskişehir’de kauçuk sektöründe üretim yapan firmamızın, İstanbul’daki Genel Merkezi’nde Şirket Avukatı olarak görevlendirilmek üzere;
 

 • Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun,
 • En az 5 yıl deneyimli,
 • MS Office uygulamalarına hâkim,
 • Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İş Kanunu ve SGK Mevzuatı alanlarında uygulama deneyimine ve bilgi birikimine sahip,
 • Çok iyi derecede (konuşma-yazma) İngilizce bilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Anadolu Yakası’nda ikamet eden,

İş Tanımı

 • Şirket ile ilgili her türlü davaların, icra dosyalarının takip edilmesi, ilgili is¸ ve is¸lemlerin yu¨ru¨tülmesi.
 • Şirket ile ilgili her türlü vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
 • Şirket adına gelen ve anonim şirket tarafından gönderilmesi gereken hukuki konularda yazışmaları gerçekleştirmek (İhtarname, ihbarname, cevabi müzekkere v.s)
 • Mevzuat değişikliklerini Şirket yönetim kuruluna mail aracılığı ile bildirmek.
 • Adli ve idari kaza mercileri ile Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına intikal etmiş bulunan ihtilaflar ile rica dairelerinden gelen adli tebligatı tebellüğ etmek ve yapılması gerekli işlemleri şirkete bildirmek, avukatın görevine girmesi halinde gereğini yerine getirmek,
 • Şirket sözleşmelerini düzenlemek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlas¸mazlıkları o¨nleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, anlas¸ma ve so¨zles¸melerin bu esaslara uygun olarak yapılması ic¸in o¨nerilerde bulunmak. Bu sözleşmelerin ana kapsama alanları

a.      Müşteri

b.      Bayi

c.       Tedarikçi (Makine, inşaat, hammadde, danışman, hizmet, sigorta diğer)

d.      Rekabet

e.      Lisans

f.       Leasing

g.      Çalışan sözleşmeleri

h.      Ariyet (bayilere verilen makinalar vb)

ı.       KVKK uygulamaları

 • Dış avukatlar tarafından düzenlenen sözleşmeleri imza onayı gerçekleşmeden önce incelemek, incelenen sözleşmeye ilişkin hukuki açıdan yazılı görüş bildirmek,
 • Anonim şirketin genel kurulunun yasaya uygun yapılmasını sağlamak ve koordine etmek
 •  Kurumun amac¸larını daha iyi gerc¸ekles¸tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun c¸alıs¸masını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yo¨nelik o¨nerilerde bulunmak. 
 • Meslegˆine ilis¸kin yayınları su¨rekli izlemek, gelis¸meleri takip etmek ve bilgilerini gu¨ncellemek. 
 • Aylık faaliyetlerini her ayın sonunda yönetim kuruluna raporlamak
 • Go¨rev alanı ile ilgili tu¨m kayıt, evrak ve degˆerlerin korunmasından sorumlu olmak, ars¸iv olus¸turmak ve du¨zenini sagˆlamak. 
 • Bo¨lu¨mu¨n ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dıs¸ılık olgusunun giderilmesi ve su¨rekli iyiles¸tirme amacıyla; ‘Du¨zeltici Faaliyet’ ve ‘O¨nleyici Faaliyet’ c¸alıs¸maları yapmak. Müşteri ve tedarikçi kontratlarını öncelikli olarak standartlaştırmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Kimya Sanayi

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 17.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane
Yakacak
Erzak Yardımı
Bayram Yardımı

Çalışan Sayısı:

200-249